Sunteți pe pagina 1din 29

C-3 Uz Intern

P-Public

Lista întrebărilor şi răspunsurilor


pentru atestarea casierului pentru ocuparea funcţiei de contabil sef adjunct,
care execută întreg spectrul de operaţiuni bancare în cadrul filialei

Capitolul I. Administrarea clienţilor:


1. La ce tip de clienţi se atribuie întreprinderea individuală:
a) Persoană juridică care nu practică activitate de intreprenoriat sau;
b) Persoană juridică - corect;

2. Ce sector economic va fi atribuit unei gospodării ţărăneşti:


a) Instituţii fără scop lucrativ sau
b) Gospodării ale populaţiei - corect;

2. Ce sector economic va fi atribuit unei asociaţii de economii şi împrumut:


a) Gospodării ale populaţiei sau
b) Instituţii fără scop lucrativ sau
c) Mediul financiar nebancar -corect;

3. Ce sector economic va fi atribuit unei primării:


a) gospodărie a populaţiei;
b) organ al administraţiei publice locale- corect;
c) societate comercială nefinanciară cu capital majoritar public;

4. Prin intermediul cărui document electronic includem clientul în Lista clienţilor


Băncii:
a) Ordin de plată în valută străină;
b) Fişă de evidenţă a clientului- corct;
c) Fişă de evidenţă a contului analitic;

5. Ce reprezintă ID clientului, când şi cum acesta este generat şi pentru ce serveşte


ulterior:
a) Varianta B:
- număr de identificare a tranzacţiei;
- la închiderea contului 2259;
- manual de persoana responsabilă din cadrul Secţiei mijloace de plăţi din cadrul
Băncii centrale;
- pentru identificarea persoanelor cu drept de primă şi a doua semnătură;

b) Varianta C -corect:
- număr de identificare a clientului în BOL;
- la înregistrarea clientului în BOL;
- automatizat generat de SI;
- pentru identificarea clientului şi a conturilor/contractelor în BOL;

6. Ce presupune acţiunea de actualizare a Fişei analitice a clientului:


a) Închiderea conturilor analitice în care operaţiunile au fost înregistrate în luna
precedentă;
b) Completarea în documentul electronic „Actualizarea datelor clientului”a
parametrilor „Denumirea completă” a clientului, „Codul fiscal” al clientului” şi
„Data înregistrării de stat” la primăria municipiului Chişinău;
c) Completarea în documentul electronic „Actualizarea datelor clientului”a
parametrilor „Denumirea completă” a clientului, „Codul fiscal” al clientului” şi

1
C-3 Uz Intern
P-Public

„Data înregistrării de stat” conform actelor incluse în Dosarul juridic aferent


conturilor bancare, completarea şi sau modificarea altor parametri, de genul
relaţii, adresa, etc.-corect;

7. Ce presupune examinarea actelor emise de organele/persoanele abilitate la capitolul


informării acestora despre conturilor bancare, inclusiv curente, de depozit şi de
card, contractele de credit, de depozit:
a) căutarea contractelor şi conturilor analitice după codul fiscal în Report SVD şi
verificarea acestora în BOL WIN;
b) căutarea contractelor şi conturilor analitice după codul fiscal în Report SVD şi
închiderea acestora în BOL X;
c) căutarea conturilor bancare după codul fiscal în modulul „Lista conturilor
analitice” în Bol şi în Report SVD, verificarea acestora în BOL Win;
d) identificarea conturilor bancare prin lansarea Raportului „Căutarea contractelor şi
conturilor analitice după codul fiscal” în aplicaţia Report SVD- corect;

8. Care sunt acţiunile în cazul examinării actelor emise de organele/persoanele


abilitate, inclusiv instanţele de judecată, la capitolul iniţierii/lansării procedurii de
insolvabilitate pentru clientul filialei:
a) Blocarea contului, informarea administratorului provizoriu despre necesitatea
actualizării dosarului juridic,inclusiv prezentării Extrasului din Registrul Camerei
de Stat, perfectării Fişei cu specimene, etc. -corect;
b) Anularea tuturor suspendărilor/sechestrelor existente, aplicarea
suspendării/sechestrului, după caz, blocarea contului, perfectarea Fişei cu
specimene, etc.;
c) Blocarea contului, informarea administratorului provizoriu despre blocarea
contului;
d) Modificarea contului la capitolul modificării denumirii clientului şi informarea
organului fiscal;

9. Ce presupune examinarea actelor emise de organele/persoanele abilitate la capitolul


informării acestora despre conturile bancare, inclusiv curente, de depozit şi de
card, contractele de credit, de depozit, aplicarea suspendării/sechestrului:
a)
 Identificarea conturilor bancare în BOL X;
 aplicarea restricţiilor corespunzătoare în BOL C;
 perfectarea comunicatului informativ în ziua imediat următoare celei în
care au fost aplicate restricţiile;
 monitorizarea zilnică a Raportului privind lista conturilor, soldul cărora
s-a modificat;
 perfectarea comunicatului informativ la fiecare completare a soldului
disponibil până la disponibilitatea sumei sechestrate sau până la
anularea/sistarea/retragerea actelor;
b)
 Identificarea conturilor bancare în Rapoarte şi dări de seamă în BOL X;
 aplicarea restricţiilor corespunzătoare în BOL X;
 perfectarea imediată a comunicatului informativ;
 monitorizarea zilnică în BOL C a soldului în conturile bancare la care au
fost aplicate restricţii;
 perfectarea comunicatului informativ la fiecare completare a soldului
până la anularea/sistarea/retragerea actelor;
c)

2
C-3 Uz Intern
P-Public

 Identificarea conturilor bancare în Lista conturilor analitice în BOL C;


 aplicarea restricţiilor corespunzătoare în BOL X;
 perfectarea imediată a comunicatului informativ;
 monitorizarea zilnică a Listei conturilor analitice în BOL C;
 perfectarea comunicatului informativ la data în care în conturile bancare
a fost înregistrată suma sechestrată;
d)
 Identificarea conturilor bancare în Report SVD;
 aplicarea restricţiilor corespunzătoare în BOL C , după caz;
 perfectarea comunicatului informativ în ziua imediat următoare celei în
care au fost aplicate restricţiile;
 monitorizarea zilnică a Raportului privind lista conturilor, soldul cărora
s-a modificat;
 perfectarea comunicatului informativ la fiecare completare a soldului
disponibil până la disponibilitatea sumei sechestrate sau până la
anularea/sistarea/retragerea actelor -corect;

Capitolul II. Administrarea conturilor bancare


1. Ce tipuri de conturi bancare pot gestiona clienţii:
a) conturi curente, conturi de evidenţă a veniturilor, conturi de evidenţă a creanţelor
Băncii, conturi de depozit;
b) conturi de card, de evidenţă a valorilor mobiliare, curente şi de împrumut;
c) în exclusivitate conturi curente, de credit şi venituri;
d) conturi de card, de depozit, de credit, curente-corect;

2. Pot derula activităţi operaţionale clienţii persoană fizică, şi dacă da – ce anume,


fără a deschide şi gestiona conturi bancare în filială:
a) Da:
- achitarea impozitelor din contul curent al întreprinderii, la care clientul este angajat;
- achitarea facturilor pentru servicii comunale;
- primirea transferurilor parvenite în favoarea clientului – persoană fizică;
- iniţierea transferurilor;
- depunerea numerarului în conturile bancare ale executorilor judecătoreşti;

b) Da – în exclusivitate din contul de card corporativ şi din contul


1805;
c) Nu, nu poate;
d) Da:
- operaţiuni cu cecuri, inclusiv nominative, de călătorie, tax free;
- transferuri internaţionale, inclusiv rapide şi SWIFT;
- operaţiuni cu numerar, inclusiv schimb valutar, achitare servicii;
- etc- corect.

