Sunteți pe pagina 1din 5

Cele 17 legi ale muncii în echipă

După cartea lui John C. Maxwell, “The 17 Indisputable Laws of Teamwork”

Ce este munca în echipă?

● Abilitatea de a lucra împreună pentru atingerea unui ţel comun.

● Indivizii pun obiectivele organizaţiei în faţa obiectivelor personale.

● Este acel ceva care permite oamenilor obişnuiţi să realizeze lucruri neobişnuite.

● Munca în echipă este ingredientul cheie pentru succesul oricărei organizaţii.

● Pentru a muncii cu adevărat în echipă indivizii trebuie să respecte următoarele 17 legi:

1. Legea semnificaţiei

 Oamenii încearcă să realizeze singuri lucruri măreţe din mai multe motive:

 Egoul personal

 Nivelul de insecuritate

 Simplă naivitate

 Temperament

 Un om este prea puţin pentru măreţie.

2. Legea imaginii de ansamblu

 Ţelul este mult mai important decât rolul.

 Membrii echipei trebuie să fie de acord săşi subordoneze rolul de dragul echipei.

 Conducătorii pot crea echipe mai unite prin comunicarea imaginii de ansamblu
echipei, aducând jucători potriviţi în echipă şi asigurând echipei resursele necesare.

3. Legea nişei

 Toţi membrii echipei au un domeniu în care sunt cei mai valoroşi.

 Când persoana potrivită este la locul potrivit, întreaga echipă are de câştigat.

 Revine conducătorului sarcina de a stabili locul fiecărui membru.


4. Legea Muntelui Everest

 Cu cât provocarea creşte cu atât creşte şi nevoia de muncă în echipă.

 Tipul provocării determină tipul echipei necesare:

 Provocare nouă – echipă creativă

 Provocare mereu schimbătoare – echipă rapidă şi flexibilă

 Provocare gen Muntele Everest – echipă experimentată

5. Legea verigii slabe

 Capacitatea echipei este afectată de cel mai slab membru al echipei.

 În orice echipă pot exista indivizi care nu pot sau nu vor să se adapteze şi să
progreseze.

 Când apare o verigă slabă în echipă, cei mai puternici membrii o identifică, încearcă
so ajute, apoi o resping, devin mai puţin productivi, iar apoi pun la îndoială
abilităţile conducătorului.

 Singura soluţie este îndepărtarea verigii slabe.

6. Legea catalizatorului

 Echipele de succes au membrii care fac ca lucrurile să se întâmple.

 Aceştia sunt catalizatorii, persoane născute să fie intuitive, comunicative,


sufletiste, talentate şi creative.

 Catalizatorii iau iniţiativă, îşi asumă responsabilitatea, sunt generoşi şi influenţi.

7. Legea busolei

 O echipă ce are viziune devine motivată, energică şi încrezătoare. Ştie încotro şi de


ce se îndreaptă.

 Viziunea este o imagine a viitorului ce provoacă entuziasm în prezent.

 Viziunea trebuie:

 să fie clară,

 conectată cu trecutul,
 să aibă un scop.

8. Legea mărului stricat

 Atitudinea greşită runiează echipa.

 Întreabăte:

 Crezi că succesele echipei ţi se datorează ţie şi nu muncii colective?

 Când echipa e lăudată ieşi în faţă, iar când e criticată te ascunzi?

 Ţie greu să recunoşti că ai greşit?

 Dacă ai răspuns cu ”Da” la vreuna din aceste întrebări trebuie săţi revizuieşti
atitudinea.

9. Legea încrederii

 Colegii de echipă trebuie să aibă încredere în oricare dintre membrii echipei.

 Întreabăte:

 Pot colegii să se bazeze pe tine?

 Îţi faci treaba ireproşabil?

 Acţiunile tale unesc sau destramă echipa?

10. Legea etichetei de preţ

 Echipele nu se ridică la nivelul aşteptărilor atunci când nu pot să plătească preţul:

 Sacrificiu personal

 Timp

 Dezvoltare personală

 Altruism

 Acestea sunt parte din preţul ce trebuie plătit de membrii unei echipe de succes.

11. Legea tabelei de marcaj


 Echipa se poate adapta la situaţie atunci când ştie unde se situează.

 ”Tabela de marcaj” este necesară pentru evaluarea performanţelor în orice moment


şi este vitală pentru luarea deciziilor.

12. Legea băncii de rezerve

 Echipele de succes au o bază solidă: atunci când un membru părăseşte ”jocul”, el


este înlocuit de o persoană competentă. Dar are şi persoane care ”joacă” încă de la
început.

 Îmbunătăţirea echipei trebuie să se facă continuu.

13. Legea identităţii

 Valorile partajate definesc o echipă.

 Tipurile de valori pe care le alegi pentru echipă vor atrage după sine tipul de
membrii doriţi.

 Valorile echipei dau o identitate unică membrilor echipei, potenţialilor recruţi,


clienţilor şi restului echipei.

 Valorile echipei trebuie constant susţinute şi practicate

14. Legea comunicării

 Interacţiunea porneşte acţiunea.

 Echipele prolifice au membri ce comunică constant, consistent, clar şi constructiv.

 Membrii ar trebui să poată nega o părere, dar cu respect.

15. Legea mesei rotunde

 Diferenţa dintre două echipe la fel de talentate este conducerea.

 Un conducător poate aduce o echipă la succes.

 O persoană cu abilităţi deosebite întrun anumit domeniu este mai importantă pentru
echipă în acel domeniu. De aceea schimbarea temporară a conducerii este de multe
ori binevenită.
16. Legea moralului ridicat

 O echipă cu moralul ridicat poate face faţă la orice situaţie.

 Nu există echipă de succes fără moral ridicat, iar ca o echipă să aibă succes e nevoie
să aibă tărie sufletească.

17. Legea dividentelor

 Investiţia în echipă aduce succes.

 Ia decizia de a construi o echipă.

 Decide care din membrii ei merită mai mult.

 Delegă responsabilităţi şi autoritate.

 Răsplăteştei pentru succes.

 Efortul depus va fi răsplătit.

Bibliografie

• John C. Maxwell, The 17 Indisputable Laws of Teamwork

• Wikipedia, Teamwork, http://en.wikipedia.org/wiki/Teamwork

• Business Summaries, http://www.bizsum.com/17IndisputableLaws.htm

Mulţumesc pentru atenţie. Întrebări?

Aştept comentariile voastre pe blog.