Sunteți pe pagina 1din 2

Data: .............................. Numele: ........................................

FIŞĂ DE LUCRU

1. Scrie câte 2 cuvinte care să conţină grupuri de litere che, chi, ghe şi ghi !

che : chi : ghe: ghi :


......................................... ........................................... ..................................... .....................................
.......................................... .......................................... ...................................... .....................................
......................................... .......................................... ..................................... ....................................

2.Leagă silabele ca să primeşti cuvinte corecte!

ghi - - ie
chi - - te
ghe - - ocel
che - - tara

3.Despartei cuvintele în silabe!

unghie ghicitoare înghite ochelari urechile rachetă

.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

4. Scrie cuvintele corespunzătoare imaginilor!

5. Taie forma incorectă !


chiamă - cheamă roche - rochie ghiocel - giocel închide - încide
gherete - cherete ceie - cheie geaţă - gheaţă gicitoare - ghicitoare

6. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu cele din paranteză!


În parc sunt multe gherete. Ei au luat dulciuri. Colegii s-au plimbat în parc. Copiii s-au simţit bine.
( au cumpărat, chioşcuri, s-au distrat, prietenii )
................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......

7. Scrie după dictare!


.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Descriptori de performanţă

FB B S
1 Scrie corect toate Scrie corect 5 –6 grupuri Scrie corect 3-4
grupurile grupuri
2 Leagă corect toate silabele Leagă 3 silabe corect Leagă o silabă
corect
3 Desparte în silabe corect Desparte corect în silabe 4-5 Desparte în silabe
toate cuvintele cuvinte 2 -3 cuvinte
4 Scrie toate cuvintele Scrie2 cuvinte corespunzător Scrieun cuvînt
corespunzător imaginilor imaginilor corespunzător
imaginilor
5 Taie forma incorectă a Taie forma incorectă a 4-6 Taie forma
cuvintelor cuvinte incorectă a 2 cuvinte

6 Înlocuieşte toate cuvintele Înlocuieşte 2-3 cuvintele Înlocuieşte un


subliniate cu cele din subliniate cu cele din cuvînt subliniat cu
paranteză paranteză cele din paranteză
7 Scrie corect după dictare Face 2-3 greşeli mici Face 5-6 greşeli

Obiective operaţionale:

- să scrie câte 2 cuvinte care să conţină grupuri de litere che, chi, ghe şi ghi !
- să lege silabele ca să primeşti cuvinte corecte;
- să despartă corect cuvintele în silabe;
- să scrie cuvintele corespunzătoare imaginilor;
- să taie forma incorectă a cuvintelor;
- să înlocuieascăcuvintele subliniate cu cele din paranteză;
- să scrie corect după dictare.