Sunteți pe pagina 1din 7

PLANIFICARE

ABILITARE MANUALA
SURDOCECITATE

Elaborat: inv. Dafina Bănărăscu

Scoala Speciala “Maria Montessori” - Bacau

Aria curriculara : TEHNOLOGII SI ACTIVITATI PRACTICE

Disciplina : ABILITARE MANUALA

Cls a II -a

OBIECTIVE CADRU
1 . Cunoaşterea şi coordonarea tehnicilor fundamentale de lucru în scopul utilizării diverselor materiale şi
instrumente.

2. Cunoaşterea tehnicilor şi procedurilor specifice de obţinere a produselor simple şi utile.

3. Dezvoltarea simţului practic pentru integrarea în viaţa socială.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
1.1 .Explorarea şi identificarea diverselor obiecte şi materiale din mediul înconjurător (naturale şi sintetice).
1.2. Formarea şi exersarea abilităţilor manuale fundamentale.
1.3 .Dezvoltarea capacităţii de utilizare a instrumentelor specifice prelucrării materialelor în procesul de muncă.
2.1 .Dezvoltarea capacităţii de identificare şi prelucrare a etapelor realizării unor produse simple.
2.2. Dezvoltarea capacităţii de realizare a unui produs finit.

2.3. Utilizarea unor tehnici complexe de lucru cu diverse materiale.


3.1. Observarea etapelor realizarii unor produse simple.

3.2. Invatarea etapelor unui produs finit.

3.3. Analizarea si caracterizarea produsului finit.


a) planificarea anuală

Nr. crt. Unități de învățare Obiective/competențe Nr. ore Observații


1. Diverse obiecte şi materiale din mediul 1.1 .Explorarea şi identificarea diverselor obiecte 14
înconjurător şi materiale din mediul înconjurător (naturale şi
sintetice).
1.2.Formarea şi exersarea abilităţilor manuale
fundaentale.
1.3 .Dezvoltarea capacităţii de utilizare a
instrumentelor specifice prelucrării materialelor
în procesul de muncă.

2. Abilităţi manuale fundamentale 2.1 .Dezvoltarea capacităţii de identificare şi 14


prelucrare a etapelor realizării unor produse
simple.
2.2.Dezvoltarea capacităţii de realizare a unui
produs finit.
2.3.Utilizarea unor tehnici complexe de lucru cu
diverse materiale.
3. Tehnici de lucru în funcţie de varietatea 3.1.Adaptarea tehnicilor de lucru în funcţie de 32
materialelor selectate varietatea materialelor selectate.
3.2. Invatarea etapelor unui produs finit
3.3. Analizarea si caracterizarea produsului finit

4. Instrumente specifice prelucrării 1.1 .Explorarea şi identificarea diverselor obiecte 10


materialelor în procesul de muncă. şi materiale din mediul înconjurător (naturale şi
sintetice).
1.3 .Dezvoltarea capacităţii de utilizare a
instrumentelor specifice prelucrării materialelor
în procesul de muncă.
b) planificarea semestrială

Nr. Unități de învățare Obiective/ Conținuturi Nr.ore/ Observații


crt competențe perioada
SEMESTRUL I Cunoasterea corpului uman. 1
1. Diverse obiecte şi 1.1 Prietena mea, papusa. 1
materiale din mediul 1.2 Jucariile preferate. 1
înconjurător 1.3 “Unde s-a ascuns iepurasul?” 1
“Ce gust are?” 1
“Ce miros are?” 1
Evantaiul papusii. 1
Semnul de carte. 1
Clasa noastra. 1
Curtea scolii. 1
Fulgi de zapada. 1
Omul de zapada. 1
Saniuta. 1
Litere si cifre din sarmulita. 1

