Sunteți pe pagina 1din 1

Dacă doar ne relaxă m şi ne uită m la televizor, nu vom evolua probabil într-un

mod cu care şi eu, şi dumneavoastră să fim de acord. Viitorul lumii noastre nu va


ară ta bine. Chiar dacă eu şi dumneavoastră ne vindecă m, dacă nu acţionă m în aşa
fel încâ t să vindecă m şi pe alţii, noi şi copiii noştri vom tră i într-o lume în care
oamenii vor duce vieţi din ce în ce mai lipsite de sens. Ei vor fi din ce în ce mai
mult, fă ră să ştie, sclavii viruşilor minţii. Trebuie să acţionă m acum.