Sunteți pe pagina 1din 5

Numele _______________________ Data __________________

MULT
Comunicare în limba română SUCCES!
TEST DE EVALUARE – U.Î. ,,MAGIA PRIMĂVERII”

1. Dictare:

2. Citeşte textul:
Mingea
Angela și George au primit o minge. Ei au ieșit în curte să se joace. Vine și Ancuța
cu Gicu.
Se încinge joaca. Mingea se plimbă de la un copil la altul. Gicu a dat mai tare în
minge. Aceasta a sărit peste gard. George se hotărî să meargă după ea. Mingea este spartă.
Copiii sunt tare supărați!

Răspunde la întrebări:
a) Ce au primit Angela și George?

b) Unde a sărit mingea?

c) Cine a mers după minge?


3. Completează cu ge sau gi:
___rafă ___amantan ar___nt tra___re
___am ma___ un dami ___ană ___antă
4. Formulează propoziții cu următoarele cuvinte: Azor, harnic, regină

5. Ordonează cuvintele. Transcrie propoziția obținută:


o Nadia renumită gimnastă este .

6. Eu spun una, tu spui multe:


gimnastă creangă băiat jucărie

7. Realizează corespondențe între cuvintele


a) cu înțeles asemănător: b) cu înțeles opus:
alege ogradă trist râde
curte sortează plânge liniște
hoinar rătăcitor gălăgie vesel
iubiți steag dulce răcit
drapel dragi încălzit amar

8. Completează casetele cu semnele de punctuație potrivite:


Jenica este la școală
Ai un creion
9. Completează enunțurile cu ajutorul imaginii:
În copac este ___________________________ .
Fetița are în mâini o __________________ .
Păsările ____________ spre căsuță.
Textul pentru dictare
Gigel şi Zoica se joacă pe câmpie. Mieii zburdă printre ei.
– Ce drăguţi sunt! Pot să mă joc cu ei?

Descriptori de performanță:

Com- Calificativul
pe- Itemul
tența Foarte bine Bine Suficient
Toate
Cuvintele/propozi- Greşeşte / omite
Scrie după dictare un text din propoziţiile
4.1 ţiile cu unele multe litere sau 1-2
patru propoziţii sunt
omisiuni propoziţii
scrise corect
3.1 Formulează răspunsuri la întrebări
3 întrebări 2 întrebări 1 întrebare
4.1 pe baza textului citit
1.3
Completează cuvintele cu litera
3.1 8 cuvinte 6-7 cuvinte 4-5 cuvinte
„ge” sau „gi”
4.1
2.1. Alcătuiește enunțuri cu cuvinte
3 enunțuri 2 enunțuri 1 enunț
4.2. date
Parţial
3.1 Ordonează cuvintele şi scrie Parţial (scrie corect
corect
4.2 propoziţia (greşeşte 1 cuvânt) cuvintele dar
ordonează greşit)
3.1
Scrie pluralul substantivelor date 4 cuvinte 3 cuvinte 2 cuvinte
4.1
Identifică cuvintele cu înțeles 8 – 10
1.3. 5 – 7 cuvinte 2 – 4 cuvinte
asemănător / opus cuvinte
Completează casete cu semne de 3 semne de 2 semne de
4.3. 1 semn de punctuație
punctuație punctuație punctuație
3.3. Completează enunțuri cu cuvinte
3 enunțuri 2 enunțuri 1 enunţ
4.1. corespunzătoare

ITEMI CALIFICATIV FINAL


Rezolvă integral şi corect 8 – 9 itemi. FOARTE BINE
Rezolvă integral şi corect 5– 7 itemi; incorect /parţial corect
BINE
restul itemilor
Rezolvă integral şi corect 3 – 4 itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:


Nr. I8
Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I9 Cfinal
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi I8
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I9 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I

Observații:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Măsuri ameliorative:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și