2. Care sunt sursele de informaţii pentru completarea cererii de deschidere a


contului pentru clientul persoană juridică înregistrată la Camera Înregistrării
de stat:
a) Buletinul de identitate al administratorului, Extrasul din Registrul de stat al
persoanelor juridice, Certificatul privind înregistrarea fiscală a clientului
b) Certificatul privind înregistrarea fiscală a clientului, buletinul de identitate al
administratorului şi Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
c) Componentele Dosarului juridic aferent contului bancar-corect;

3
C-3 Uz Intern
P-Public

d) Componentele Dosarului juridic aferent contului bancar şi Certificatul privind


înregistrarea fiscală a clientului;
3. Care este procedura obligatorie de urmat în cazul înregistrării contului în BOL
(deschiderea conturilor bancare în BOL) clienţilor persoane juridice pentru
diverse tipuri de clienţi;
a) Blocarea contului în Bol prin activarea în Fişa de evidenţă a clientului a acţiunii
de blocare;
b) Deblocarea contului în Bol prin activarea în Fişa de evidenţă a clientului a acţiunii
de deblocare;
c) Perfectarea şi expedierea în adresa IFS a certificatului privind înregistrarea fiscală
a clientului;
d) Perfectarea şi expedierea în adresa IFS a certificatului privind deschiderea
contului-corect;

4. Prin intermediul căror parametri se efectuează identificarea clienţilor, inclusiv


la deschiderea conturilor şi la gestionarea ulterioară a conturilor:
a) ID –ul clientului şi codul fiscal al Băncii;
a) ID – ul sau codul fiscal al clientului -corect;
b) ID –ul administratorului;
c) ID – ul contabilului şef;

5. Ce documente la deschiderea contului pentru clientul persoană fizică prin


intermediul persoanei împuternicite necesită a fi prezentate în mod special:
a) Certificatul de naştere al titularului de cont şi actul de identitate –ambele în
original;
b) Procura confirmată de persoana responsabilă a Băncii, buletinul de identitate în
original şi în copie a mandatarului, copia actului de identitate a titularului de cont
autentificată notarial;
c) Procura confirmată notarial, buletinul de identitate în original şi în copie a
mandatarului, copia actului de identitate a titularului de cont autentificată notarial-
corect;
d) Procura confirmată notarial, buletinul de identitate în original şi în copie a
mandatarului, actul de identitate a titularului de cont în original;
6. Ce tipuri de conturi şi pentru care tipuri de clienţi necesită a fi incluse în
registrele fiscale:
a) Curente, de card şi de depozit pentru persoanele juridice nerezidente;
b) Curente şi de card pentru persoanele fizice rezidente;
c) Curente şi de card pentru persoane juridice care au relaţii cu sistemul fiscal al RM
şi care în conformitate cu legislaţia RM au obligaţii fiscale şi/sau deţin obiecte
impozabile- corect;
d) În exclusivitate conturile curente şi de card ale persoanelor juridice rezidente;

7. Care este modalitatea de expediere şi recepţionare a actelor aferente


înregistrării fiscale a conturilor bancare:
a) Prin intermediul directorului filialei / de la Şeful IFS;
b) Prin intermediul oficiilor poştale / de la Şeful IFS;
c) Prin intermediul Sistemul Informaţional automatizat de creare şi circulaţie a
documentelor electronice al Serviciului Fiscal; oficiilor poştale / de la oficiile
poştale şi/sau curierul special al IFS- corect;
d) Prin intermediul curierului special al IFS / Prin intermediul curierului special al
IFS;

4
C-3 Uz Intern
P-Public

8. Termenul de informare a organului fiscal cu referire la deschiderea contului


bancar este reglementat de care act legislativ şi constituie:
a) 2 zile;
b) În ziua deschiderii contului-corect;
c) 3 zile;
d) În ziua imediat următoare;

9. Ce reprezintă documentul electronic „Certificat privind deschiderea conturilor


bancare” :
a) Informarea Băncii Centrale despre deschiderea contului;
b) Informarea Camerei Înregistrării de Stat despre intenţia de fondare a SA, SRL,
etc.;
c) Informarea Direcţiei Marilor Contribuabili – IFPS despre deschiderea conturilor
sau oficiului fiscal, în raza teritorială a căruia clientul are adresa juridică-corect;

10. În adresa cărui organ se va expedia Certificatul privind deschiderea conturilor


bancare pentru filiala din s. Dealul Mărioarei, r-nul Cantemir a unei SA,
înregistrată în mun. Chişinău, sector Botanica:
a) IFS mun. Chişinău;
b) DAF Botanica;
c) IFS Cantemir;
d) DMC IFPS;
11. Care organ este emitentul Certificatului privind luarea la evidenţă a conturilor
bancare:
a) IFPS;
b) Organul fiscal, destinatarul Certificatului privind deschiderea conturilor
bancare-corect;
c) Banca Centrală;
d) IFS mun. Chişinău;

12. În baza cărui document se va trece la activarea contului în BOL, modul de


recepţionare:
a) Certificatul privind luarea la evidenţă a conturilor bancare – prin SIA CCDE
-corect;
b) Certificatul privind luarea la evidenţă a conturilor bancare – prin curierul
special;
c) Certificatul privind modificarea sau închiderea contului – prin SIA CCDE;
d) Certificatul privind modificarea sau închiderea contului – prin curierul special;

13. Cum poate fi activat în BOL un cont bancar care a trecut prin procedura
înregistrării fiscale:
a) Prin modificarea codului fiscal al clientului în Extrasul din Registrul de Stat;
a) Prin modificarea denumirii clientului în Report SVD;
b) Prin completarea parametrului „Data blocării” în contul 2719;
c) Prin completarea parametrului „Data Înregistrării IFS”- corect;

Capitolul III. Nomenclatorul documentelor de plată, contabile şi de casă

1. Tipurile de documente de plată şi contabile, utilizate la documentarea operaţiunilor


de înregistrare şi decontare a disponibilităţilor din conturile bancare ale clienţilor şi
includere în Dosarul zilei operaţionale:
a) Ordin de plată, notă de transfer intrabancar, ordin de eliberare a numerarului;

5
C-3 Uz Intern
P-Public

b) Ordin de plată în valută străină, notă de plată, cerere de conversiune, notă de


transfer intrabancar, ordin de încasare a numerarului;
c) Ordin de plată, notă de plată, ordin incaso, ordin de încasare a numerarului, ordin
de eliberare a numerarului, cerere de conversiune;
d) Ordin de plată, notă de plată, ordin incaso, ordin de încasare a numerarului, cerere
de conversiune, registrul documentelor electronice-corect;

2. Tipurile de documente de casă, utilizate la documentarea operaţiunilor cu mijloace


băneşti în numerar, genul de operaţiuni documentate prin intermediul acestora:
a) Ordin de încasare, eliberare a numerarului, borderou însoţitor, cec de numerar,
delegaţie -corect;
b) Ordin de încasare, eliberare a numerarului, borderou însoţitor, cec de numerar,
delegaţie, ordin de plată – la depunerea comisioanelor;
c) Ordin de încasare, eliberare a numerarului, borderou însoţitor, cec de numerar,
delegaţie, ordin de plată – la depunerea comisioanelor, cerere de conversiune;
d) Ordin de încasare, eliberare a numerarului, borderou însoţitor, cec de numerar,
delegaţie, ordin de plată, etc.;

3. Tipurile de documente de plată şi contabile, utilizate la documentarea operaţiunilor


interne aferente activităţii proprii a filialei, genul de operaţiuni documentate prin
intermediul acestora:
a) Ordin de încasare, delegaţie, ordin de plată, borderoul ordinelor de plată, notă de
transfer intrabancar, notă de contabilitate, borderoul notelor de contabilitate, notă de
plată;
a) Ordin de plată, borderoul ordinelor de plată, notă de transfer intrabancar, notă de
contabilitate, borderoul notelor de contabilitate, notă de plată-corect;
b) Ordin de încasare, cec, ordin de plată, borderoul ordinelor de plată, notă de
transfer intrabancar, notă de contabilitate, borderoul notelor de contabilitate, notă de
plată;
c) Ordin de plată, borderoul ordinelor de plată, notă de transfer intrabancar, notă de
contabilitate, borderoul notelor de contabilitate, notă de plată, cerere de conversiune, bon
fiscal;

Capitolul IV. Documentarea, monitorizarea şi gestionarea plăţilor executate eronat

1. Care este contul în care sumele eronat transferate în favoarea clienţilor şi a filialei
sunt înregistrate şi care este regimul de utilizare a acestuia:
a) 2796 / 3 zile calendaristice;
a) 1031 / a doua zi lucrătoare, imediat următoare celei în care au fost înregistrate;
b) 2792 / la data înregistrării transferului;
c) 2793 / în ziua înregistrării plăţii sau a doua zi lucrătoare, după caz -corect;

2. Cum se va proceda în cazul în care contul beneficiarului din ordinul de plată


aferent plăţii înregistrate în contul 2793 este unul de card al persoanei fizice:
a) Plăţile se returnează imediat ce sunt identificate în creditul contului 2793;
b) Plăţile se înregistrează în contul 2805 al filialei pentru înregistrare în contul de
card al clientului;
c) Plăţile se transferă în contul 2805 al Băncii centrale pentru înregistrare în contul
de card al clientului -corect;
d) Plăţile sunt păstrate şi monitorizate în contul 2793 timp de 30 zile calendaristice;

3. Cum se va proceda în cazul în care sumele înregistrate în contul 2793 au parvenit


de la  Bugetul Public Naţional :

6
C-3 Uz Intern
P-Public

a) - identificarea  rechizitele bancare  aferente transferului  iniţial efectuat în adresa


