Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte pentru examenul de licență Psihologia Specială 2020

1. Explicați obiectul, obiectivele și metodologia psihologiei speciale. Descrieți evoluția


psihologiei speciale ca știință independentă în aspect internațional și național.
2. Explicați concepția lui Л. С. Выготский despre defectul primar și cel secundar.
3. Elucidați conținutul legităților generale și specifice în dezvoltarea anormală.
4. Clasificați și caracterizați tipurile de disontogenie (В. В. Лебединский).
5. Descrieți dizabilitatea mintală cu nominalizarea autorilor și lucrărilor.
6. Caracterizați tipurile de dizabilitate conform DSM IV-RM, DSM V-RM și CIF-10,
UNESCO.
7. Explicați etiologia, simptomatica, patogenia, clasificarea reținerii în dezvoltarea
psihică/ intelect de limită.
8. Caracterizați procesele psihice cognitive la copiii cu reținere în dezvoltarea psihică
(intelect de limită).
9. Definiți conceptul de demență. Explicați etiologia și clasificarea.
10. Definiți conceptul de dizabilitate mintală și explicați etiologia, clasificarea și
diagnosticul.
11. Explicați conceptul de paralizie cerebrală infantilă, etiologia, simptomatologia,
diagnosticul și diferențierea de alte forme.
12. Elucidați particularitățile dezvoltării psihice la copiii cu paralizie cerebrală infantilă.
13. Descrieți metodologia intervenției corecțional – compensatorii în paralizia cerebrală
infantilă.
14. Enumerați și descrieți metodele de diagnostic psihologic și logopedic utilizate îl
logopedie.
15. Clasificați tulburările de limbaj după diferiți autori.
16. Definiți conceptul de dizabilitate multiplă. Explicați etiologia și clasificarea dizabilității
multiple.
17. Delimitați și caracterizați din aspect psihopedagogic tipurile de dizabilități multiple.
18. Explicați conceptul, etiologia și caracterizați tulburările din spectrul autist.
19. Explicați și descrieți metodologia intervenților psihologice a copiilor cu tulburări din
spectru autist.
20. Descrieți etiologia, clasificarea și sistemele de protecție și prevenție a dizabilității
auditive.
21. Expuneți definiția compensării. Enumerații formele și tipurile, direcțiile de realizare a
compensării în deficit auditiv sever.
22. Expuneți metodologia evaluării psihopedagogice în dizabilități vizuale.
23. Explicați etiologia, clasificarea și sistemele de protecție și prevenție a dizabilității
vizuale.
24. Descrieți disontogeniile dizarmonioase.
25. Caracterizați procesele psihice cognitive la copiii cu dizabilități mintale.
26. Enumerați caracteristicile personalității copiilor cu dizabilități mintale.
27. Caracterizați particularitățile dezvoltării psihice a copiilor cu demență.
28. Enumerați metodologia evaluării dizabilității multiple.
29. Caracterizați particularitățile de dezvoltare psihică a copiilor cu diferite tipuri de
tulburări de limbaj.
30. Enumerați particularitățile dezvoltării proceselor cognitive la copiii cu dizabilități
vizuale.
31. Enumerați particularitățile dezvoltării proceselor cognitive la copiii cu dizabilități
auditive.
32. Descrieți particularitățile dezvoltării limbajului și comunicării la copiii cu tulburări de
limbaj.
33. Caracterizați trăsăturile de personalitate a copiilor cu tulburări de limbaj.
34. Definiți conceptul de comportament deviant. Explicați etiologia, clasificarea.
35. Explicați rolul familiei în dezvoltarea personalității copilului cu dizabilități.
36. Explicați rolul limbajului în formarea personalității deficienților de auz.
37. Caracterizați trăsăturile de personalitate a copiilor cu paralizie cerebrală infantilă.
38. Definiți psihomotricitatea. Enumerați componentele psihomotricității.
39. Definiți dizabilitatea neuromotorie. Enumerați modalități de diagnostic și diferențiere.
40. Explicați și descrieți metodologia de intervenție logopedică a copiilor cu tulburări de
limbaj.