Sunteți pe pagina 1din 4

Test Grilă AFRUO

NUME ......................................................................

Grupa........

Examen la disciplina Managementul informatic al resurselor umane

Răspuns (un singur răspuns)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Gestiunea personalului presupune:


a) planificarea resurselor umane, sub aspectul cantităţii, calităţii şi costului lor
b) recrutarea, selecţia, transferarea şi promovarea angajaţilor
c) analiza şi proiectarea posturilor de muncă
d) perfecţionarea profesională a angajaţilor
e) administrarea recompenselor (directe şi indirecte)
f) asigurarea raportărilor obligatorii privind personalul
g) a,b,d
h) a,d,e
i) a,b,c,d,e,f

2. Care din următoarele nu sunt caracteristici ale sistemelor ERP în managementul resurselor
umane:
a) Generează date cruciale de planificare şi organizare, asigurând pertinenţa
b) Asigură că informaţiile sunt eficiente şi oportune
c) Sprijină activ luarea deciziilor în domeniu
d) Lumea reală şi un sistem simbolic;

3. Pot fi considerate Sisteme informatice pentru planificarea resursei umane următoarele:


a) Sisteme informatice de sprijinire a planificării forţei de muncă:
b) prognoza cererii de personal
c) prognoza ofertei de personal
d) Sisteme informatice de sprijinire a negocierilor cu angajaţii
e) a,b,c,d
f) b,c
g) a,b

4. Prisma Performanţei este un instrument managerial ce constă în interrelaţionarea a


următoarele perspective ale performanţei:
a) Satisfacţia părţilor interesate
b) Contribuţia părţilor interesate
c) Strategii
d) Procese
e) Competenţe
f) a,b,c,d,e

5. Sistemele informatice de perfecţionare şi dezvoltare profesională au în componenţă


următoarele:
1
Test Grilă AFRUO

a) Evidențierea posturilor cheie


b) Identificarea angajaților potențiali candidați
c) Planificarea instruirii profesionale a acestora
d) a,c
e) a,d
f) a,b,c

6. Managementul resurselor umane în cazul derulării proiectelor de realizare a sistemelkor


informatice vizează în special:
a) recrutarea, selecţia, promovarea şi motivarea personalului de specialitate;
b) formarea şi consolidarea echipei proiectului;
c) evaluarea performanţelor şi stimularea personalului
d) a,b
e) a,c
f) a,b,c

7. Sistemele decizionale bazate pe inteligenţa artificială vizează:


a) reconstituirea raţionamentului uman pe baza expertizei obţinute de la experţi;
b) desfăşurarea de activităţi apropiate sau chiar similare raţionamentului uman;
c) metode de invocare a cunoaşterii şi exprimarea expertizei, comportându-se ca un sistem
inteligent
d) a,b,c
e) a,c

8. Caractersiticile unui sistem inteligent sunt:


a) Transparenţă
b) Credibilitate
c) Modificare
d) a,c
e) a,b,c

9. Componentele unui sistem sistem decizional sunt:


a) Baza de cunoştinţe
b) Motorul de inferenţe
c) Interfaţa sistemului cu utilizatorul
d) c,b
e) a,b
f) a,b,c

10. Baza de cunoştinţe este formată din:


a) Baza de fapte
b) Baza de reguli
c) a,b

2
Test Grilă AFRUO

11. Motorul de inferenţe este componenta de bază a sistemului deoarece:


a) realizează parcurgerea bazei de fapte, conform regulilor definite, pentru a ajunge la cea
mai inteligentă soluţie posibilă pe marginea problemei supusă spre rezolvare;
b) efectuează raţionamente ce copiază îndeaproape raţionamentul uman;
c) procesează sau manipulează succesiv faptele ce i-au fost puse la dispoziţie, respectând
însă un mecanism impus de inferenţă, mecanism dat de regulile de producţie
d) a,b,c;
e) a,c

12. Etapele parcurse în realizarea unui sistem sunt:


a) descrierea problemei PR;
b) recursul la expertiză;
c) recursul la experţi;
d) achiziţionarea cunoştinţelor;
e) explicitarea succesivă între participanţi;
f) definirea regulilor de inferenţă;
g) testarea şi validare modelului
h) a,b,g
i) a,c,h
j) a,b,c,d,e,f,g

13. Riscurile în managementul informatic pot fi:


a) riscul generat de atacurile la sistemul informaţional – criminalitatea informatică;
b) riscul generat de statutul de “poziţie cheie '' a unei resurse umane în cadrul sistemului
c) a,b

14. Metode de prevenire a criminalităţii informatice:


a) Securitate conturilor;
b) Protejarea calculatorului;
c) a,b

15. Riscul generat de statutul de “poziţie cheie '':


a) ignoră “educarea personalulu in spiritul noii resurse informaţionale";
b) nu se acordă suficient timp pentru analiza planificării procesului de implementare
c) oamenilor nu le place schimbarea, iar un sistem informaţional modifică modul in care ei
îl îndeplinesc sarcinile
d) a,b
e) a,c
f) a,b,c

16. Sistemele informatice pentru selecţie au ca scop:


a) asistarea managerilor sau specialiştilor la evaluarea şi selecţia candidaţilor
b) analiza posturilor;
c) a,b

3
Test Grilă AFRUO

17. Sistemele informatice pentru recrutare au în componernţă :


a) lista locurilor de muncă (poziţiilor) vacante
b) lista abilităţilor, cunoştinţelor şi calităţilor ale viitorilor angajati
c) lista pensionărilor, transferărilor şi plecărilor previzionate
d) elemente informaţionale privind evaluarea angajaţilor
e) informaţii privind absenteismul şi fluctuaţia
f) surse externe: agenţii guvernamentale de ocupare a forţei de muncă, întreprinderi private
de recrutare şi selecţie, şcoli şi universităţi
g) a,b,f
h) b,f
i) a,b,c,d,e,f

18. Sistemele informatice de sprijinire a planificării forţei de muncă au în componenţă


a) prognoza cererii de personal
b) prognoza ofertei de personal
c) a,b

19. Dezavantajele sistemelor ERP în MRU sunt:


a) Informaţiile nu au întotdeauna aceleaşi semnificaţii, datorită percepţiilor diferite
b) Informaţiile care reflectă starea şi dinamica resurselor umane sunt adesea de natură
calitativă, cu o exprimare vagă şi o relevanţă incertă
c) a,b

20. Sistemele informatice operative ale resurselor umane au ca scop:


a) planificarea resurselor umane într-o organizaţie
b) achiziţionarea cunoştinţelor;
c) a,b

S-ar putea să vă placă și