Trezoreriei;
- clarificarea corecta a denumirii plăţii fiscale,  verificarea beneficiarul plaţii,
contului bancar si trezorerial al beneficiarului conform Modului de achitare şi evidenţă a
plăţilor la bugetul public naţional;
-  stabilirea rechizitelor corecte şi efectuarea transferul în aceiaşi zi bancara;  
- perfectarea ordinul de plată (fără opţiunea „Revers”) cu utilizarea codului
tranzacţiei 101, indicând  următoarele rechizite :
 Plătitorul – persoana fizica,
 Codul fiscal al plătitorului,
 Denumirea   beneficiarului conform Modului;
 Codul fiscal  al  beneficiarului conform Modului;
 Contul  corect  trezorerial  conform Modului;
 Destinaţia corectă a plaţii- corect.

b) - identificarea  rechizitele bancare  aferente transferului  iniţial efectuat în adresa


Trezoreriei;
- clarificarea corecta a denumirii plăţii fiscale,  verificarea beneficiarul plaţii,
contului bancar si trezorerial al beneficiarului conform Modului de achitare şi evidenţă a
plăţilor la bugetul public naţional;
-  stabilirea rechizitelor corecte şi efectuarea transferul nu mai târziu de ziua
lucrătoare următoare celei in care aceasta a fost primita;  

- perfectarea ordinul de plată (fără opţiunea „Revers”) cu utilizarea codului


tranzacţiei 014, indicând  următoarele rechizite :
 Plătitorul – persoana fizica,
 Codul fiscal al plătitorului,
 Denumirea   beneficiarului conform Modului;
 Codul fiscal  al  beneficiarului conform Modului;
 Contul  corect  trezorerial  conform Modului;
 Destinaţia corectă a plaţii.

c) - identificarea  rechizitele bancare  aferente transferului  iniţial efectuat în adresa


Trezoreriei;
- clarificarea corecta a denumirii plăţii fiscale,  verificarea beneficiarul plaţii,
contului bancar si trezorerial al beneficiarului conform Modului de achitare şi evidenţă a
plăţilor la bugetul public naţional;
-  stabilirea rechizitelor corecte şi efectuarea transferul nu mai târziu de ziua
lucrătoare următoare celei in care aceasta a fost primita;  
- perfectarea ordinul de plată utilizând opţiunea „Revers” cu codului
tranzacţiei 106, indicând  următoarele rechizite :
 Plătitorul – BC Moldindconbank SA,
 Codul fiscal al Băncii,
 Denumirea   beneficiarului conform Modului;
 Codul fiscal  al  beneficiarului conform Modului;
 Contul  corect  trezorerial  conform Modului;
 Destinaţia corectă a plaţii.

Capitolul V. Transferul de credit, documentele şi operaţiunile aferente acestuia

7
C-3 Uz Intern
P-Public

1. Care sunt tipurile transferului de credit în dependenţă de tipul participanţilor şi de


durată executării acestuia:
a) Simplu, compus / ordinar şi urgent;
a) Ordinar, bugetar / normal, urgent -corect;
b) Ordinar, compus / ordinar, urgent;
c) Ordinar, compus / normal, urgent;
2. Care sunt documentele de plată utilizate la transferul de credit:
a) Ordinul de plată, cerere de conversiune;
a) Cerere de conversiune, ordin de plată, notă de plată;
b) Ordin de plată, ordin incaso;
c) Ordin de plată;
3. Care persoane sunt în drept să prezente ordinul de plată pe suport hârtie în filială:
a) Persoana împuternicită prin procură, autentificată notarial;
b) În exclusivitate administratorul clientului care figurează drept beneficiar al plăţii;
c) Persoanele cu dreptul primei şi a doua semnătură, administratorul şi persoana
împuternicită prin procura emisă de client şi autentificată cu semnăturile şi
ştampila conform Fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei;
d) Persoanele cu dreptul primei şi a doua semnătură, administratorul, persoana
împuternicită prin procura emisă de client şi autentificată cu semnăturile şi
ştampila conform Fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei şi
reprezentantul beneficiarului plăţii;
4. Care sunt termenii de executare a ordinelor de plată prezentate pe suport hârtie şi
prin intermediul sistemelor de deservire bancară la distanţă:
a) Trei zile calendaristice;
a) 2 zile lucrătoare;
b) În ziua emiterii;
c) În următoarea zi celei în care ordinul de plată a fost emis;

5. Ce presupune regimul de urgenţă pentru efectuarea transferului de credit:


a) Executarea în 30 minute din ora emiterii de client;
a) Executarea în 2 ore din momentul acceptării;
b) 1 oră din momentul creării;
c) Până la finele zilei operaţionale curente;
6. Care este specificul iniţierii transferului prin sistemele electronice la distanţă:
a) Prezentarea concomitentă a ordinului de plată pe suport hârtie;
b) Prezentarea ordinului de plată în format electronic în regim on-line;
c) Prezentarea concomitentă a ordinului de plată pe suport hârtie;
d) Importarea ordinului de plată în Registrul tranzacţiilor electronice;

Capitolul VI. Executarea actelor procedurale

1. Ce subînţelegem prin termenul „suspendarea operaţiunilor”:


a) Derularea operaţiunilor în exclusivitate în debitul contului bancar suspendat;
a) Derularea operaţiunilor în exclusivitate în creditul contului bancar suspendat;
b) Interzicerea operaţiunilor în creditul şi debitul contului bancar suspendat;
c) Derularea tuturor operaţiunilor în creditul contului şi în exclusivitate a
operaţiunilor permise de actele legislative şi normative în vigoare;
2. Ce subînţelegem prin termenul „sechestrarea mijloacelor băneşti”:
a) Perfectarea imediată a unui comunicat informativ despre disponibilul efectiv al
contului şi efectuarea tuturor operaţiunilor de trecere la scăderi solicitate de
clientul, titular al contului în care au fost sechestrate mijloacele băneşti;
b) Blocarea în cont a disponibilului în limita sumei specificate în actul procedural,
recepţionat conform normelor existente de la emitentul legal;

8
C-3 Uz Intern
P-Public

c) Blocarea în cont a disponibilului efectiv şi a tuturor sumelor înregistrate ulterior


în creditul contului bancar;
d) Neadmiterea operaţiunilor de înregistrare a mijloacelor băneşti în contul clientului
şi contabilizarea acestora în contul 2791;
3. Ce presupune executarea efectivă a prevederilor unui act procedural aferent
suspendării operaţiunilor/ sechestrării disponibilului:
a) Perfectarea imediată în Report SVD a Registrului actelor de
suspendare/sechestrare şi expedierea în ziua lucrătoare imediat următoare
emitentului cu solicitarea Comunicatului informativ;
b) Examinarea, identificarea clientului şi a conturilor bancare asupra cărora pot fi
aplicate prevederile actului procedural în Report SVD şi în BOL, executarea
documentului electronic „Suspendare/sechestrare nouă” cu / sau fără utilizarea
opţiunii „For All”, perfectarea Comunicatului informativ şi a Registrului
documentelor de suspendare / sechestrare conform situaţiei la ora recepţionării
actului procedural, după caz, completarea Dispoziţiei organului fiscal şi remiterea
cotorului în original al dispoziţiei – în cazul actelor organelor fiscale;
c) Examinarea, identificarea clientului şi a conturilor bancare asupra cărora pot fi
aplicate prevederile actului procedural în Report SVD, executarea documentului
electronic „Suspendare/sechestrare nouă” în Fişa de evidenţă a contului analitic
cu utilizarea în exclusivitate a opţiunii „For All”, etc.;
d) Informarea imediată a managementului filialei şi a clientului, perfectarea
Comunicatului informativ şi a Registrului documentelor de suspendare /
sechestrare conform situaţiei la ora recepţionării actului procedural;
4. Unde este amplasat, cum poate fi identificat în SI şi ce presupune crearea
documentului electronic aferent executării actului de suspendare/sechestrare:
a) În Report SVD în modulul „Fişa de identificare a clientului”, formarea
Comunicatului informativ şi a Registrului actelor de suspendare / sechestrare;
b) În BOL C în lista de acţiuni din Fişa de evidenţă a clientului, prin crearea
documentului electronic „Suspendare / sechestrare nouă” cu completarea
parametrilor solicitaţi, inclusiv a emitentului, conform informaţilor oferite de
actul procedural, în baza căruia se execută acesta;
c) În BOL C în lista de acţiuni din Fişa de evidenţă a contului analitic, prin crearea
documentului electronic „Suspendare / sechestrare nouă” prin selectarea
emitentului din Lista clienţilor şi completarea parametrilor solicitaţi conform
informaţilor oferite de actul procedural, în baza căruia se execută acesta;
d) În BOL C în modulul „Carduri bancare” prin crearea documentului electronic
„Alimentare card” cu completarea parametrilor solicitaţi, inclusiv a emitentului,
conform informaţilor oferite de actul procedural, în baza căruia se execută acesta;
5. Care este specificul creierii documentului electronic de suspendare în raport cu cel
de sechestrare:
a) Nu se selectează parametrul „Emitentul”;
b) Se utilizează în exclusivitate opţiunea „For All”;
c) Nu se completează parametrul „Suma”;
d) Se completează în exclusivitate parametrul „Emitentul”, data şi numărul actului
procedural, numărul şi data documentului executoriu;
6. Care sunt acţiunile ulterioare executării actului de suspendare/sechestrare:
a) Perfectarea Comunicatului informativ şi a Extrasului de cont cu includerea
operaţiunilor derulate;
b) Perfectarea Comunicatului informativ cu excepţia cazurilor în care acesta nu se
perfectează iar informaţia se oferă printr-o altă modalitate, şi a Registrului actelor
de suspendare / sechestrare, după caz;
c) Perfectarea Comunicatului informativ şi a Registrului actelor de suspendare /
sechestrare pentru toate actele procedurale executate în ziua curentă;

