Sunteți pe pagina 1din 1

ORARUL LECŢIILOR PENTRU APROB

STUDENŢII ANULUI I FACULTATEA RECTOR AL USMF ”NICOLAE TESTEMIŢANU”,


MEDICINĂ NR.1 PROFESOR UNIVERSITAR, DR. HAB. ȘT. MED.,
SEMESTRUL DE TOAMNĂ ANUL ACADEMICIAN AL AŞM
UNIVERSITAR 2017-2018                    ION ABABII

SPECIALITATEA OPTOMETRIE
Z
I Grupa 1
L ORELE
E
8.00-9.30 8.00-11.30A N A T O M I E (Curs)
L
9.50-11.30 A N A T O M I E (Lucrare practică)
U
12.30-14.10 ISTORIA MEDICINEI (Curs)
N
14.20-16.00 14.20 ISTORIA MEDICINEI (Lucrare practică)
I

M 8.00-9.40
A 9.50-11.30 F I Z I O L O G I E (Curs)
R 12.30-14.10 F I Z I O L O G I E (Lucrare practică)
Ţ 14.20-16.00
I
M B I O C H I M I E (Curs)
I
8.00-9.40
E 9.50-11.30 B I O C H I M I E (Lucrare practică)
R 12.30-14.10
C 14.20-16.00
U
R
I
8.00 METODE FUNDAMENTALE DE INVESTIGAȚII
8.00-9.40 ÎN OPTOMETRIE (Curs)
J
9.50 METODE FUNDAMENTALE DE INVESTIGAȚII
O 9.50-11.30 ÎN OPTOMETRIE (Lucrare practică)
I 12.30-14.10 A N A T O M I E (Lucrare practică)
14.20-16.00

8.00-9.40 GEOMETRIA, OPTICA VIZUALĂ ȘI


V
ASAMBLAREA PRODUSELOR OPTICE (Curs)
I 9.50 GEOMETRIA, OPTICA VIZUALĂ ȘI
N
9.50-11.30
ASAMBLAREA PRODUSELOR OPTICE (Lucrare practică)
E
12.30-14.10
R
I
14.20-16.00

ŞEF DEPARTAMENT DIDACTIC, DECAN FACULTATEA MEDICINĂ NR. 1,


DR. ȘT. MED., CONF. UNIV.    DR. ȘT. MED., CONF. UNIV.
  
    S. STRATULAT                 GH. PLĂCINTĂ