Sunteți pe pagina 1din 8

An școlar: 2018 – Manual utilizat: Limba și literatura

2019 română. Manual pentru clasa a IV-a,


Unitatea de învățământ: Şcoala autori: Alina Radu, Roxana Jeler / Editura
Gim. “Mihai Eminescu” Corabia Art, București, 2016
Profesor: Elena Mihaela Bold Auxiliar recomandat: Limba și literatura
Aria curriculară: Limbă și comunicare română.
Clasa: a Caiet de lucru pentru clasa a IV-a,
IV-a semestrul I și semestrul al II-lea, autori:
Disciplina de învățământ: Limba și Alina Radu, Roxana Jeler / Editura Art,
literatura română București, 2016
Semestrul I: 17 săpt. / Semestrul al II- Nr. de ore pe săptămână: 5
lea: 17 săpt.

Planificarea
calendaristică
Semestru
l I

NR. UNITATEA COMPETEN NR. SĂPT


CONȚINUTURI OBS.
CRT DE ȚE DE Ă-
. ÎNVĂȚA SPECIFIC ORE MÂN
1. Capitolul I * 1.1. • Text-suport: 15 I – III
AM 1.2 Scrisoare, de
SCĂPAT DE . Ana Blandiana
VACANȚĂ 1.3 - Textul literar în versuri
(Recapitula . - Cartea poștală
rea 1.4 - Cererea politicoasă
cunoștințelor . - Relatarea unei întâmplări
din clasa a 1.5 trăite
III-a) . - Substantivul și adjectivul
2.2 - Scrierea corectă
.
2.3 • Text-suport:
. Pinocchio în
2.4 Țara Jucăriilor,
. adaptare după Carlo
3.1 Collodi
. - Textul literar în proză –
3.2 textul narativ
. - Descrierea
3.4 - Invitația
. - Afișul
3.5 - Prezentarea unei cărți
. - Verbul și pronumele
4.1 - Ortografie și punctuație
.
4.2
• Evaluare inițială
1
2 Capitolul al II- 1.1 • Text-suport: Un delfin 20 IV – VII
lea VORBIM . bi-
PE 1.2 ne-crescut, după Carlo
SĂTURATE . Collodi
(Comunicar 1.4 (lectură)
ea orală) . - Dialogul
1.5 - Inițierea și
* competențele specifice vizate de această unitate au fost selectate din programa
școlară pentru clasa a III-a.

2
NR. UNITATEA COMPETEN NR. SĂPT
CONȚINUTURI OBS.
CRT DE ȚE DE Ă-
. ÎNVĂȚA SPECIFIC ORE MÂN
2.3 - Formularea de solicitări
. forma- le și informale
2.4 - Cuvântul – formă și
. conținut
2.5
. • Text-suport:
3.2 Secretele unei
. prezentări reușite,
3.3 transcrie- rea unei
. prezentări (lectură)
3.4 - Prezentarea – oferire de
. infor- mații referitoare la
3.6 universul șco-
. lar/extrașcolar
4.3 - Caracteristicile unei
. prezentări
4.4
. • Recapitulare
3. Capitolul al III- 4.5
1.2 • Text-suport: Fluturi 20 VIII – XI
lea CARTE . cu sute de aripi,
FRUMOASĂ, 1.4 adaptare după Mircea
CINSTE CUI . Cărtărescu (lectură)
TE-A SCRIS 1.5 - Cartea – obiect cultural
(Comunica . - Compunerea
rea scrisă) 2.1 - Planul compunerii
. - Așezarea textului în
2.4 pagină
. - Ortografie și punctuație
2.5 (ghili- melele)
.
3.1 • Text-suport: O
. altfel de bi- bliotecă,
3.2 de Dan Rădulescu
. (lectură)
3.3 - Cartea – mijloc de
. informare
3.4 - Articolul
. - Cartea poștală, mesajul
3.5 text
. - Substantivul
3.6 - Semnele de punctuație
.
(punc- tele de suspensie)
4.1
.
• Recapitulare
4.2
Text-suport: A
.
doua carte cu
4.5
Apolodor
.
(fragmente), de
Gellu Naum
• Evaluare
- test de evaluare
NR. UNITATEA COMPETEN NR. SĂPT
CONȚINUTURI OBS.
CRT DE ȚE DE Ă-
. ÎNVĂȚA SPECIFIC ORE MÂN
4. Capitolul al IV- 1.2 • Text-suport: Darul lui 20 XII –
lea O IARNĂ . Moș Crăciun XV
DE … 1.4 (fragment), adaptare
POVESTE . după T.O. Bobe
(Textul 1.5 (lectură)
literar) . - Textul literar
2.2 - Textul literar în proză
. - Compunerea imaginativă
2.4 cu
. început/sfârșit dat
3.1 - Adjectivul
. - Ortografie și punctuație
3.2 (apostroful)
.
3.3 • Text-suport: Cum a
. furat Grinch Crăciunul
3.4 (fragment), de Dr.
. Seuss (lectură)
3.5 - Textul literar în versuri
. - Scrisoarea
4.1 - E-mailul
.
- Legătura substantivului
4.4
cu ad- jectivul
.
- Ortografie și punctuație