9
C-3 Uz Intern
P-Public

d) Perfectarea Comunicatului informativ, a Extrasului de cont cu includerea


operaţiunilor derulate, şi a copiilor xerox a Fişei cu specimene de semnături şi
amprenta ştampilei;
7. Ce reprezintă Comunicatul informativ privind disponibilul în contul în care
operaţiunilor sunt suspendate sau disponibilul este sechestrat în limita sumei
specificate în actul procedural:
a) Document perfectat în BOL X în ziua imediat următoare celei în care a fost
executat actul procedural, care include informaţii referitor la conturile şi soldurile
acestora, cu specificarea sau ataşarea Registrului actelor de suspendare /
sechestrare existente la aceste conturi, după caz;
b) Document perfectat în Report SVD în ziua curentă în care a fost executat actul
procedural, care include informaţii referitor la conturile şi soldurile acestora, cu
specificarea sau ataşarea obligatorie a Registrului actelor de suspendare /
sechestrare existente la aceste conturi;
c) Document perfectat în Report SVD în ziua imediat următoare celei în care a fost
executat actul procedural, care include informaţii referitor la conturile şi soldurile
acestora, cu specificarea sau ataşarea Registrului actelor de suspendare /
sechestrare existente la aceste conturi, după caz;
d) Document perfectat în BOL C în ziua curentă în care a fost executat actul
procedural, care include informaţii referitor la conturile şi soldurile acestora, cu
specificarea sau ataşarea Registrului actelor de suspendare / sechestrare existente
la aceste conturi, după caz;
8. Ce reprezintă Registrul actelor de suspendare / sechestrare aplicate la contul bancar
al clientului, situaţiile în care acesta se perfectează:
a) Lista tuturor conturilor bancare, titular al cărora este clientul, şi care au fost
blocate;
b) Lista tuturor actelor procedurale, în baza cărora la conturile specificate au fost
aplicate acţiuni de suspendare / sechestrare, inclusiv care la data curentă au fost
retrase/anulate de emitenţi sau de organele / persoanele abilitate conform
legislaţiei;
c) Extrasul de cont pe perioada valabilităţii actelor de suspendare / sechestrare cu
descifrarea beneficiarilor şi plătitorilor şi a conţinutului operaţiunilor în baza
parametrilor corespunzători ai documentelor de plată aferente operaţiunilor
înregistrate în debitul şi creditul contului;
d) Lista tuturor actelor procedurale, în baza cărora la conturile specificate au fost
aplicate acţiuni de suspendare / sechestrare, şi care la data curentă sunt valabile
(nu au fost retrase/anulate de emitenţi sau de organele / persoanele abilitate
conform legislaţiei) şi se perfectează la solicitarea organelor / persoanelor
abilitate;
9. Modul de monitorizare ulterioară a actelor de suspendare/sechestrare:
a) Perfectarea şi prezentarea zilnică a Comunicatului informativ privind disponibilul
mijloacelor băneşti emitenţilor;
b) Perfectarea şi prezentarea zilnică a Comunicatului informativ privind disponibilul
mijloacelor băneşti emitenţilor şi a Registrului actelor de suspendare / sechestrare;
c) Perfectarea şi prezentarea Comunicatului informativ la înregistrarea ulterioară a
disponibilului în cont doar în cazul existenţei unui singur act procedural;
d) Perfectarea şi prezentarea necondiţionată a Comunicatului informativ la
înregistrarea ulterioară a disponibilului în cont cu monitorizarea sumei
sechestrate, după caz;
10. În baza cărui document relevant sunt furnizate informaţii organului fiscal:
a) Citaţie emisă de instanţă;
b) Încheiere emisă de Executorul judecătoresc;
c) Citaţie bancară;

10
C-3 Uz Intern
P-Public

d) Chemare în judecată;
11. În ce cazuri Citaţia bancară, în care este solicitată informaţia pentru perioada
01/01/2012 – 20/09/2012, este acceptată în SIA CCDE:
a) Contul este închis în ziua curentă, 20/09/2012;
b) Contul a fost închis la 01/06/2012;
c) Contul a fost închis la 31/12/2010;
d) Contul este în continuare administrat în filială, fiind deschis la 01/06/2012;
2. Care este documentul de răspuns la citaţia bancară în SIA CCDE:
a) Comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare;
b) Cotorul Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale
contribuabilului;
c) Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldurile pe conturile bancare,
tranzacţiile şi operaţiunile valutare;
d) Informaţia din punctul 5 al Cotorului Dispoziţiei privind suspendarea
operaţiunilor;
3. Specificul prezentării informaţilor privind deţinerea conturilor, efectuarea
transferurilor bancare, etc. organelor de urmărire penală, comisariatelor de poliţie,
notarilor, avocaţilor:
a) prezentarea obligatorie a actului de identitate în copie a clientului pentru
care se solicită informaţia;
b) încheierea judecătorului de instrucţie;
c) cererea notarului;
d) interpelarea avocatului;
4. Modalitatea executării ordinului incaso, emis de executorul judecătoresc:
a) Verificarea corectitudinii perfectării, anexarea originalului documentului
executoriu, existenţa disponibilului în cont, lipsa altor restricţii de genul
suspendări/sechestre, demararea procedurii de alipire, după caz, şi
respingerea OI sau efectuarea plăţii parţiale sau integrale, după caz;
b) Verificarea corectitudinii perfectării, existenţa disponibilului în cont,
lipsa altor restricţii de genul suspendări/sechestre, demararea procedurii
de alipire, după caz, şi respingerea OI sau efectuarea plăţii parţiale sau
integrale, după caz;
c) Verificarea corectitudinii perfectării, anexarea originalului documentului
executoriu, existenţa disponibilului în cont, prezenţa altor restricţii de
genul suspendări/sechestre, demararea procedurii de alipire, după caz, şi
respingerea OI;
d) Verificarea corectitudinii perfectării, anexarea originalului documentului
executoriu, lipsa altor restricţii de genul suspendări/sechestre, demararea
procedurii de alipire, după caz, şi respingerea OI sau efectuarea plăţii
parţiale sau integrale, după caz;
5. În ce caz se iniţiază procedura de alipire de executorul judecătoresc şi modalitatea
executării ordinului incaso:
a) La orice prezentare a ordinului incaso, inclusiv când soldul contului
plătitor este nul // ordinul incaso este returnat fără executare;
b) La prezentarea ordinului incaso de un executor judecătoresc în timp ce
la cont nu sunt aplicate restricţii şi de alte organe/persoane abilitate //
executarea ordinului incaso cu sau fără prezentarea somaţiei
executorului judecătoresc privind demararea procedurii de alipire;
c) La prezentarea ordinului incaso de un executor judecătoresc în timp ce
la cont sunt aplicate restricţii şi de alte organe/persoane abilitate şi
insuficienţa disponibilului pentru satisfacerea tuturor actelor aplicate //
returnarea ordinului incaso cu motivarea prezenţei actelor procedurale şi
acceptarea ordinului incaso la prezentarea ulterioară obligatoriu prin

11
C-3 Uz Intern
P-Public

somaţia executorului judecătoresc, emitent al ordinului incaso, privind


demararea procedurii de alipire;
d) Fără iniţierea procedurii de alipire la prezentarea ordinului incaso de un
executor judecătoresc în timp ce la cont sunt aplicate restricţii şi de alte
organe/persoane abilitate // executarea ordinului incaso fără prezentarea
somaţiei executorului judecătoresc privind demararea procedurii de
alipire;
6. Modalitatea executării ulterioare în SIA CCDE a actelor de suspendare, emise de
organele fiscale:
a) perfectarea zilnică a comunicatului informativ;
b) perfectarea Cotorului în ziua imediat următoare;
c) perfectarea zilnică a Informaţiei din punctul 5 al Cotorului Dispoziţiei
privind suspendarea operaţiunilor;
d) perfectarea Informaţiei din punctul 5 al Cotorului Dispoziţiei privind
suspendarea operaţiunilor pe măsura modificării soldului disponibil;

