Sunteți pe pagina 1din 3

Drept penal - Sarcini de nivel unu : 19.02.

20

2- grup social noțiunea care este legată de concept ura socială . Definirea termenului "social" tine
de societate , care aparține unei anumite clase , unui anumit grup al societății . Prin categorie
socială (grup social) trebuie de înțeles ansamblu de pers. Grupate după criterii economice
istorice sociologice, grup de pers care se deosebesc de apte grupuri de pers. 4 clase sociale -1)
clasa conducătoare 2) clasa de mijloc 3)clasa muncitoare 4) clasa țărănească .

3- omor la comanda - 1) săvârșirea omorului este condiționata de obținere unei recompense de


ordin material sau nematerial de la cel care comanda 2) săvârșirea omorului la rugămintea cuiva
3. săvârșirea omorului este condiționata de obținerea unei recompense materiale de la cel care
comanda infracțiunea . Prin "recompensa materială " - reținerea sau obținerea unui câștig
material ori eliberarea de cheltuieli materiale . In concluzie omorul sav la comanda sub
interpretarea 1,2 nu poate fi calificat conform alin2 art 145 lit p

4. . Se aplica circumstanța agravantă specificata la lit o art 145 in urm condiții : 1- omorul este
sav de o pers care anterior a comis o infr prev la alin1 art 145 ; 2 - făptuitorul nu a fost
condamnat anterior pt niciuna din faptele de omor care se repeta ; 3- nu a expirat term de
prescriptor de tragere la rs penală conf art60 , In alți termeni nu poate fi vorba despre repetarea
infr atunci când are loc o succesiune de infr neidentice.

5. Motive sadice pag.244 - reprezintă imboldul generat de tendința anormala spre cruzime , o
plăcere bolnavicioasa de a vedea pe cineva suferind sau de a pricinui suferințe . Sadismul se
exprima prin faptul ca plăcerea apare intr-o situație in care victima se afla sub stăpânirea
făptuitorului ,este subordonata necondiționat acestuia . Dominarea asupra victimei ii cauzează
făptuitorului satisfacție ,victima suferind umilința ,durere . Omor sav din motive sadice reprez
manifestarea extrema a sadismului .

6. Dacă autorul de la bun început are ideea și intenția sa nu-și îndeplinească angajamentul fata de
organizator sau instigator - dar doar sa dobândească prin înșelăciune .... cele sav urmează a fo
calificate ca escrocherie conform art. 190 Cp

1.- la comiterea omorului sav la comanda iau parte cel puțin 2 pers , prima care comanda
omorului , a doua care executa comanda de omor
Nu este exclusă pluralitatea unor pers , m m pers care comanda sau care executa
Activ organizat. Complice. Instigator - nu poate reprezenta cauza rezultatului infracțional .
Activitatea lor este rezultatul infracțional prin inteemed Activit celui care executa.

Sarcini de nivelul II :

1. Pag 204 lit G ; pag 287 lit m;

2. Noțiunea de "doua sau mai multe persoane " presupune pluralitatea de făptuitori . Iar acești
făptuitori trebuie sa aibă calitatea de autori mijlociti(mediati) și autori nemijlociți (imediați) ai
infr.!Autorul nu necesita prezent altor participanți (organizator,instigator,complice) însă nui
exclude in mod automat . Un singur autor al infracțiunii ,alături dd o pers care numai contribuie
la sav infracțiunii in calitate de organizator,complice,instigator ,nu este suficientă pt a opera
circumstanța agravantă prevăzută la lit(i) pag 241

3. Demonstrați dacă "deosebita cruzime " trebuie sa fie exercitata pana la consumarea omorului -
prin "cruzime deosebita " se are in vedere torturarea ,maltratarea , molestarea care-i cauzează
victimei suferințe de ordin fizic sau psihic. Nu trebuie de uitat ca infracțiunea specificat la lit j
este mai întâi de toate o infracțiune contra vieții pers. Persoana este "ființa umană considerată din
mom nașterii pana la încetarea ei din viața" dacă fapt se rezuma la aceea ca sav fapta asupra unui
cadavru rs ii va fi aplicată in conf cu art 222. Dacă fapt înainte de a batjocori un cadavru (dându-
și seama ca sav fapta asupra unui cadavru) comite omorul cu deosebita cruzime ,infr prev la lit j
alin2 art 145 va putea forma cu infr specificata la art222. Însă practica întâlnește cele mai
frecvente cazuri când făptuitorul demonstrează cruzimea deosebita manifestata la sav omorului.

