Sunteți pe pagina 1din 1

DE CE OINA

Aceast curs îşi propune ca pe lângă caracterul de cercetare ştiinţifică, să


aibă şi o legătură pronunţată cu activitatea practică, concretă, de creştere a
performanţelor sportive ale elevilor prin practicarea oinei.
Prin acest curs, vom încerca să redescoperim acest sport naţional şi să arătăm
că el este uşor de implementat şi că deţine un uriaş potenţial în vederea dezvoltării
calităţilor motrice: viteză, îndemânare, forţă, rezistenţă, supleţe şi a calităţilor
psihice care se impun la acest nivel.
Un alt motiv, este acela, că numai printr-o cunoaştere amănunţită a
domeniului, a tuturor aspectelor teoretice, metodice şi practice, este posibilă
perfecţionarea mea ca profesor.
Prin parcurgerea materialului bibliografic şi prin activităţile practice de
predare şi experimentale desfăşurate se va îmbogăţii bagajul de cunoştinţe,
metode şi deprinderi practico-metodice generale pedagogiei şi specifice
domeniului educaţiei fizice, dar şi activităţii de pregătire a copiilor pentru
diferite competiţii.