Capitolul VII. Documentarea, contabilizarea şi monitorizarea operaţiunilor aferente


activităţii proprii a Băncii
1. Documentarea şi contabilizarea diferenţelor constatate în casele operaţionale şi
valutare se efectuează prin:
a) Perfectarea procesului - verbal / perfectarea ordinului de încasare a numerarului,
perfectarea explicaţiei şi notei de contabilitate/ Debit 1001, 1003, 1004, 1005
Credit 4901; Debit 1804 Credit 1001, 1003, 1004; Debit 5916 Credit 1005;
b) Perfectarea actului / perfectarea ordinului de plată/ Debit 1001, 1003, 1005 Credit
2224; Debit 2805 Credit 1001, 1003; Debit 5916 Credit 1005;
c) Perfectarea actului de decontare, Debit 1001, 1003 Credit 1661;
d) Perfectarea procesului – verbal , Debit 1001 Credit 1003; Debit 1003 Credit 1001;
2. Achitarea conturilor aferente achiziţionării mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor
prestate filialei – documentul justificativ, documentarea şi contabilizarea:
a) Contract, factură fiscală, factură, act de achiziţie / ordin de plată/ Debit 1805,
2805, Credit contul furnizorului;
b) Extrasul de cont, foi de parcurs, delegaţie / ordin de plată/ Debit 1805, 2805
Credit contul furnizorului;
c) Extrasul de cont, foi de parcurs, delegaţie / notă de transfer intrabancar/ Debit
1805, 2805 Credit contul furnizorului;
d) Contract, factură fiscală, factură, act de achiziţie / ordin de eliberare a
numerarului / Debit 1805, 2805 Credit 1001;
3. Acţiuni anticipate efectuării plăţii în avans în baza contractelor aferente
achiziţionării mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor de care vor beneficia filiale:
a) Crearea în Report SVD în modului „Obligaţiuni şi plasamente” a documentului
electronic „Operaţiuni cu contractul de depozit” şi deschiderea contului 1805
manual;
b) Crearea în BOL C în modului „Obligaţiuni şi plasamente” a documentului
electronic „Contract de depozit nou” şi deschiderea automată a contului 1805;
c) Deschiderea manuală a contului analitic 1805, perfectarea ordinului de plată pe
suport hârtie;
d) Crearea în Report MICB în modului „Obligaţiuni şi plasamente” a documentului
electronic „Contract de depozit nou” şi deschiderea automată a contului 1805;
4. Documentarea operaţiunilor de decontare lunară a mărfurilor, lucrărilor şi
serviciilor efectiv prestate şi utilizate:
a) Ordin de plată în valută naţională, ordin de eliberare a numerarului, facturi fiscale
şi facturi emise de furnizori, acte de decontare a diverselor active materiale,
perfectate şi aprobate de managementul filialei, foi de parcurs

12
C-3 Uz Intern
P-Public

b) Facturi fiscale şi facturi emise de furnizori, acte de decontare a diverselor active


materiale, perfectate şi aprobate de managementul filialei, foi de parcurs, acte de
achiziţie în cadrul gestionării contractelor încheiate cu furnizori – persoane fizice;
c) Facturi fiscale şi facturi emise de furnizori, acte de decontare a diverselor active
materiale, perfectate şi aprobate de managementul filialei, foi de parcurs, acte de
achiziţie în cadrul gestionării contractelor încheiate cu furnizori – persoane fizice,
calculul remunerării muncii în cazul acordurilor individuale de muncă;
d) Cerinţe emise de persoanele responsabile de gestionarea mărfurilor păstrate în
depozitele Băncii, ordin de plată, factură fiscală şi act de achiziţie;
5. Prin intermediul cărui raport şi în care aplicaţii a SI este monitorizată
corectitudinea formării Fondului de risc pentru activele care nu sunt credite:
a) Raportul privind lista contractelor aferente obligaţiunilor şi plasamentelor,
Extrasul din contul 1805, Contractul electronic aferent creanţei din contul 1805 /
în Report SVD, în BOL C;
b) Raportul privind lista contractelor deschise pe perioada de gestiune, Extrasul din
contul 1805, Contractul electronic aferent creanţei din contul 1805 / în Report
SVD, BOL C;
c) Lista conturilor deschise în perioada de gestiune, Extrasul din contul 1805,
Contractul electronic aferent creanţei din contul 1805 / în BOL C în modulul
Report MICB;
d) Raportul privind rulajele creanţelor înregistrate în contul 1805, Extrasul din
contul 1805, Contractul electronic aferent creanţei din contul 1805/ Report SVD;

Capitolul VIII. Administrarea şi gestionarea creanţelor aferente creditelor


problematice
1. În ce situaţii clientul se prezintă în calitate de debitor al Băncii:
a) Are creanţe înregistrate în conturile 12XX – 14XX, 2805, 1805;
b) Are creanţe înregistrate în conturile 12XX – 14XX, 2805, 1805, 7203;
c) Are creanţe înregistrate în conturile 12XX – 14XX, 1805, 7203, 2804;
d) Are creanţe înregistrate în conturile 12XX – 14XX, 15XX, 1805, 7203,
7201,7202, 7204, 7205;
2. Componentele analiticii suplimentare la parametrul „Clasificator RO11” în
cazul creanţelor aferente creditelor problematice înregistrate în contul 1805:

a) Nu sunt legate de carduri bancare, alte active ce nu se referă la credite;


b) Nu sunt legate de carduri bancare, sistema de plăţi, taxa de stat;
c) Taxa de stat pentru examinarea acţiunilor în instanţa de judecată, comisioane
aferente evaluării /reevaluării gajului, nu sunt legate de carduri bancare,
comisioane aferente evaluării /reevaluării gajului, cheltuieli aferente serviciilor de
pază ale gajului luat în posesie, alte cheltuieli aferente administrării şi realizării
gajului, alte cheltuieli ce se referă la credite;
d) Taxa de stat, comisioane aferente evaluării /reevaluării creditului, comisioane
aferente evaluării /reevaluării gajului, cheltuieli aferente serviciilor de pază ale
gajului luat în posesie, alte cheltuieli aferente administrării şi realizării gajului,
alte cheltuieli ce se referă la credite; servicii de evacuare; serviciile executorului
judecătoresc;
3. Raportului privind starea creanţelor aferente creditelor problematice ne
oferă informaţii referitor la:
a) Soldul creditului bancar şi a întregului spectru de creanţe aferente, inclusiv rate
neachitate la termen, dobânzi restante şi penalităţi;

13
C-3 Uz Intern
P-Public

b) Soldul creanţelor aferente creditelor problematice la începutul perioadei,


înregistrarea, achitarea efectivă şi decontarea din contul 1821 pe parcursul
perioadei şi soldul la sfârşitul perioade de raportare;
c) Soldul efectiv la conturile bancare, titular al cărora este clientul, inclusiv curent,
de card şi de depozit;
d) Soldul creditelor problematice şi gajul aferent acestora la începutul perioadei,
trecerea creditelor în stare de neacumulare pe parcursul perioade şi soldul la
sfârşitul perioadei;
4. Achitarea, inclusiv parţială şi integrală a creanţelor bilanţiere, poate fi
documentată şi contabilizată prin:
a) Ordin de plată, notă de plată, ordin de încasare a numerarului / Debit 2224, 2251,
2225, 2252, 2258, 2259, 2371, 2311, 1001, etc. Credit 1805;
b) Cerere de conversiune / Debit 2224 Credit 2224;
c) Borderoul notelor de plată / Debit 2224, 2251, 2225, 2252, 2258, 2259, 2371,
2311, 1003 etc. Credit 1805, 1001;
d) În exclusivitate ordin de eliberare a numerarului/ Debit 1805 Credit 1001;

5. Modalitatea de decontare a creanţelor aferente creditelor problematice din contul


reducerilor pentru pierderi la alte active care nu sunt credite – documentarea şi
contabilizarea:
a) Notă de plată, ordin de ieşire, ordin de intrare / Debit 2224, 2251,
2225, 2311, 1805 Credit 1502, ieşire 7503, intrare 7502;
b) Notă de contabilitate, ordin de intrare / Debit 1502 Credit 1805,
intrare 7203;
c) Ordin de plată în valută străină, ordin de încasare a numerarului /
Debit 2224, 2251, 2225, 2252, 2311, 1001, Credit 1502, intrare
7503;
d) Registrul tranzacţiilor electronice, cererea de conversiune / Debit
1502 Credit 2224, 2251, 2225, 2252, 2311; ordin de ieşire 7502;
6. Modalitatea achitării creanţelor aferente creditelor problematice anulate anterior
din contul reducerilor pentru pierderi la alte active care nu sunt credite –
documentarea şi contabilizarea:
a) Notă de plată, ordin de ieşire, ordin de plata / Debit 1001, 2224, 2251, 2225,
2252, 2259, 2311, 2805 Credit 1821, Debit 1821 Credit 5881, ieşire 7203;
b) Notă de contabilitate, ordin de intrare / Debit 1821 Credit 1805, intrare 7203;
c) Ordin de plată în valută străină, ordin de încasare a numerarului / Debit 2224,
2251, 2225, 2252, 2311, 1001, Credit 1881, ieşire 7203;
d) Registrul tranzacţiilor electronice, cererea de conversiune / Debit 1822 Credit
2224, 2251, 2225, 2252, 2311; ordin de ieşire 7203;

