Sunteți pe pagina 1din 4

LMAE-1.

MECANICA ACŢIONĂRILOR ELECTRICE 9

Scopul lucrării: studiul relaţiilor de bază referitoare la mecanica acţionărilor


electrice şi in special la ecuaţia fundamentală de mişcare şi raportarea mărimilor
mecanice la arboreloe motorului de acţionare.
5

Sarcina de lucru. Se consideră acţionarea electrică (fig.1.1) formată din motor


electric (ME), transmisie mecanică - reductor (R) şi maşina de lucru (ML) cu
datele prezentate în tab.1.1 (variantele se impun de titular).

(unde M şi M - cuplul electromagnetic şi viteza rotorului motorului electric, MML şi MML - cuplul şi
viteza orgnaului de funcţionare a m aşinii de lucru, JM şi JML - momentele de inerţie ale motorului
şi maşinii de lucru (impreună cu roţile respective ale reductorului, i, n - factorul de transmisie
şi randamnetului reductorului R)
1. Să se calculeze mărimile mecanice (cuplul de rezistenţă al sarcinii Ms şi
momentul de inerţie total al sistemului J) ale maşinii de lucru raportate la arborele
motorului de acţionare.
5

2. Să se aleagă din catalog motorul electric de acţionare.


3. Să se calculeze timpul de pornire (cu şi fără sarcină) şi timpul de frânare
(cu motorul deconectat şi în regim de frână electrică) al acţionării electrice.

Noţiuni teoretice de bază.


Metodologia cercetării părţii mecanice a sistemului real de acţionare electrică (în
caz genral cu mulţime de arbori ale transmisiei mecanice sau cu diferite tipuri de
mişcare) constă în substituirea lui cu un sistem model echivalent (putere şi
dinamică) cu un singur arbore învârtitor (fig.1.2). Pentru aceasta este necesar de
recalculat (sau se mai numeşte - raportat) la arborele motorului care are viteza m:

> cuplul de sarcină MML de la arborele învârtitor cu viteza unghiulară WML al


maşinii de lucru conform formulei
5

Ms = (1.1)

> şi momentul total de inerţie al sistemului


5 5

J
— JM + ML
2 (12)
l

Fig.1.2. Substituirea sistemului real de acţionare cu un model monoaxă


J

Pentru sistemul echivalent de acţionare cu arborii rotorului şi maşinii de lucru


cuplaţi rigid (modelul) este valabilă echuaţia fundamentală de mişcare
dm
J — M + Ms (1.3)
dt
t2 m2
J m2
J J
At
— 1
-1
1 —
J J dt — dm \m
2 -®1 ) (1.4)
2
t
1
M - M. M - M M - M.
din care, trecănd la variaţii ale timpului şi vitezei se obţine formula de calcul a
duratei procesului tranzitoriu mecanic
Ordinea de calcul:
1 Cuplul de sarcina raportat, [Nm]
M ML
M,

V R ‘
1
2. Momentul de inertie raportat

J
J ML
— Jm +
.2
l
3. Puterea calculată a motorului electric penntru acţionarea sarcinii Ms
P
C = Ms
4. Alegerea motorului electric de acţionare.
Din catalog [SIMOTICS Low Voltage Motors.
http://w3app.siemens.com/mcms/infocenter/content/en/Pages/order form.aspx?
nodeKey= key 9l8l587&infotvpe=catalogsl se alege motorul electric (clasa eficienţă
energetică IE4 - pag. 2/8. IE3 - pag. 2.11, IE2 -pag. 2/20) cu puterea nominală nu
mai mica ca cea calculată

P>P
P
n>nC

şi cu viteza unghiulară nominală nu mai mică ca cea impusă de sarcină


5. Durata pornirii AE cu sarcină Ms=Msn şi fără sarcină Ms=0. La pornirea
n
n
*>n unde
30 '
>
motorului din starea de repaus cu considerearea condiţiei inţiale tx = 0, = 0, iar la
finalul procesului se atinge viteză = ® „ , din care
cauză formula de calcul devine
J-
tp
®2
M - Ms

6. Durata
frânării AE cu ME decontectat şi în cazul ME în regim de frănă electrică (M<0).
La frânarea motorului de la viteza iniţilă =an
(timpul ^ = 0) până la oprirea totală o2 = 0, tp = t2, formula de calcul devine

t
F
J -m
M - Ms
7. Analizaţi rezultatele obţinute şi formulaţi în formă numerică (relativă sau
procentuală)
/V

8. întrebări la tema lucrării practice:


■ Care este esenţa metodei de studiere a părţii mecanice a acţionării electrice
■ Ce înseamnă raportarea mărimilor mecanice ?
■ Care sunt mărimile mecanice prezente într-un sistem de acţionare electrică
şi care sunt unităţilcee de măsură corespunzătoare
■ Cum se alege motorul electric penutru acţionarea unei maşini de lucru
■ Ce înseamnă clasele de eficienţă energteică IE2, IE3, IE4 a motoarelor
asincrone ?
■ Care este raportul dintre momentul de inerţie al sistemului de acţionare
faţă de cel al motorului electric.
5 5

■ Pentru se momparaţi momentul de inerţie al motorullucru


■ Cand timpul de pornire AE este mai mare: cu sau fără sarcină ?
■ De ce la frânarea electrică timpul procesului tranzitoriu este mai mic