Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data: 19.02.2020
Clasa: I „C”
Învățătoare: Juncă Aliona
Instituția de învățământ:IPLT „Liviu Rebreanu”
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba română
Subiectul lecției: Grupul de litere ghe. Lectura expresivă a textului „O zi de odihnă”
Vocabularul textului.
Tipul lecției: de formare a capacităților de dobândire a cunoștințelor

Unități de competențe:
3.2.Citirea corectă, cursivă, fluentă a unui text literar/nonliterar.
6.3.Expunerea opiniilor faţă de cele citite.

Obiectivele lecției: La sfârșitul lecției elevul va fi capabil să:


O1 – să comunice în baza textului citit, utilizând vocabularul adecvat;
O2 – să stabilească corespondența între cuvintele date și însușirile potrivite
O3 – să răspundă la întrebări,construind enunțuri logice și corecte;
O4 – să alcătuiască propoziții folosind cuvinte ce conțin grupul de litere
ghe;
O5 – să identifice grupul de litere ghe în diverse poziții în cuvinte date;
O6 – să manifeste interes, disponibilitate în realizarea sarcinilor propuse;

Strategii didactice:
a) forme: frontal, individual, în perechi;.
b) metode, tehnici și procedee: conversația euristică, lectura în lanț, lectura model,
lectura zum-zum, explozia stelara, metoda fonetică-analitico-sintetică , descoperirea,
sinteza, explicația, observația, exercițiul, lucrul cu manualul, jocul didactic, PPT.
c) mijloace: manual, caiete, postere cu criterii de succes, fișe de lucru, laptopul,
proiector.

Strategii de ECD: evaluare formativă punctuală (P11); autoevaluare, evaluare formativă


interactivă.
P11 Textul citit la prima vedere 1. Citesc cursiv și fluent textul.
2. Articulez toate cuvintele.
3. Respect intonația propusă de conținut și
de semnele de punctuație.

Bibliografie:
1.Curriculum național. Învățământul primar. Chișinău: MECC, 2018.
2.Buruiană M., Cotelea S., Ermicioi A. Abecedar. Chișinău: Știința, Prut Internațional, 2019.
3.Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar,
clasele I-IV. Chișinău: MECC, 2019

Scenariul lecției

Secvențel Obiec Activitatea Activitatea Evaluare


e lecției tivele profesorului elevului
Evocarea Pregătesc materialele necesare Pregătesc
în timpul desfășurării materialele necesare
activității. în timpul desfășurării
Asigur o atmosferă adecvată activității.
desfășurării în condiții optime
a activitățiii.

Captarea atenției

Sub o culme-naltă, Conversa


Lacuri limpezi două, Ochii ția
O6 Uneori revarsă euristică
Cristalină rouă.
Noaptea peste ele
Cad perdele grele
power
Sub un munte-mpădurit point
Două peşteri s-au ivit.
Intră-n ele zvon de-
afară,
O2 Dar nu iese nici o fiară. urechi
Peşterile sunt perechi
Şi le spunem toţi...

Verificarea temei de acasă


O3 Explica expresiile Citesc textul în lanț
• A fi numai ochi şi urechi
• Cît ai clipi din ochi Lectura
Alcătuim propoziții în lanț

Înlocuieşte grupul de litere


“che” cu “chi”
• Veche -..............
• Ureche-..............
• Ridiche-................ Vechi
Pereche- Urechi
Ridichi
Perechi

Realizarea Aunțarea subiectului și a


Sensului obiectivelor lecției.
Dați exemple de cuvinte ce
O5 conțin grupul de litere ghe

Analiza fonetică a cuvintelor


• Bagheta- 3 silabe,7 litere, 6
sunete
• Veghează- 3 silabe, 8 litere, 7
O4 sunete
• Anghel- 2 silabe,6 litere, 5
sunete
• Anghelina- 4 silabe,9 litere, 8
sunete
• Gherghef- 2 silabe,8 litere, 6
sunete
De ce? Fiindcă avem doua
grupuri de litere
• Gheme- 2 silabe,5 litere, 4
sunete
Interpretarea imaginii din Alcătuiesc propoziții
manual. Se alcătuiesc după imagine
propoziții după imagine.
Lectura
O1 Pentru început vă propun să model
ascultați un text, dar vă rog să
fiți atenți, pentru că pe parcurs
veți primi și unele întrebări.
Lectura
Acum vă rog să citiți voi textul Citește textul cu Zum-zum
cu jumătate de voce. Citiți atenție
atent și găsiți cuvinte
necunoscute pentru voi.

Explicarea cuvintelor
necunoscute Observa
• Baghetă- beţişor folosit rea
de dirijor
• Gherghef- cadru de
lemn pe care se întinde
o pentru a fi brodată

• Iscusit- îndemîndatic,
dibaci, priceput

• Dirijor- persoană care


conduce o orchestră

• Citirea in lanț
Explozia
• Alcătuirea propozițiilor
stelară
cu aceste cuvinte.

Cine?

De ce?
Dialogul
Cum? dirijat
Ce?
O1 Unde?

Cine sînt personajele textului?


Se cere ca raspunsurile sa fie
complete Personajele textului
Cine se joacă în curte? sînt Gelu, Anghel,
Cine veghează ca ziua să fie Eugen...
O3 frumoasă? Problema
Cine cîntă sub bagheta Soarele tizarea
nevăzută? Situație
Cine a obosit? Privighetorile de
Cine se mai odihnește problemă
duminica? Motănache
Și bunica, și ghemul
ei, și ghergheful
Ce fel de soare veghează ziua? Anghelinei
Ce veghează soarele? Strălucitor
Ce fel de baghetă avea
dirijorul?
Cum se simțea Motănache? Ziua
O6 De ce soarele veghea ziua? Nevăzută
Dar dacă sînt nori atunci?
Ce faceți voi duminica? Obosit

Minuta de energizare

“Pic,pic,pic plouă uşor


Stropii de apă pică din nor.”
“Cioc-boc ca o mătuşă
Grindina bate la uşă.”
“Bum-bum vai cum mai tună
O6 Norii la ceartă grămadă se
adună.” Gata !Ploaia a
dispărut
Si curcubeul a apărut.”

Soare frumoasă
Baghetă strălucitor
Dirijor nevăzută
O2 Zi iscusit

Propune cît mai multe însuşiri


pentru

Soare-

Copii-

Deschidem caiețelele, scriem


data, tema în clasă, un rind de
grupul de litere ghe
Reflecția O6 Cînd vom scrie grupul de litere La început de
Ghe cu majusculă? propoziție, la nume
de persoane, familie,
orașe, răuri etc.
O zi de odihnă
Cum se numește textul citit
astăzi? Veghează, bagheta,
Găsiți în text cuvinte ce conțin Privighetorile,
grupul de litere ghe Anghel, ghemul,
ghergheful,
Anghelinei.
Extinderea Generalizare Explica
-Astăzi am învățat: ția
-Acum pot:
-Am înțeles că:

Tema pentru acasa


De citit textul „O zi de odihnă”
De scris 5 cuvinte care se scriu
întotdeauna cu grupul de litere Conversa
Ghe ția euris
tică