Sunteți pe pagina 1din 4

Test de evaluare semestrială la informatică

Clasa a VIII-a

Numele, Prenumele ____________________ Data_________________

1 In aplicatia M. Excel inainte de scrierea unei formule matematice intr-o celula se 0


pune semnul: 1

a)? b) ! c) @ d) =

2 Celula B9 se gaseste in aplicatia M. Excel la: 0

a. Intersectia liniei B cu colana 9; 1

b. Intersectia liniei 9 cu coloana B 2

c. Intersectia liniei 9 cu coloana 9


d. Intersectia liniei B cu coloana B

3 Formula =SUM(A1:A6)/6 are ca efect: 0


a. Însumarea (adunarea) numerelor din celulele A1, A2, … , A6; 1
b. Împărţirea la 6 a fiecărui număr din celulele de la A1 la A6;
c. Calcularea mediei aritmetice a numerelor din celulele A1, până la A6; 2
d. Înmulţirea numerelor cuprinse în celulele de la A1 la A6. 3

4 Ce va afişa celula B3 ce conţine formula =A1*A2+POWER(B1;2) dacă: 0 1


A1=5; A2=3; B1=2.
2 3

4 5

5 Completaţi: 0

a. ___________ reprezintă un obect care poate îndeplini anumite comenzi. 1

2
b. Programul reprezintă un ________________ scris în limbajul executantului.
3
c. Executantul _______________ poate îndeplini comenzile SUS, JOS,
DREAPTA, STÎNGA. 4

d. Algoritmii instrucţiunile cărora sînt executate în ordinea apariţiei lor în text 5

se numesc ___________________________.

e. Instrucâiunea REPETĂ este instrucţiune _______________.


6 Folosind comenzile PAS, SALT, ROTIRE scrieţi algoritmul ce deseană figura ce urmează. 0

7 Folosînd PROCEDURA şi REPETA desenaţi următoarea figură. 0

Punctaj 0-1 2-3 4 5-6 7-11 12-15 16-19 20-24 25-26 27-28

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obectivele:
O1.Să cunoască noţiunele aferente calcului tabelar

O2. Să cunoască noţiunele aferente algoritmelor.

O3.să evalueze formulele şi funcţiile calcului tabelar.

O4. Să afle rezultatul stiind algoritmu.

O5. Să creeze algoritmul stiind rezultatul.

Barem de corectare.
Exercitiu Rezolvarea Notarea

1 d)= Pentru alegere doar a


variantei corecte 1 p.

2 b. Intersectia liniei 9 cu coloana B Pentru alegere doar a


variantei corecte 2 p.

3 c. Calcularea mediei aritmetice a numerelor din Pentru alegere doar a


celulele A1, până la A6; variantei corecte 3 p.

4 B2=5*2+(2*2)=19 Pentru înlocuirea fiecărei


celule cu valoarea ei cîte 1 p.

Pentru ridicarea la putere


corectă 1 p.

Pentru respectarea corectă a


operaţiilor 1 p.

Pentru rezultatul corect 1 p.

5 a) Executantul Pentru fiecare variantă


corectă 1 p.
b) algoritm

c) Furnica

d) algoritmi liniari.

e) compusă.

6 SALT PAS ROTIRE PAS PAS Pentru desenarea patratului


PAS ROTIRE ROTIRE PAS ROTIRE cite 2 p.

ROTIRE SALT PAS ROTIRE ROTIRE Pentru unirea corectă 1 p.


PAS ROTIRE PAS PAS SALT
ROTIRE SALT ROTIRE ROTIRE

PAS PAS ROTIRE PAS

ROTIRE ROTIRE ROTIRE ROTIRE

7 PROCEDURA P1 ÎNCEPUT Pentru folosirea procedurii 1p


PAS ROTIRE
Penru folosirea Repeta 1 p
ROTIRE SALT
Pentru scrierea corecta a
PAS SALT procedurii 2 p
ROTIRE SALT
Pentru scrierea corecta a
ROTIRE ROTIRE programei 2 p
ROTIRE ROTIRE
Pentru rezolvarea corecta 1 p
PAS ROTIRE

ROTIRE SALT

PAS REPETA 4 ORI

ROTIRE EXECUTA P1

ROTIRE SFIRSITUL REPETARII

ROTIRE ROTIRE

PAS SFIRSIT

ROTIRE

ROTIRE

ROTIRE

SFIRSITUL ROCEDURII

Conţinuturi Cunoaştere şi Aplicare Rezolvare de Total


înţelegere probleme

Formule şi 3 (43%) 1 (15%) 4 (57 %)


calcule

Algoritmi 1 (14%) 2 (28%) 3 (42 %)

Total 4(56%) 1(15%) 2(28%) 7(100%)