• Recapitulare
Text-suport: Șifonierul,
Leul
și Vrăjitoarea,
adaptare după C.S.
Lewis (lectură)
5. Capitolul al V- Recapitulare 15 XVI –
lea UN FINAL semestrială XVIII
SPECTACUL Text-suport: Omul de
OS zăpadă care voia să
(Recapitular întâlnească soare- le
e) (fragment), adaptare
după Matei Vișniec
(lectură) Evaluare
semestrială
- Test de evaluare
Text-suport: Acvariul, de
Marin Sorescu
- Evaluarea portofoliilor
Semestrul al II-
lea

NR. UNITATEA COMPETEN NR. SĂPT


CONȚINUTURI OBS.
CRT DE ȚE DE Ă-
. ÎNVĂȚA SPECIFIC ORE MÂN
1. Capitolul al VI- 1.1 • Text-suport: 20 I-IV
lea SUNTEM . Pinguinii (lec- tură)
BINE 1.2 - Textul nonliterar – text
INFORMAȚI . de infor- mare (1)
(Textul 1.3 - Pronumele personal
nonliterar) . - Persoana pronumelui
1.4 personal
. - Formele pronumelui
1.5 personal
.
2.4 • Text-suport: Fructele,
. un aliat prețios, de
2.5 Miruna
. Ștefănescu (lectură)
3.1 - Textul nonliterar – text
. de infor- mare (2)
3.2 - Scrierea corectă a
. pronumelor personale
3.4
. • Recapitulare
3.6 Text-suport: Muzeul
. copi- lăriei, de
4.5 Mihaela Dragomir
.
(lectură)
• Evaluare
Test de evaluare
2. Capitolul al VII- 1.1 • Text-suport: Cipi, 20 V – VIII
lea GATA DE . acest pitic uriaș
AVENTURĂ 1.2 (fragment), de Fodor
(Textul . Sándor (lectură)
narativ) 2.1 - Textul literar narativ
. - Transformarea vorbirii
2.4 directe
. în vorbire indirectă
2.5 - Verbul
. - Persoanele verbului
3.1 - Ortografie și punctuație
.
3.2 • Text-suport:
. Povestea a doi pui de
3.3 tigru, numiți Ninigra
. și Aligru (fragment), de
3.4 Nina
. Cassian (lectură)
3.6 - Textul literar narativ
. - Povestirea unui fragment
4.1 - Compunerea narativă în
. care se introduce dialogul
4.4 - Verbul
NR. UNITATEA COMPETEN NR. SĂPT
CONȚINUTURI OBS.
CRT DE ȚE DE Ă-
. ÎNVĂȚA SPECIFIC ORE MÂN
• Recapitulare
Text-suport: Vic-pitic
și-o poveste din nimic,
de Victoria Pătrașcu
(lectură)
• Evaluare
Test de evaluare
Text-suport: Povestea
unei pes- cărușe și a
motanului care a în-
vățat-o să zboare
3. Capitolul al VIII- 1.2 • Text-suport: Pippi 20 IX-XII
lea . Șosețica (fragment),
PRIETENI 1.4 de Astrid Lindgren
PE VIAȚĂ . (lectură)
(Personaj 2.1 - Personajul literar
ul) . - Descrierea de tip portret
2.3 - Predicatul
. - Ortografie și punctuație
2.4
. • Text-suport: Șotia
2.5 Domni-
. șoarei Poimâine,
3.2 adaptare după Adina
. Rosetti (lectură)
3.3 - Personajul literar
. - Subiectul
3.4 - Acordul subiectului cu
. predica- tul
3.5 - Ortografie și punctuație
.
3.6
• Recapitulare
.
Text-suport: Povestea
4.1
lui Harap-Alb
.
(fragment), adap- tare
4.2
după Ion Creangă (lec-
.
4. Capitolul al IX- 1.2 tură)
• Text-suport: A oftat 10 XIII–
lea ORA DE . pădu- rea, de Lucia XIV
POEZIE 2.2 Olteanu
(Textul liric) . - Poezia ca vorbire
3.1 despre sine
. - *Compunerea
3.2 descriptivă de tip tablou
.
3.3 • Text-suport: Mâța
. dese- nează-un
3.4 ghem, de Marin
. Sorescu
3.6 - Poezia ca joc de
. cuvinte
4.1 - Propoziția
NR. UNITATEA COMPETEN NR. SĂPT
CONȚINUTURI OBS.
CRT DE ȚE DE Ă-
. ÎNVĂȚA SPECIFIC ORE MÂN
• Recapitulare
Texte-suport: Am zărit,
de Nichita Stănescu și
Gheorghe Tomozei;
Par/Impar (fragment), de
Șerban Foarță; Ce vor
florile, de Lucia Olteanu;
În peșteră,
de Marin Sorescu;
Întrebări stri- gate-n
Florei, pe platou, /Și răs-
punsuri date de ecou, de
Grete Tartler; Taifas, de
5. Capitolul al X- • Recapitulare finală 5 XV
lea Text-suport: Batik
ULTIMELE Scamato- rul, de
SCAMATORII Florin Bican
(Recapitular • Evaluare semestrială
e) - Test de evaluare
Text-suport: Fata
săracului cea isteață,
adaptare după Petre
Ispirescu
- Evaluarea portofoliilor
• Recomandări de