Sunteți pe pagina 1din 1

Program pregătire

consilier în carieră

Structura lucrării despre cazul de consiliere

Vă rugăm să realizați o scurtă lucrare despre cazul de consiliere pe care l-ați derulat în cadrul cursului GCDF,
abordând următoarele aspecte:

A. ASPECTE LEGATE DE FELUL ÎN CARE A DECURS PROCESUL DE CONSILIERE A CLIENTULUI DVS.


1. prezentarea persoanei consiliate (inițiale, sex, varstă, educație, ocupație)
2. descrierea primei ședințe de consiliere (construirea raportului, informațiile obținute in in-take
interview, instrumentele folosite, problema de consiliere exprimată de client, temele pentru acasă
date clientului, problema de consiliere sesizată de consilier – în cazul în care este diferită de cea
exprimată de client)
3. descrierea celorlalte ședințe de consiliere efectuate (obiectivele, intervenția, instrumentele folosite,
evoluția clientului de la o ședintă la alta)
4. descrierea pe scurt a planului de carieră stabilit cu clientul sau a stadiului în care se află clientul în
elaborarea planului de carieră
5. daca procesul de consiliere s-a finalizat explicați felul în care a decurs ultima sesiune de consiliere
și care este situația clientului la finalul procesului de consiliere
6. în cazul în care programul de consiliere nu s-a terminat, explicați care sunt pașii următori și cum veți
încheia procesul de consiliere

B. ASPECTE LEGATE DE CONDUCEREA ȘEDINȚELOR DE CONSILIERE


1. descrierea pregătirii dvs. pentru ședințele de consiliere (cum v-ați imaginat că vor decurge
ședințele, ce surprize ați avut în cadrul acestora, ce instrumente ați planificat să folosiți)
2. dacă au existat, descrieți situațiile mai deosebite cu care v-ați confruntat în cadrul procesului de
consiliere, ce ați întreprins în legătură cu acestea și ce ați învățat din această experiență
3. descrieți ce veți schimba dacă veți fi confruntați cu un caz similar pentru îmbunătățirea procesului
de consiliere
4. descrieți ce veți schimba în procesul de consiliere la un viitor client pentru îmbunătățirea procesului
de consiliere

Pe baza aspectelor de la capitolul A pregătiți o scurtă prezentare (maxim 10 min.)


pentru susținerea în fața comisiei de examinare.