Sunteți pe pagina 1din 1

Asociatia “Speranta” - pentru copii si adulti cu handicap psihic

CENTRUL DE ZI "TEODOR SPERANTA"

GRILA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PERSONALULUI

.II
.31.
Asociaţia Speranta ______________________________
B
Departamentul (dacă este cazul) : ___________________ Avizat
Ocupantul postului: _______________________________
PRESEDINTE
Postul: _________________________________________
DIRECTOR
EXECUTIV

Criteriul Calificativul
1 2 3 4
1. Rezultatele obţinute
1.1. Cantitatea şi calitatea
lucrărilor şi sarcinilor realizate
1.2. Respectarea termenelor
stabilite în activitate
1.3. Eficienţa în activitate, ca
raport rezultate/resurse utilizate
2. Adaptarea la complexitatea activităţii
2.1. Cunoştinţe teoretice
actualizate din aria de competenţă
2.2. Planificarea activităţii
2.3. Lucrul în echipă
2.4. Adaptarea la schimbare,
găsirea de soluţii (creativitatea)
2.5. Analiza riscurilor şi
consecinţelor activităţii proprii
2.6. Meticulozitate, depăşirea
rutinei
3. Asumarea responsabilităţii
3.1. Implicarea, motivaţia
3.2. Asumarea riscului de decizie
în aria de competenţă
4. Relaţionare şi disciplina muncii
4.1. Respectarea relaţiilor ierarhice
4.2. Bune relaţii cu mediul intern al
organizaţiei
4.3. Corectitudine, integritate
TOTAL

Data evaluării: Evaluator

______________ ___________________