Sunteți pe pagina 1din 4

TEST NR.

1 NUMELE, PRENUMELE ELEVULUI___________________________


(TEST CURENT LA TEMA „INFORMAŢIA”) CLASA___________
1. Definiţi:
a. informaţie

b. purtător dinamic de informaţie

c. cantitatea de informaţie

2. Selectaţi purtătorii statici (încercuiţi):


a. unde acustice; d. discheta;
b. hîrtia fotografică; e. undele emise de o staţie radio;
c. banda de casetofon; f. filmul Roentgen.
3. Pentru care sisteme de numeraţie numerele sunt scrise corect?
a. 121
b. 11011
c. 23482
d. 15
e. 1F
4. Transferaţi numărul 43 din sistemul zecimal în binar.

5. Transferaţi numărul 347 din sistemul octal în zecimal.

6. Enumeraţi părţile componente ale calculatorului. Specificaţi destinaţia lor.

7. Problema Nr.1. Omul este capabil să citească o pagină pe minut. Pagina conţine 44 de rînduri cu
72 simboluri pe rînd. Exprimaţi în biţi şi octeţi cantitatea de informaţie citită în 15 min.

8. Problema Nr.2. Manualul de informatică conţine 230 ilustraţii color cu dimensiunea 2,6x3,8 cm şi
sunt reproduse cu rezoluţia de 120 puncte/cm. Calculaţi cantitatea de informaţie a ilustraţiilor.

9. Problema Nr.3. Rastrul unei camere de luat vederi este format din 64x64 de puncte. Cîtă
informaţie va conţine o înregistrare video cu durata de 2 ore şi 45 min?

10. *„Cutia neagră” transformă numerele scrise în baza 10 în altă bază. Determinaţi această bază şi numărul la ieşirea din

„cutia neagră” în cazul al doilea.


TEST NR. 2 NUMELE, PRENUMELE ELEVULUI___________________________
(TEST CURENT LA TEMA „INFORMAŢIA”) CLASA__________
1. Definiţi:
a. sistem de numeraţie

b. purtător static de informaţie

c. reţea de calculatoare

2. Selectaţi purtătorii dinamici (încercuiţi):


a. unde acustice; d. discheta;
b. hîrtia fotografică; e. undele emise de o staţie radio;
c. banda de casetofon; f. filmul Roentgen.
3. Pentru care sisteme de numeraţie numerele sunt scrise corect?
a. 2221
b. 11021
c. 32823
d. 15
e. 2A
4. Transferaţi numărul 93 din sistemul zecimal în octal.

5. Transferaţi numărul 10110 din sistemul binar în zecimal.

6. Enumeraţi părţile componente ale calculatorului. Specificaţi destinaţia lor.

7. Problema Nr.1. Omul este capabil să citească o pagină pe minut. Pagina conţine 30 de rînduri cu
72 simboluri pe rînd. Exprimaţi în biţi şi octeţi cantitatea de informaţie citită în 12 min.

8. Problema Nr.2. Manualul de informatică conţine 215 ilustraţii color cu dimensiunea 2,5x3,4 cm şi
sunt reproduse cu rezoluţia de 64 puncte/cm. Calculaţi cantitatea de informaţie a ilustraţiilor.

9. Problema Nr.3. Rastrul unei camere de luat vederi este format din 1024x1024 de puncte. Cîtă
informaţie va conţine o înregistrare video cu durata de 2 ore şi 15 min?

10. *„Cutia neagră” transformă numerele scrise în baza 10 în altă bază. Determinaţi această bază şi numărul la ieşirea din
„cutia neagră” în cazul al doilea.