Capitolul IX. Calcularea, achitarea şi raportarea aferentă impozitelor, taxelor şi altor plăţi
fiscale aferente activităţii filialei

1. Tipurile de impozite, taxe şi alte plăţi fiscale calculate şi achitate de filială:

a) TVA, impozit pe venit reţinut la sursa de plată, cu excepţia impozitului pe venit


reţinut din plăţile salariale / achitare prin transfer la conturile corespunzătoare
gestionate în Banca Centrală;
b) Taxa pentru folosirea drumurilor, TVA, impozit pe venit reţinut la sursa de plată,
cu excepţia impozitului pe venit reţinut din plăţile salariale / achitare prin transfer

14
C-3 Uz Intern
P-Public

la conturile corespunzătoare gestionate în Banca Centrală / transfer direct la


conturile trezoreriale;
c) Taxa pentru folosirea drumurilor, TVA, impozit pe venit reţinut la sursa de plată,
cu excepţia impozitului pe venit reţinut din plăţile salariale / achitare prin transfer
la conturile corespunzătoare gestionate în Banca Centrală ;
d) Filiala nu calculează nici un tip de obligaţii fiscale;
2. Termenul de achitare a impozitelor, taxelor şi altor plăţi fiscale calculate de
filială:
a) În ziua curentă în care acestea sunt calculate, cu excepţia taxei pentru folosirea
drumurilor;
b) În ziua operaţională imediat următoare celei în care acestea sunt calculate, cu
excepţia TVA;
c) La sfârşitul lunii de gestiune, cu excepţia taxei pentru folosirea drumurilor;
d) Până la sfârşitul lunii imediat următoare celei de gestiune, cu excepţia taxei pentru
folosirea drumurilor;
3. Care este algoritmul de calcul al plăţii suplimentare de 0,1% încasate la
vânzarea valutei străine, când şi la ce conturi se transferă:
a) 0,1% din valoarea nominală a valutei străine vândute la cursul comercial stabilit
de BC „Moldindconbank” S.A. pentru ultima zilei operaţionale a lunii de
gestiune/ la sfârşitul ultimei zile operaţionale a lunii de gestiune, în primele zile
ale lunii imediat următoare / la contul 2805, administrat în Banca Centrală;
b) 0,1% din valoarea nominală a valutei străine vândute la cursul oficial stabilit de
BNM / la sfârşitul ultimei zile operaţionale a lunii de gestiune, în primele zile ale
lunii imediat următoare / la contul 2805, administrat în Banca Centrală;
c) 0,1% din valoarea nominală a valutei străine vândute la cursul comercial stabilit
de BC „Moldindconbank” S.A. pentru ziua curentă/ la sfârşitul ultimei zile
operaţionale a lunii de gestiune, în primele zile ale lunii imediat următoare / la
contul 2805, administrat în Banca Centrală;
d) 0,1% din valoarea nominală a valutei străine vândute la cursul comercial stabilit
de BC „Moldindconbank” S.A. pentru ziua curentă/ la sfârşitul ultimei zile
operaţionale a lunii de gestiune, în primele zile ale lunii imediat următoare / la
contul trezorerial conform Modului de executare de casă a bugetului public
naţional, stabilit de Ministerul Finanţelor;
4. Data emiterii facturii fiscale pentru livrări regulate de servicii prestate de
filiala (servicii de încasare, arenda celulelor) si data înregistrării in contul de
bilanț (2802) a sumei TVA calculate pentru livrarea serviciilor prestate.
a) Data eliberării facturii fiscale pentru perioada in care a fost efectuata livrarea si
înregistrarea in contul de bilanț (2802) este data primirii mijloacelor bănești;
b) Factura fiscala se eliberează in ultima a zi a lunii in care a avut loc livrarea , la
valoarea totala a livrării si se înregistrează in contul de bilanț (2802) suma TVA;
c) Factura fiscala se eliberează In fiecare zi in care a avut loc livrarea , la valoarea
totala a livrării si se înregistrează in contul de bilanț (2802) suma TVA;

15
C-3 Uz Intern
P-Public

d) Factura fiscala se eliberează in ultima zi a fiecărei luni calendaristice si se


înregistrează in contul de bilanț (2802) suma TVA:
5. Reflectarea in evidenta contabila a facturilor fiscale, primite de la furnizori si
includerea lor in Registrul de procurări.
a) Reflectate si incluse in luna beneficierii de servicii si procurării mărfurilor;
b) Reflectate si incluse in luna primirii, achitării, reflectării in conturile de bilanț.
c) Reflectate si incluse in luna imediat următoare celei in care am beneficiat de
servicii si au fost procurate mărfurile:
d) Reflectate si incluse in luna anterioara celei in care am beneficiat de servicii si
au fost procurate mărfurile;
6. Cota impozitului pe venit la sursa de plata ( art.90 al CF) reținut din alte plați
efectuate in folosul persoanei fizice rezidente cu excepția salariilor ,
dividendelor, dobânzilor.
a) 7% din toate plăţile efectuate in folosul persoanei fizice;
b) 7% din toate plăţile efectuate, cu excepția veniturilor obținute de la transmiterea
in arenda a proprietăţii mobiliare si imobiliare si câștigurile din acțiunile de
publicitate, impozabile cu 10%.
c) 5% din toate plăţile efectuate, cu excepția veniturilor obținute de la transmiterea
in arenda a proprietăţii mobiliare si imobiliare si câștigurile din acțiunile de
publicitate, impozabile cu 10%
d) 10% din toate plăţile efectuate in folosul persoanei fizice.

7. Reținerile din alte plați efectuate in folosul nerezidentului, cota impozitului pe


venit, data calculării si termenul de achitare.
a) 12% din toate veniturile obținute in Republica Moldova,cu excepția dividendelor
(impozabile cu 6%) ,se calculează in contul de bilanț (2801) la momentul achitării si
se transfera până la sfârşitul lunii imediat următoare celei de gestiune.
b) 12% din toate veniturile obținute in Republica Moldova,cu excepția dividendelor
(impozabile cu 6%) ,se calculează in contul de bilanț (2801) lunar si se transfera până
la sfârşitul lunii imediat următoare celei de gestiune.
c) 15% din toate veniturile obținute in Republica Moldova,se calculează in contul de
bilanț (2801) la momentul achitării si se transfera până la sfârşitul lunii imediat
următoare celei de gestiune.
d) 6% din toate veniturile obținute in Republica Moldova,cu excepția dividendelor
(impozabile cu 12%) ,se calculează in contul de bilanț (2801) la momentul achitării
si se transfera până la sfârşitul lunii imediat următoare celei de gestiune.

8. Modul de achitare a taxei in fondul rutier.

a) Taxa se transferă individual de către fiecare filială pentru mijloacele de transport


luate la evidenţă la contul trezorerial 11544XXYYYY al Bugetului local 33114001,
fără indicarea codului subdiviziunii Filialei - 1002600028096, la data efectuării reviziei
tehnice anuale.

16
C-3 Uz Intern
P-Public

b) Taxa se transferă individual de către fiecare filială pentru mijloacele de transport


luate la evidenţă la contul trezorerial al Bugetului de stat – 11544010130, fără indicarea
codului subdiviziunii Filialei - 1002600028096, la data efectuării reviziei tehnice anuale.

c)Taxa se transferă individual de către fiecare filială pentru mijloacele de transport luate
la evidenţă la bugetele unitarilor administrativ teritoriale de la reședința filialelor cu
indicarea codului subdiviziunii Filialei - 1002600028096/XXXX la data efectuării
reviziei tehnice anuale.

d) Taxa se transferă individual de către fiecare filială pentru mijloacele de transport luate
la evidenţă la contul trezorerial al Bugetului local – 11544010130, fără indicarea
codului subdiviziunii Filialei - 1002600028096, la data efectuării reviziei tehnice anuale.

