Sunteți pe pagina 1din 2

Variantă posibilă pentru un început de eseu structurat

Pornind de la afirmația lui Aurelian Silvestru: „Cezar a fost om ca tine; deci tu poți să devii un Cezar ca
el”, scrie, în limita a 1-1,5 pagini, un eseu structurat cu tema: Personaje literare – modele în definirea
propriului sistem de valori (referindu-te la oricare două personaje din nuvelele lui Ion Druță, potrivite
temei)

Având drept reper afirmația lui G. Călinescu: „O operă care nu te Explicarea modului propriu
face să gândești nu e nimic”, putem deduce că lectura unei cărți de de înțelegere a conceptului
valoare nu doar formează, în timp, un cititor avizat, ci și cultivă ea de sistem de valori.
însăși un întreg sistem de valori, cum ar fi binele (valoare morală),
adevărul (valoare gnoseologică), frumosul (valoare estetică) ș.a.
Experiența de viață și cea de lectură susțin efortul meu de a-mi defini
propriul sistem de valori, oferindu-mi șansa de a descoperi diverse
destine și istorii care, direct sau indirect, trasmit un model demn de
urmat. Lectura romanelor „Pădurea spânzuraților” de Liviu Rebreanu,
„Baltagul” de Mihail Sadoveanu, „Exuvii” de Simona Popescu,
„Numele trandafirului” de Umberto Eco reprezintă, pentru mine,
cunoașterea unor texte de referință, la care revin ori de câte ori am
nevoie să-mi certific anumite convingeri. Conceptul de „sistem de
valori” este un concept elastic, fiind înțeles drept un set de calități
pozitive ale unor fenomene, lucruri, fapte, pe care le prețuiește și le
promovează un om. Raportarea conceptului la
Aserțiunea lui Aurelian Silvestru are la bază o antiteză inversată, sugestia din citatul propus.
ce sugerează că fiecare om poate să-și clădească un nume, să devină o
personalitate marcantă, dacă are un sistem de valori și principii demne
de respectat și urmat. Numele lui Cezar este menționat aici pentru a fixa
ideea de măreție a acțiunilor unui om care știe să depășească condiția sa
de muritor și să sfideze timpul prin idealurile sale. 3a. Reperarea motivată a
Pentru a dezvolta tema eseului, voi apela la două texte din două personaje din
literatura română: nuvelele „Sania” și „Samariteanca” de Ion Druță. Am literatura română, potrivite
ales acest texte, deoarece protagoniștii ambelor nuvele, moș Mihail și temei.
maica de la Trei Izvoare, reprezintă niște modele în definirea propriului
sistem de valori, prin înțelesul pe care îl dau vieții. Pentru moș Mihail,
viața are sens prin actul creației, plasând eroul între aspirația spre ideal
și implicarea în real. Pentru maică, sensul vieții trebuie căutat în
dragostea pentru aproapele tău. Totodată, textele îmi oferă prilejul de a
vorbi despre spațiul basarabean, spațiu în care mă formez și care
imprimă un specific aparte pentru ideile de bine, frumos, adevăr. 3b. Comentarea a câte două
Pentru a realiza portretul moral al personajului principal din trăsături morale ale
nuvela „Sania”, este important să remarcăm că moș Mihail reprezintă personajelor alese.
tipul creatorului, astfel că toate trăsăturile morale vor deriva din
specificul acestei categorii. Calitățile de valoare ale personajului ce
nuanțează portretul moral sunt dăruirea de sine, perseverența,
capacitatea de interiorizare și însingurare. Având scopul de a crea o
operă perfectă (sania), moș Mihail parcurge o cale lungă, de la reflectare
și nevoie de izolare până la sacrificarea vieții de familie și nemulțumirea
creatorului. Scenele ce reflectă acest traiect sunt următoarele: evaluarea
nucului din fața casei, închiderea în cămară pentru două săptămâni,
plecarea babei etc.
Variantă posibilă pentru un început de eseu structurat

S-ar putea să vă placă și