Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru

1. Scrie cu litere următoarele cifre: 12, 24, 335, 10278.

2. Subliniază numeralele cardinale din textele următoare şi precizeză-le valoarea:


a) – Jupâne, îţi mai aduci aminte că am ospătat aici acum vreo douăzeci de ani şi nu ţi-am plătit?
- Da, da! Îmi aduc aminte. Ai mâncat cinci ouă şi o bucată de pâine.
- Da, întocmai. Cât costă ?
- Apoi masa aceea costă două mii de lei. (Pacala avocat)
Douăzeci – numeral cardinal compus, valoare adjectivală
Cinci – numeral cardinal simplu, valoare adjectivală
O – numeral cardinal simplu, valoare adjectivală
Două mii – numeral cardinal compus, valoare adjectivală

b) Unde-i unu, nu-i putere Ca doi brazi într-o tulpină


La nevoi şi la durere. Ca doi ochi într-o lumină.
Unde-s doi, puterea creşte
Şi duşmanul nu sporeşte! Amândoi avem un nume,
Amândoi o soartă-n lume
Amândoi suntem de-o mama, Eu ţi-s frate, tu mi-eşti frate
De-o făptură şi de-o samă, In noi doi un suflet bate.
(V. Alecsandri, Hora Unirii)
Unu – numeral cardinal simplu, valoare substantivală
Doi – numeral cardinal simplu, valoare substantivală

c) – Câţi au fost, primarule? întrebă Titu când văzu că pământul i-a înghiţit pe toţi.
- Patruzeci şi şase, domnule, împreună cu Trifon şi cu Toader pe care numai adineaori i-am adus de la
cancelarie. (L. Rebreanu, Răscoala)

3. Precizează ce parte de vorbire este cuvântul nouă din următoarele propoziţii :


- Am cumpărat o carte nouă. (adjectiv )
- Nouă nu ne plac fructele necoapte. (pronume)
- Azi am luat nota nouă la istorie. (numeral)

4. Identifică numeralele ordinale din textele date şi precizează funcţia lor sintactică şi valoarea
morfologică :
a) Întâia explozie îţi sparge urechile, te năuceşte, a doua te acoperă de pământ. (Camil Petrescu)
Întâia – numeral ordinal, funcția sintactică de atribut, valoare adjectivală

b) Pe al treilea perete apăru o pădure deasă,


şi-n mijlocul întunecimii, o casă. (Nina Cassian)
Al treilea- numeral ordinal, genul masculin, funcția sintactică complement, valoare adjectivală

5. Scrie propoziţii în care să utilizezi, cu valoare adjectivală, numeralele ordinale formate de la cele
cardinale : 4, 9, 44, 66, 88, 110, 220, 1000.
4- a patra
Floarea a patra îmi place.