Capitolul X. Reglementarea valutară

Capitolul XI Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului


1. Noţiunea de spălare a banilor presupune :

a) capital care este provenit din activităţi ca: traficul de droguri, traficul de armament şi de
fiinţe umane, alte activităţi ilegale;
b) acţiuni, stabilite în Codul penal la art.279, orientate spre punerea la dispoziţie ori spre
colectarea intenţionată, efectuată de orice persoană fizică sau persoană juridică prin orice
metodă, direct sau indirect, a bunurilor de orice natură, dobândite prin orice mijloc, fie
spre oferirea de suport material sau financiar de orice natură, în scopul utilizării acestor
bunuri sau servicii sau în cunoştinţa faptului că vor fi utilizate, parţial sau integral, în
activităţi teroriste;
c) acţiuni, stabilite în Codul penal la art.243, orientate spre atribuirea unui aspect legal sursei
şi provenienţei veniturilor ilicite ori spre tăinuirea originii sau apartenenţei unor astfel de
venituri;

2. Tranzacţie ocazionala:
a) Încasarea/comercializarea cecurilor de călătorie şi nominative;
b) Eliberarea şi încasarea mijloacelor băneşti prin sistemul de transfer rapid Leader;
c) Tranzacţiile persoanelor juridice prin sistemul electronic Client-Bank;
3. Tranzacţiile electronice:

1. Primirea transferurilor internaţionale prin una din sisteme de transfer: Strada Italia,
Trabex;
2. Primirea/ efectuarea transferurilor internaţionale prin una din sisteme rapide de
transfer: Western Union, Leader;
3. Tranzacţiile persoanelor juridice prin sisteme electronice: Web-Client, Client-Bank,
Internet-Bank;

17
C-3 Uz Intern
P-Public

4. Încasarea/comercializarea cecurilor de călătorie şi nominative;

4. De către bancă se vor aplica măsuri de identificare a clienţilor în următorul caz:

a) Efectuarea operaţiunilor de achitare a serviciilor comunale;


b) Efectuarea altor plăţi în favoarea furnizorilor de servicii (Orange, Moldcell, Grawe
Asigurare, etc);
c) Tranzacţiile cu cardurile emise de alte bănci;
d) Efectuarea plăţilor în Buget;

5. Operaţiunea limitată este:

a) operaţiunea realizată de către o persoană fizică sau juridică cu valoare ce depăşeşte


200000 lei în numerar şi 300 000 lei prin virament;

b ) operaţiunea prin virament realizată de către o persoană juridică sau fizică în valoare
egală sau mai mare de 500 000 lei;

c) operaţiune prin numerar realizată de către o persoană juridică sau fizică în valoare
egală sau mai mare de 500 000 lei;

6. În caz de deschiderea contului pentru client persoană juridică la identificarea lui şi


a beneficiarului efectiv, se vor solicita spre completare:
a) Chestionar privind activitatea clientului;
b) Chestionar pentru client persoană juridică;
c) Buletin informativ
d) Chestionar pentru client persoană fizică;
7. Când beneficiarul efectiv a clientului este persoană expusă politic, ce grad de risc i
se va atribui:
a) Extra sporit
b) Sporit
c) Mediu
d) Scăzut;

8. De câte ori pe an se va perfecta buletinul informativ pentru clienţii cu grad de risc


sporit:

a) Trimestrial;
b) Semestrial;
c) Anual;
d) Lunar;

9. Tipurile de rapoarte şi termenii de prezentare de către filială, Secţiei Prevenirea


spălării banilor:

a) suspecte – zilnic, limitate/cumulative – lunar, SIS (lista ţărilor cu risc sporit) –


trimestrial;
b) suspecte – zilnic, limitate – lunar, numerar – fiecare 10 zile calendaristice, SIS (lista
ţărilor cu risc sporit) – trimestrial;
c) suspecte – zilnic, numerar – zilnic , limitate –lunar, SIS (lista ţărilor cu risc sporit) –
trimestrial;

18
C-3 Uz Intern
P-Public

10. Indicaţi termenul de păstrare a documentelor privind operaţiunile financiare speciale


de la efectuarea operaţiunii:
a) 5 ani;
b) 10 ani;
c) 7 ani;
d) 3 ani;

Capitolul XII. Operaţiuni cu numerar

1. De câte persoane este gestionat numerarul şi alte valori aflate în tezaurul Filialei şi
care sunt aceste persoane:
a) două persoane numite prin ordin – directorul filialei, contabilul şef;
b) una persoană numită prin ordin – şeful casei;
c) trei persoane numite prin ordin – directorul filialei, directorul adjunct, seful casei;
d) trei persoane numite prin ordin – directorul filialei sau adjunctul acestuia, contabilul şef
sau adjunctul acestuia, şeful casei sau alt casier din cadrul compartimentului casierie.
2. Unde se păstrează duplicatele de chei de la tezaurul filialei:
a) la directorul filialei;
b) la contabilul şef al filialei;
c) la şeful casei;
d) la cea mai apropiată filială a altei bănci comerciale sau la Banca Centrală;

3. În baza căror documente justificative şeful casei eliberează numerar


încasatorilor altor Bănci comerciale :
a) în baza buletinului de identitate, ordinul de eliberare a numerarului;
b) în baza contractului încheiat între Bancă şi Banca beneficiară, buletinului de identitate,
ordinul de eliberare a numerarului;
c) în baza delegaţiei, actului de identitate, ordinului de eliberare a numerarului;
d) în baza delegaţiei, actului de identitate, ordinului de eliberare a numerarului, scrisorii de
remitere de valori.
4. Ordinea şi succesiunea acţiunilor casierului în cazul controlului în PSV din partea
BNM:
a) - să solicite controlorilor prezentarea legitimaţiilor de serviciu a inspectorilor –
funcţionarilor ai Băncii Naţionale a Moldovei şi deciziei scrise a Băncii Naţionale a
Moldovei,
- să anunţe conducerea despre efectuarea controlului în prezenţa controlorilor,
- să permită accesul controlorilor în incinta casieriei, numai în cazul în care sunt minim
două persoane,
- să efectueze extragerea totalului provizoriu din MCC,
- să semneze personal extrasul şi să obţină semnătura controlorilor,
- să verifice numerarul în prezenţa controlorilor,
- să semneze actul de control,
- în caz de identificare a divergenţilor, să aducă în scris explicaţiile de rigoare.

b) – să permită accesul controlorilor în incinta casieriei, numai în cazul în care sunt minim
două persoane,
- să solicite controlorilor prezentarea legitimaţiilor de serviciu a inspectorilor –
funcţionarilor ai Băncii Naţionale a Moldovei şi deciziei scrise a Băncii Naţionale a
Moldovei,
- să anunţe conducerea despre efectuarea controlului în prezenţa controlorilor,
- să efectueze extragerea totalului provizoriu din MCC,
- să semneze personal extrasul şi să obţină semnătura controlorilor,
- să verifice numerarul în prezenţa controlorilor,

19
C-3 Uz Intern
P-Public

- să semneze actul de control,


- în caz de identificare a divergenţilor, să aducă în scris explicaţiile de rigoare.

c) - să anunţe conducerea despre efectuarea controlului în prezenţa controlorilor,


- să permită accesul controlorilor în incinta casieriei, numai în cazul în care sunt minim
două persoane,
- să solicite controlorilor prezentarea legitimaţiilor de serviciu a inspectorilor –
funcţionarilor ai Băncii Naţionale a Moldovei,
- să efectueze extragerea totalului provizoriu din MCC,
- să semneze personal extrasul şi să obţină semnătura controlorilor,
- să verifice numerarul în prezenţa controlorilor,
- să semneze actul de control,
- în caz de identificare a divergenţilor, să aducă în scris explicaţiile de rigoare.

d) – să efectueze extragerea totalului provizoriu din MCC,


- să solicite controlorilor prezentarea legitimaţiilor de serviciu a a inspectorilor –
funcţionarilor ai Băncii Naţionale a Moldovei şi deciziei scrise a Băncii Naţionale a
Moldovei,
- să permită accesul controlorilor în incinta casieriei, numai în cazul în care sunt minim
două persoane,
- să anunţe conducerea despre efectuarea controlului în prezenţa controlorilor,
- să semneze personal extrasul şi să obţină semnătura controlorilor,
- să verifice numerarul în prezenţa controlorilor,
- să semneze actul de control,
- în caz de identificare a divergenţilor, să aducă în scris explicaţiile de rigoare.

