Sunteți pe pagina 1din 2

Mîndreanu Gabriel clasa a X-a seral

Inventarierea

INVENTARIEREA reprezinta un ansamblu de oparatii prin care se constata axistenta


elemantelor de activ si pasiv, cantitativ si valoric. Inventariere are ca scop prezentare unei
imagini fidele, clare a existentei tuturor elementelor patrimoniale, a rezultatelor ecnomico
financiare. Potrivit articolului 1982\1991 persoanele juridice si fizice care au dreptul de a
organiza si conduce contabilitatea efectueaza inventarierea:
-la inceputul activitatii
-cel putin o data pe an
-cu ocazia fuzionarii
-cu ocazia reorganizarii gestiunilor
-la incetarea activitatii
-la sfarsitul anului
Se efectueaza inventarierea in mod obligatoriu in urmatoarele situatii:
-la cererea organelor de control
-de cate ori exista indicii ca exista plusuri sau minusuri in gestiune
-cu ocazia reorganizarii gestiunilor bunurile din unitate se trec in liste de inventariere, iar
bunurile apartinand altor persoane fizice s-au juridice se intocmesc liste de inventariere separat
-pentru desfasurare in bune conditii a procesului de inventariere se formeaza o comisie care
trbuie sa cuprinda cel putin doi membri. Din aceasta comisie nu trebuie sa faca parte gestionarul
unitatii respective sau contabilul care tine evidenta gestiunii respective

ETAPELE DESFASURARII INVENTARIERII

1 Obtinere unei declaratii scrise din partea gestionarului


2 Identificarea tuturor incaperilor in care sa gasesc bunurile respective
In declaratia data de gestionarul unitatii trebuie sa se mentioneze:
-daca a elberat/primit marfa fara documente legale
-daca stie de existenta unor plusuri sau minusuri in gestiune
-daca exista marfa ce trbuie expediata si nu s-au intocmit inca formele legale sau daca s-a
primit marfa fara sa se intocmeasca receptia
3 Barare fiselor de magazie in momentul in care se opreste inventeriere
4 Numararea numeralului din casieria unitatii
5Verificare aparatelor si instrumentelor de control
6 Concluziile inventarierii se trec intr-un proces verbal care este semnat de toti membrii comisiei

STABILIREA REZULTATELOR INVENTARIERII

Se realizeaza prin punerea de acord a situatiei scriptice cu situatia faptica.Stabilire


rezultatelor inventarierii se face avand la baza prevederile legii contabilitatii 1982/1991.Dupa
terminarea operatiunilor de inventeriere se intocmeste un peoces verval care trebuie sa contina in
mao obligatoriu urmatoarele:
-data si locul intocmirii
-semnaturile persoanelor care au facut parte din comisia de inventariere
-gestiunea inventariata
-plusurile si minusurile constatate
-cauzele care au dus la apritia lor
-propuneri pt scoaterea din uz a obectelor de inventar sau casare a unor stocuri
De asemenea sa mai intocmeste un proces verbal in care se inscriu anumite recomandari:
-propuneri pt punerea in circuit a stocurilor greu vandabile sau miscare lenta
-scoaterea din uz a unor obiecte de inventar
-in trei zile propunerile din procesul verbal intocmit de comisia de inventariere se aduc la
cunostinta gestionarului care trebuia sa ia masurile respective.

LISTELE DE INVENTARIERE cuprind:


-imobilizari corporale-prin identificarea fiecarui mijloc in parte
-lucrari de reparatii capitale la cladiri,utilaje,instalatii,mijloace de transport,prductie in curs de
excutie-prin verificarea la fata locului al studiului fizic al acestor lucrari
-lichidele-prin preluare de probe ce vor fi analizate in laborator pentru diferentiere
-fondul bibliotecar-prin confundarea cartilor din biblioteca,ctichetelor si registrelor contabile
-creante-prin verificarea si confirmarea acestora ,prin consultarea soldurilor creditoare si
debitoare ale clientilor
-disponibilitati in conturi la banci-prin confundarea soldurilor din extrasele de cont emise de
banca cu cele existente in contabilitate
-disponibilitati in lei si valuta-prin confruntarea soldurilor in registrul de casa,numerelul
existent,operatie efectuata in ultima zi a fiecarui an
-bunurile depreciate s-au inutilizabile-prin separarea acestuia de celelalte bunuri si intocmirea de
liste de inventariere
-formularea cu regim special-prin ordonarea acestora avand la baza codurile de identificare si
conformitatea cu fisa de magazie a formularelor cu regim special
-marcile postale-prin evidentierea lor la valoarea nominala,exceptie fac timbrele cu valoare fiscla
-bunuri aflate in ambalaje originale intacte-prin sondaj desfacandu-se numai anumita ambalaje
-bunurile aflate asupra lucratorilor(echipamente de lucru)-prin intocmirea de liste separate pentru
fiecare persoana in parte
-bunuri cu grad mare de perisabilitate-prin inventariere pentru a nu intarzia desfacerea lor