Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluarea unei afaceri

Evaluarea unei afaceri este un proces complex, care constă în compararea


eforturilor (cheltuielilor) cu efectele (rezultatele) obţinute, în măsurarea
performanţelor firmei.
Antreprenorul decide continuarea activităţii şi dezvoltarea ei sau,
dimpotrivă, încetarea activităţii (lichidarea firmei) pe baza raportului de evaluare
a performanţelor.
Principalii indicatori care măsoară eforturile sunt:
Capitalul social - totalitatea sumelor puse în mod permanent la dispoziţia
firmei de către proprietarul / proprietarii ei, sub formă de aport;
Capitalul utilizat – sumele utilizate pentru desfăşurarea activităţii şi
concretizate în bunurile materiale care contribuie la obţinerea produselor
(materii prime, materiale, combustibili, maşini, utilaje, echipamente,
calculatoare, clădiri şi alte dotări tehnice).
Volumul investiţiilor – sume adăugate la capitalul utilizat şi folosite pentru
achiziţionarea de noi bunuri şi echipamente.
Costul producţiei – volumul total al cheltuielilor efectuate de o firmă
pentru desfăşurarea activităţii şi obţinerea unui volum dat de produse.
Principalii indicatori care măsoară efectele sunt:
Volumul producţiei – cantitatea totală de bunuri produse sau servicii
prestate într-un interval dat de timp (o lună, un an etc.).
Cifra de afaceri – volumul total al încasărilor obţinute de firmă într-un
interval de timp provenind din vânzarea bunurilor sau a serviciilor realizate în
intervalul respectiv.
Profitul – diferenţa dintre cifra de afaceri şi costul producţiei.
În planul său de afaceri antreprenorul îşi proiectează un anumit nivel al
cheltuielilor şi, respectiv al încasărilor. Evaluarea rezultatelor activităţii îi
permite aprecierea măsurii în care estimările sale s-au confirmat.
Dacă volumul producţiei şi cifra de afaceri corespund previziunilor (sau
sunt mai mari), aceasta confirmă utilitatea socială a firmei faptul că ea s-a
orientat către nevoile clienţilor şi a reuşit să le satisfacă.
Dacă diferenţa dintre încasări şi cheltuieli, adică profitul, corespunde
previziunilor (sau este chiar mai mare), aceasta confirmă că antreprenorul a
reuşit să organizeze şi să conducă eficient afacerea, a practicat un management
performant.
Există trei situaţii:
1. Cheltuieli < încasări => profit > 0, firma îşi poate continua activitatea;
2. Cheltuieli = încasări => profit = 0, firma se află la nivelul pragului de
rentabilitate; dacă antreprenorul nu adoptă decizii corecte pentru
reducerea cheltuielilor sau creşterea încasărilor, firma va avea dificultăţi
majore în continuarea activităţii;
3. Cheltuieli > încasările => profit < 0, firma înregistrează pierderi şi se
află în imposibilitatea continuării activităţii.
Indicatori de eficienţă ai activităţii economice

O evaluare corectă a performanţelor firmei presupune nu doar analiza


indicatorilor cantitativi, ci şi a celor calitativi sau de eficienţă.
Principalii indicatori care exprimă eficienţa activităţii sunt:
Ct
1. Costul unitar (sau pe bucată) Cu 
Q
Pr
2. Profit unitar (sau pe bucată) Pr u 
Q
3. Rata profitului se calculează în trei moduri. Prin compararea
profitului cu cifra de afaceri, cu volumul capitalului utilizat şi cu costul
total al producţiei, antreprenorul observă eficienţa afacerii sale.
Pr
I. R Pr   100
CA
Pr
II. R Pr   100
Kut
Pr
III R Pr   100
CT
Raportul Profit/CT evidenţiază gradul de rentabilitate a firmei şi mai
poartă numele de rata rentabilităţii.
Pentru ca o firmă să-şi poată onora în mod continuu angajamentele faţă de
furnizori şi faţă de clienţi, o condiţie importantă este realizarea ritmică a
fluxului de lichidităţi (cash flow).
Prin aceasta se evidenţiază încasările şi plăţile curente ale firmei. Atunci
când încasările curente sunt mai mari decât plăţile curente, antreprenorul
dispune de un surplus de bani ( în numerar sau în contul bancar al firmei) care
reprezintă profitul său efectiv. Profitul efectiv constituie principala sursă de
autofinanţare a dezvoltării afacerii.
Aplicatii:
1. O firmă, pentru a produce 1000 de bucăţi din bunul A, a înregistrat la sfârşitul
anului următoarea situaţie economico- financiară:
1. Cheltuieli totale = 100 mil. lei
2. Încasări totale = 150 mil lei
3. Capitalul total folosit (fix şi circulant) = 200 milioane lei
4. Impozitul pe profit = 25 % profitul brut
5. Profitul brut = 50 milioane lei
6. Profitul net = 37.5 milioane lei
7. Rata profitului faţă de încasări = 25% (6/2)
8. Rata profitului faţă de capitalul folosit 18,75% (6/3)
9. Rata profitului faţă de costurile totale (6 / 1) - 37.5%

S-ar putea să vă placă și