Sunteți pe pagina 1din 4

Numele şi prenumele: Data:

Test de evaluare finală

Limba şi literatura română – clasa a IV-a

PARTEA I

1. Citeşte textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor:

Un cerb veni la pârâu să-şi potolească setea. Văzându-şi chipul oglindit în apă, se bucură
nespus de frumuseţea coarnelor sale, că sunt atât de mari şi de rămuroase. Cât despre picioare, privindu-le,
spuse:
- Numai picioarele mi-s cam slăbănoage şi urâte.
Dar iată că din desiş sări asupra-i un leu. Cerbul o rupse la fugă, spre câmp deschis. Era gata, gata să scape
de urmăritor, dar se nimeri, în drumul său, o pădure. Coarnele cerbului se încurcară în crengi, iar leul puse
gheara pe el. În ceasul cel de pe urmă, îşi spuse:
- Ceea ce mi s-a părut slăbănog şi urât era să-mi scape viaţa, iar ceea ce m-a bucurat
prin frumuseţe mi-a adus pierzania.
( Lev Tolstoi – Cerbul )

a) Scrie 3 idei principale.


…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
b) Selectează din text două :
pronume adjective verbe substantive

1. Alcătuieşte două enunţuri cu cuvântul „ luna” , astfel încât acesta să aibă înţelesuri diferite.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Alcătuieşte câte un enunţ cu cuvântul „ cer” , astfel încât acesta să fie:

a) Subiect …………………………………………………………………………

b) Predicat ………………………………………………………………………………………

3. Creează o propoziţie în care verbul „ a dansa “ să fie la timpul viitor, persoana a II-a, nr. plural.

………………………………………………………………………………………………
4. Găseşte subiectul şi predicatul propoziţiei şi analizează-le:
Un cerb veni la pârâu să-şi potolească setea.

___________________________________________________________________

5. Scrie după dictare:


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

PARTEA a II-a

6. Scrie un text de 10-12 rânduri pornind de la :

Cel mai mult mi-a plăcut în cei cinci ani


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Descriptori de performanţă

Foarte bine Bine Suficient


2.Alege corect coloana. 2.Alege corect coloana. 2. Alege coloana corectă.
Găseşte cele trei fragmente Găseşte cele trei fragmente Identifică unul, două
ale textului. ale textului. fragmente din cele trei.
3.Identifică trei 3.Identifică două substantive, 3.Identifică un substantiv, un
substantive, trei adjective şi două adjective, două verbe. adjectiv şi un verb.
trei verbe.
4.Identifică propoziţiile cu 4.Identifică două 4.Identifică o propoziţie cu
numeralele scrise corect. propoziţii cu numeralele numeralul scris corect.
scrise corect.
5.Subliniază corect subiectul şi 5.Identifică părtile de 5.Identifică corect o parte de
predicatul. propoziţie propoziţie.
Transformă propoziţia Transformă propoziţia
dezvoltată în propoziţie dezvoltată în propoziţie
simplă. simplă.
6.Uneşte trei propoziţii corect 6.Uneşte două propoziţii 6.Uneşte corect o propoziţie
cu schema dată. corect cu schema dată. cu schema dată.