4. In prezenta intenției unice de a omori nu este pasibil conc de circumstanțe agravante


consemnate la lit G,k art 145 .in prezenta unor întentii de sine stătătoare de a omori aceiași
victma sau victime diferite este POSibil conc de infracțiuni ,care ar include infr prevăzută la lit
G,k,alături de omorul ascuns ,înlesnit.pag 273

5. Pag 276 - in acord cu lit f art 145 omorul se considera săvârșit cu răpirea sau cu luarea pers in
calit de ostatic ,dacă a fost comis : 1) pana la răpirea sau pana la luarea pers in calitate de ostatic
2) in procesul răpirii 3) după răpire sau luare in ostatic . In primele 2 ipostaze :făptuitorul
urmărește sa - și înlesnească pe calea omorului sav acțiunii de răpire , in cea dea 3 ipostaza
făptuitorul urmărește fie sa ascundă pe calea omorului ,răpirea sau luarea pers in calitate de
ostatic . In ipostazele evidențiate nu va fi necesară calificarea im baza lit (k) alin2 art 145.
Explicația consta in aceea ca ,in contextul infracțiunii prevăzute la lit f ,răpirea sau luarea pers in
calitate de ostatic constituie nu infracțiuni ,dar părți componente . In cazul infr la lit k -legiuitorul
vorbește despre scopul de a ascunde părțile componente ale aceleiași infr unice ,din aceste
considerente ,omorul sav cu răpirea sau cu luarea pers in calitate de ostatic nu poate fi considerat
un caz special in raport cu omorul sav cu scopul de a ascunde o alta infr sau de a înlesni
săvârșirea ei . Deci nu exista o relație de concurenta . Aplicarea rs conf lit (f) exclude reținerea la
calificare a agravantei consemnate la lit (k).

6. Dacă autorul de la bun început are ideea și intenția sa nu-și îndeplinească angajamentul fata de
organizator sau instigator - dar doar sa dobândească prin înșelăciune .... cele sav urmează a fo
calificate ca escrocherie conform art. 190 Cp
1- la comiterea omorului sav la comanda iau parte cel puțin 2 pers , prima care comanda
omorului , a doua care executa comanda de omor
Nu este exclusă pluralitatea unor pers , m m pers care comanda sau care executa
Activ organizat. Complice. Instigator - nu poate reprezenta cauza rezultatului infracțional .
Activitatea lor este rezultatul infracțional prin inteemed Activit celui care executa .

7. In cazul erorii asupra edintitatii victimei , dacă făptuitorul este ghidat de asemenea motive in
comiterea omorului , calificarea trebuie sa se facă conf lit(l) art145. In cazul dat, nu putem retine
tentativa de infr: nu se poate afirma ca ceea ce a avut făptuitorul in reprezentarea lui subiectiva ,
nu și-a găsit confirmare in realitatea obiectiva. Agravantă din motive de ura socială , rasiala ...
exista chiar dacă nu a fost realizată deloc satisfacerea motivelor in cauza, eroarea asupra
identității victimei este o eroare neesențiala. Ea nu poate influenta raspunderea faptuitorului.

8. Omorul savarsit cu scopul de a preleva sau utiliza ori comercializa cellule victimei nu poate fi
calificat in conformitate cu lit. n) alin2 art45. In ipoteza omorului savarsit cu scopul de a preleva
sau utiliza ori comercializa organelle sau tesuturile victimei ,obiectul material il reprezinta corpul
pers. Privit in integritatea lui. Prin intermediul corpului persoanei se duce atingerea relatiilor
sociale cu privire la viata pers.- obiect juridic special al inractiunii prevazute la lit n. alin2 art
145. Cat priveste organelle sau tesuturile victimei , acestea indeplinesc rolul de obiect al
scopului infractiunii in cauza.

Sarcini de nivelul III :

3. Notiunea de ,,doua sau mai m pers,, nu este nici pe departe echivalentul notiunii de
,,participatie simpla,, sau ,,participatie complexa,, presupunand coautoratul. Din moment ce
legiuitorul nu a imprimat aceste sintagme , deoarece a dorit sa imprime un alt inteles al
notiunii ,,de doua sau m m pers,, Intrucat legiuitorul a fost sufficient de precis si nu a utilizat
formulele ,,de doi sau m m participant,, sau ,,prin participatie simpla sau complexa,, , este
inoportun de a se apela la dispozitiile de la alin (6)) art.42. In cazul savarsirii infr de doua sau m
m pers, din care doar una are semnele sub infr, participatia nu exista . Este sufficient ca numai
una din pers, care sav omorul sa fie pasibila de rs penala, pt a I se incrimina omorul sav de doua
sau m m persoanne.

1. Aceasta agravanta se justifica prin periculozitatea deosebita a faptuitorului, care , dupa un


anumit interval de timp de la sav unui omor, sav o noua infr de acest fel… pag 296.