Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa de informare parinti

Persoana care a realizat informarea:

Echipa de asistenţă
Asistent social... Miu Mariana
Educator Barbu Cezarina
Psiholog Neagu Liliana
Sora medicala Cochirleanu Dumitra
Pedagog de recuperare Ivanov Stefania

Orar: Prima şi ultima vineri din lună, ora 14 (durata 1 oră)


Subiectul întâlnirii/
informarii ..................................................................................................................................................................
..
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
(poate fi modificat în funcţie de solicitări).

Participarea parintilor
nr. Nume/ prenume Parinte Semnatura cum a fost intalnirea?
Crt.
nesatisf. satisfacatoare f. utila
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Intocmit de , Data
Asistent social Miu Mariana