2. Abilităţi manuale 2.1 Joc: „Fierastraul si rindeaua”. 1


fundamentale 2.2. Joc: „Drumul soricelului”. 1
2.3.. Mosorelul, ghemul si surubul. 1
Copacelul inflorit. 1
Tablou cu flori. 1
Cosuletul cu fructe. 1
Scarita pentru flori. 1
Scaunelul papusii. 1
Patutul papusii. 1
Paharul. 1
Barcuta. 1
Coiful. 1
Facem gimnastica dansand. 1
Jocul romanesc. 1
3. SEMESTRUL II 3.1. Fructe de toamna. 2
Tehnici de lucru în 3.2. Mapa cu figuri geometrice. 3
funcţie de varietatea 3.3. Joc: „Unde s-a ascuns iepurasul?” 2
materialelor selectate Ingrijirea plantelor. 2
Tablou de primavara. 2
Mileuri cu franjuri. 2
Panglicutele papusii. 2
Franjurii prosopului. 2
Franjurii semnului de carte. 2
Margele pentru mama. 2
Bratara papusii. 2
Joc: „La cumparaturi”. 2
Joc: „Mica gospodina”. 2
Materiale de lucru. 2
Jocuri de constructie. 3
4. Instrumente specifice 1.1 . Acul si ata. 2
prelucrării 1.3 . Joc: „Ce nu se potriveste?” 2
materialelor în Capsatorul si rigla. 2
procesul de muncă. Sablonul. 2
Foarfeca. 2

unități de învățare

Nr. crt Conținut Obiective/ Unitate de învățare Resurse Evaluare Observații


competențe materiale
1. Cunoasterea corpului uman. 1.1 . Diverse obiecte şi -păpuşă aprecieri
Prietena mea, papusa. 1.2. materiale din mediul -jucării incurajari
Jucariile preferate. 1.3 . înconjurător demontabile
“Unde s-a ascuns iepurasul?” -jucării
“Ce gust are?” demontabile
“Ce miros are?” -jucării
Evantaiul papusii. -obiecte din
Semnul de carte. clasă
Clasa noastra. -fructe
Curtea scolii. -alimente
Jocuri de constructie. cunoscute
Fulgi de zapada. -hârtie
Omul de zapada.
Saniuta.
Litere si cifre din sarmulita.
2. Joc: „Fierastraul si rindeaua”. 2.1. Abilităţi manuale -coli de carton aprecieri
Joc: „Drumul soricelului”. 2.2. fundamentale colorat, vederi incurajari
Mosorelul, ghemul si surubul. 2.3. -şnur subţire
Copacelul inflorit. -pânze de
Tablou cu flori. traforaj
Cosuletul cu fructe. -şipculiţe
Scarita pentru flori. -papiote
Scaunelul papusii. -fire de aţă
Patutul papusii. -şuruburi
Paharul. -piuliţe
Barcuta. -crenguţe
Coiful. -hârtie, lipici
Facem gimnastica dansand. -forfecuţă
Jocul romanesc. -carton
-seminţe fistic
-acuarele
- penson
-plastilină
-planşetă
3. Fructe de toamna. 3.1. Tehnici de lucru în -acuarele aprecieri
Mapa cu figuri geometrice. funcţie de varietatea -penson incurajari
Joc: „Unde s-a ascuns materialelor selectate -fructe
iepurasul?” -şabloane cu
Ingrijirea plantelor. figuri
Tablou de primavara. geometrice,
Mileuri cu franjuri. creion,
Panglicutele papusii. -carton colorat
Franjurii prosopului. -trusa cu figuri
Franjurii semnului de carte. geometrice
Margele pentru mama. -iepuraşul din
Bratara papusii. carton
Joc: „La cumparaturi”. -stopitoare
Joc: „Mica gospodina”. -forfecuţă
Materiale de lucru. -apă şi îngrăşă-
mânt pentru
flori
4. Acul si ata. 1.1 . Instrumente specifice aprecieri
Joc: „Ce nu se potriveste?” 1.3 . prelucrării materialelor -ac incurajari
Capsatorul si rigla. în procesul de muncă. -aţă
Sablonul. -pânză
Foarfeca. -obiecte
diferite
-capsator
-perforator
-forfecuţă
-degetar etc.