Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare sumativă- clasa a VI-a (nr.

1)

1.Precizaţi modul şi timpul verbelor:


culese-
ar fi auzit-
vei povesti-
să vadă-
a preciza-

2.Scrieţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:


Vor vrea să rămână acasă.
Vor să aducă noi informaţii.
Acela era mereu atent la ore.
Era mereu acasă.

3.Conjugă verbul a merge la indicativ, perfect simplu.

4.Completaţi propoziţiile astfel încât verbul a fi şi verbul a ieşi să fie:


Caietul meu era..............(P.V.) Acel copil va ajunge............(P.N.)
Caietul meu era...............(P.N.) Acel copil va ajunge........( P.V.)

5.Subliniaţi forma corectă:


va dispare /va dispărea nu fi trist/ nu fii trist!
ar crea /ar creea nu fă!/ nu face!

6.Pune verbul a munci la perfect simplu, pers. I şi pers. a III-a, sg.

7. Scrie formele de participiu, gerunziu, supin ale verbelor:


a auzi
a merge
a avea

8.Precizaţi modul şi funcţia sintactică ale verbelor subliniate:


Venind spre şcoală, l-am văzut pe Ion.
Plăcerea de a citi îl caracterizează.
Era gata de scris literele.
Auzeam valurile spumegând.

9.Construiţi enunţuri în care verbul a dormi la infinitiv să aibă funcţiile sintactice:


subiect-
atribut verbal-
complement direct-
complement circ. de timp-