Sunteți pe pagina 1din 2

Teme propuse pentru referat la Disciplina „Normalizarea contabilităţii întreprinderii” - CIG ID -

2019

1. Modele şi structuri privind situaţiile financiare anuale


2. Aspecte privind contabilitatea stocurilor în viziunea reglementărilor naţionale
3. Tratamente contabile privind veniturile, conform reglementărilor naţionale
4. Modalităţi de finanţare a investiţiilor şi a activităţii de exploatare (subvenţiile)
5. Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform reglementărilor naţionale
6. Situaţia fluxurilor de trezorerie, conform OMFP 1802/2014
7. Dimensiuni contabile ale prudenţei în contabilitate

Bibliografie orientativă pentru referate la disciplina: “Normalizarea contabilităţii întreprinderii”

1. Legea contabilităţii nr. 82 din 1991 (modificată prin OUG nr. 37 din 13.04.2011 şi OUG nr. 79 din
11.12.2014)
2. OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, M. Of. nr. 963 din 30.12.2014
3. OMFP nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a
operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile, M. Of. nr. 509 din
09.07.2015
4. OMFP nr. 4160/2016 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, M. Of. nr.
21 din 12.01.2016
5. IASB, Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), traducere publicată de
CECCAR, Bucureşti, 2017
6. Bunea, Ş, Monocromie şi policromie în contabilitate, Editura Economică, Bucureşti, 2005
7. Bunea, Ş., Gârbină, M., Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS (revizuite), vol. I,
II şi III, Editura CECCAR, Bucureşti, 2010
8. CECCAR, Ghidurile de aplicare a IAS, Bucureşti, 2004 (atenţie la evoluţia reglementărilor
contabile!!!!!)
9. Cernuşcă, L., Strategii şi politici contabile, Editura Economică, Bucureşti, 2004
10. Dicu R., Dimensiuni contabile şi financiare ale capitalului, Editura Tehnopress, Iaşi, 2015
11. Dobroţeanu, L., Geneză şi viitor în contabilitate, Editura Economică, Bucureşti, 2005
12. Dumitrean, E., Contabilitate financiară, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2008
13. Epuran, M., Teoria contabilităţii, Editura Economică, Bucureşti, 2004
14. Feleagă, N., Malciu, L., Reformă după reformă: Contabilitatea din România în faţa unei noi
provocări. Eseuri şi analiza standardelor IAS-IFRS, vol I, Editura Economică, Bucureşti, 2005
15. Ionaşcu, I., Dinamica doctrinelor contabilităţii contemporane, Editura Economică, Bucureşti,
2003
16. Istrate, C., Contabilitatea nu-i doar pentru contabili, Editura Universul Juridic, Iaşi, 2009
17. Ristea, M., Dumitru C., Libertate şi conformitate în standardele şi reglementările contabile,
Editura CECCAR, Bucureşti, 2012
18. Ristea, M., Politici şi tratamente contabile privind activele imobilizate, Editura Economică,
Bucureşti, 2007
19. Ristea, M., ş.a., Prudenţă şi agresivitate în tratamentele contabile, Editura Tribuna Economică,
Bucureşti, 2008
20. plus suportul de curs, articole din Reviste de specialitate şi orice alte cărţi relevante
Notă:
1. Referatul trebuie scris la 1,2, TNR 12 şi trebuie să conţină: cuprins, introducere, corpul
referatului (cu titluri şi subtitluri), concluzii şi bibliografie
2. Trebuie să prezinte note de subsol pe fiecare pagină (cel puţin două)
3. La bibliografie să figureze cât mai multe surse
4. E de dorit ca referatele să nu fie doar conspecte, ci analize sau studii, aşa cum sunt, de altfel,
enunţate (în acest caz şi procentul de plagiat ar trebui să fie redus!!!)
5. Nelămuririle vor fi clarificate la întâlniri

Evaluare
- 70% - Examen (clasic) – minim 5;
- 30% - referat care se verifică pentru similaritate: 0%-15% - 10 (zece); 15%-30% - 9 (nouă); 30%-
40% - 8 (opt); 40%-50% - 7 (şapte); 50%-60% - 6 (şase); 60%-70% - 5 (cinci); 70%-80% - 4
(patru); 80%-90% - 3 (trei); 90%-100% - 2 (doi)