Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 22.02.2019
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Oniceni
Clasa: a II-a
Învățător:Borș Doina Diana
Unitatea de învățare: Poveștile naturii
Aria curriculară: Tehnologii
Disciplina:Arte vizuale și abilități practice
Subiectul lecției: Soarele și Luna
Forma de realizare: activitate integrată
Tipul lecției: de formare de priceperi și deprinderi
Competențe specifice:
*Arte vizuale și abilități practice:
2.1 Explorarea unor caracteristici/ proprietăți ale materialelor în diverse contexte;
2.3 Realizarea de produse utile și/sau estetice combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici
accesibile;
*Comunicare în limba română:
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate;
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute

Obiective operaționale:
O1- să decupeze după contur diferite forme;
O2- să utilizeze corect materialele necesare realizării lucrării;
O3- să realizeze lucrările respectând tehnica de lucru și indicațiile primite;
O4- să analizeze după criteriile stabilite lucrările realizate.
Resurse:
I. Metodologice
Strategii didactice
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, observația, demonstrația.
Mijloace de învăţământ: hârtie colorată, foarfecă, lipici, șabloane
Forme de organizare: frontal, individual.
II. Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale;
III.Temporale
- 40 minute activitatea propriu-zisă
- 5 minute activităţi recreative.
IV.Umane - 17 elevi.

V. Bibliografice:
1. Jenei, Georgeta, Bârlovan, Anemaria, Lăutaş, Rodica, ,,Sunt meşter mare! – Colaje
pentru copii cu vârste între 6 şi 10 ani”, Editura Erc Press, Bucureşti, 2006
SCENARIU DIDACTIC

Ob STRATEGIA DIDACTICĂ
Nr. ETAPELE . CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII EVALUARE
crt. LECȚIEI op. Metode și Resurse Forme de
procedee material organizar
e e
1. Moment Se asigură condiţiilor optime pentru buna frontal
organizatoric desfăşurare a lecţiei. Se pregătesc materialele necesare
2 min. pentru activitate: foarfecă, lipici, hârtie colorată,
șabloane.
2. Captarea atenției Se citesc două ghicitori: conversația frontal observare
3 min. „Galben ca puful de pui sistematică
Strălucește și e mare
Agățat în cer de-un cui
Pălărie rotitoare.
Ziua-l vezi, iar noaptea nu-i
Pe pământ e ca o floare.” ( Soarele)

„Cine știe o crăiasă


Toată noaptea luminoasă,
Între stele locuiește
Oare cum se mai numește?” (Luna)

3. Anunțarea temei „- Astăzi, la ora de abilități practice, vom realiza un conversația frontal
2 min. tablou sub formă de felicitare cu denumirea „Soarele și
Luna.”

4. Dirijarea 1. Prezentarea și intuirea lucrării model: conversația lucrare frontal observare


învățării Se prezintă elevilor lucrarea model. Se intuiesc explicația model, individual sistematică
30 min. materialele necesare realizării lucrării: hârtie colorată, demonstrați șabloane, aprecieri
lipici, foarfecă. a hârtie verbale
2. Explicarea și demonstrarea tehnicii de lucru: colorată,
Se lipesc una deasupra celeilalte două foi de hârtie foarfecă,
colorată: una de culoare albastră, alta de culoare neagră. lipici
Cele patru colțuri se îndoaie spre mijloc. Se decupează
șabloanele și se lipesc astfel: cele cu soare și nori pe
O1 partea albastră, iar cele cu lună și stele pe partea neagră.
O2 3. Realizarea lucrării de către elevi:
O3 Elevii realizează lucrările sub atenta îndrumare a
învățătoarei. Aceștia au posibilitatea de a-și manifesta
creativitatea, nefiind necesar să realizeze o lucrare
asemănătoare cu modelul prezentat. Li se atrage atenția
asupra faptului că lucrarea lor trebuie să aibă un aspect
îngrijit.

5. Evaluarea O4 Se prezintă criteriile de evaluare a lucrărilor: conversația, lucrările frontal


lucrărilor finalizarea lucrării, corectitudinea execuţiei, aspectul turul galeriei elevilor
5 min. estetic, originalitatea lucrării.
Se expun lucrările finalizate. Elevii analizează și
evaluează lucrările colegilor, cât și propriile lucrări.

6. Încheierea Se strâng materialele folosite în timpul activității. Se conversația frontal aprecieri


activității fac aprecieri generale şi individuale asupra participării verbale
3 min. elevilor la lecţie.