5. Care este suma minimă de numerar la începutul zilei operaţionale în PSV, conform
exigenţelor BNM pentru a începe operaţiunile de vânzare cumpărare a valutei
străine:
a) una sută mii lei,
b) zece mii dolari SUA,
c) zece mii EURO,
d) diverse valute, echivalentul cărora constituie una sută mii lei la cursul oficial
6. În care caz de cumpărare sau vânzare a valutei străine se efectuează identificarea
clientului:
a) cinci mii dolari SUA de cursul de vânzare sau cumpărare,
b) cinci mii EURO de la cursul de vânzare sau cumpărare,
c) cincizeci mii lei de la cursul de vânzare sau cumpărare,
d) echivalentul la cincizeci mii lei şi mai mult al tranzacţiei la cursul oficial al BNM
7. Ordinea şi succesiunea acţiunilor casierului PSV la depistarea în procesul de schimb
a bancnotelor suspecte de a fi false:
a)
- verifică obligatoriu bancnota suspectă cu specimenele de bancnote, cu aplicarea
dispozitivului de verificare a autenticităţii bancnotelor,
- cu multă grijă şi tact să solicite actul de identitate de la client, rugând politicos
posesorul să aştepte pentru efectuarea operaţiunii,
- anunţă imediat casierul şef (casierul superior)
- în cazul în care, persoana în cauză solicită restituirea bancnotei şi actul de identitate,
să nu le restituie, reţinându-se totodată semnalmentele persoanei, felul îmbrăcămintei
şi caracteristicile sale, precum şi faptul, dacă este însoţită de o altă persoană, etc.;
- să efectueze schimbul numai în cazul obţinerii confirmării casierului şef, că
bancnotele nu sunt suspecte,
- să semneze Procesul Verbal pentru semnele băneşti suspecte de a fi false.

20
C-3 Uz Intern
P-Public

b)
- verifică obligatoriu bancnota suspectă cu specimenele de bancnote, cu aplicarea
dispozitivului de verificare a autenticităţii bancnotelor,
- cu multă grijă şi tact să solicite actul de identitate de la client, rugând politicos
posesorul să aştepte pentru efectuarea operaţiunii,
- anunţă imediat casierul şef (casierul superior)
- în cazul în care, persoana în cauză solicită restituirea bancnotei şi actul de identitate,
le restituie, reţinându-se totodată semnalmentele persoanei, felul îmbrăcămintei şi
caracteristicile sale, precum şi faptul, dacă este însoţită de o altă persoană, etc,
c)
- apasă butonul de alarmă,
- verifică obligatoriu bancnota suspectă cu specimenele de bancnote, cu aplicarea
dispozitivului de verificare a autenticităţii bancnotelor,
- cu multă grijă şi tact să solicite actul de identitate de la client, rugând politicos
posesorul să aştepte pentru efectuarea operaţiunii,
- anunţă imediat casierul şef (casierul superior)
- în cazul în care, persoana în cauză solicită restituirea bancnotei şi actul de identitate,
să nu le restituie, reţinându-se totodată semnalmentele persoanei, felul îmbrăcămintei
şi caracteristicile sale, precum şi faptul, dacă este însoţită de o altă persoană, etc,
- să efectueze schimbul numai în cazul obţinerii confirmării casierului şef, că
bancnotele nu sunt suspecte,
- să semneze Procesul Verbal pentru semnele băneşti suspecte de a fi false.
d)
- verifică obligatoriu bancnota suspectă cu specimenele de bancnote, cu aplicarea
dispozitivului de verificare a autenticităţii bancnotelor,
- consultă clientul de faptul, că bancnota este suspectă şi o restituie
8. Care sunt sancţiunile pentru încălcarea articolului 293 al Codului contravenţional al
RM pentru lipsa la vedere a informaţiei prin care se atenţionează consumatorul despre
obligativitatea de a prezenta bonul de casă la examinarea eventualelor reclamaţii
a) se sancţionează cu o amendă de 50 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie
de răspundere;
b) se sancţionează cu o amendă de 75 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie
de răspundere;
c) se sancţionează cu o amendă de 50 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
d) se sancţionează cu o amendă de 75 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
9. Cu cât echivalează o unitate convenţională conform Codului contravenţional al RM:
a) zece lei,
b) douăzeci lei,
c) una sută lei,
d) două sute lei.
10. Care operaţiuni sunt interzise PSV de a fi efectuate pe parcursul programului de
lucru întărit de BNM :
a) de cumpărare şi vânzare a cecurilor de călătorie,
b) de alimentare cu numerar,
c) de retragere de numerar,
d) de cumpărare vânzare a valutei echivalentul căreia depăşeşte cincizeci mii lei la cursul
oficial al BNM

Capitolul XIII. Operațiuni cu cardurile bancare

21
C-3 Uz Intern
P-Public

1. În cererile de deschidere a conturilor de card pentru persoane fizice obligatoriu


trebuie să coincidă următorii parametrii:
a) data depunerii cererii, data primirii cererii, data autentificării copiei actului de
identitate şi a creării şi autentificării chestionarului pentru persoană fizică;
b) data primirii cererii, data deschiderii contului de card, data autentificării copiei
actului de identitate, data creării chestionarului pentru persoană fizică;
c) data primirii cererii, data autentificării copiei actului de identitate şi autentificării
chestionarului pentru persoană fizică;
d) data deschiderii contului de card, data autentificării copiei actului de identitate şi a
creării chestionarului pentru persoană fizică.
2. Care este modalitatea de deschidere unui cont de card pentru persoană fizică de
către persoană împuternicită prin procură:
a) se deschide contul de card pe numele solicitantului, iar cardul se emite persoanei
autorizate;
b) se deschide cont şi card deţinătorul contului, care ulterior se înmânează persoanei
autorizate;
c) se deschide cont şi card pe persoana împuternicită;
d) nu este permisă deschiderea contului de card prin procură.

3. În cazul deschiderii contului de card pentru persoană fizică de către persoana


împuternicită prin procură se prezintă următoarele documente:
a) cererea de deschidere a contului, copia actului de identitate al titularului
de cont(legalizată notarial),copia actului de identitate al persoanei împuternicite cu
dreptul de a prezenta documentele pentru deschiderea contului;
b) cererea de deschidere a contului, copia actului de identitate al titularului de cont,
procura legalizată notarial, copia actului de identitate al persoanei împuternicite cu
dreptul de a prezenta documentele pentru deschiderea contului;
c) cererea de deschidere a contului de card, copia actului de identitate al titularului de
cont(legalizată notarial), procura legalizată notarial, copia actului de identitate al
persoanei împuternicite cu dreptul de a prezenta documentele pentru deschiderea
contului;
d) nu este permisă deschiderea contului de card prin procură.
4. Care este modalitatea deschiderii unui cont de card pentru persoană fizică care nu a
împlinit vârsta de 14 ani:

a) se deschide contul de card şi cardul de bază pe tutore, iar cardul secundar pe minor;
b) se deschide cont de card şi card pe minor;
c) se deschide cont de card pe tutore, iar card pe minor;
d) nu este permisă deschiderea contului de card şi emiterea cardului pentru minor.
5. Modalitatea de alimentare cu numerar a contului card de o persoană alta decât
deţinătorul contului:
a) prin opţiunea „alimentare card” cu perceperea comisionului pentru înscrierea
mijloacelor băneşti în cont fără documente confirmative;
b) prin opţiunea „alimentare card” în bază de solicitare în scris cu indicarea scopului sau
motivul efectuării operaţiuni, cu anexarea actului de identitate a persoanei care
alimentează contul;
c) prin opţiunea „alimentare card” în bază de solicitare în scris, cu anexarea actului de
identitate şi întocmirea chestionarului pentru persoană fizică a persoanei care
alimentează contul;
d) nu este permisă alimentarea contului de o altă persoană diferită de deţinătorul de card.
6. Modalitatea de efectuare a transferului din cont curent 2252,2225 în creditul
contului de card 2259:

22
C-3 Uz Intern
P-Public

a) Prin opţiunea „alimentare card” cu perceperea comisionului pentru înscrierea a


mijloacelor băneşti în cont;
b) Prin opţiunea „alimentare card” fără perceperea comisionului pentru înscrierea a
mijloacelor băneşti în cont;
c) Prin ordin de plată tip 01/tip70 intrabancar cu perceperea ulterioară a
comisionului pentru înscrierea a mijloacelor băneşti în cont;
d) Prin notă de contabilitate Tip 11(dacă clientul are conturi deschise în aceiaşi
filială) sau Tip 04/ tip 70 intrabancar (dacă conturi gestionate de diferite filiale).
7. Înscrierea mijloacelor băneşti în creditul contului de card corporativ se efectuează
din următoarele surse:
a) prin transfer din alt cont al organizaţiei, din vânzarea/cumpărarea valutei
străine/leilor moldoveneşti contra altă valută străine/leilor moldoveneşti de la
Bancă,din operaţiunile de reversare a operaţiunilor efectuate cu cardurile, din sumele
aferente dobânzii calculate la soldul contului de card corporativ;
b) prin transfer din alt cont al organizaţiei, din vânzarea/cumpărarea valutei
străine/leilor moldoveneşti contra altă valută străine/leilor moldoveneşti de la Bancă,
din achitarea cu deţinătorul contului pentru vânzarea mărfurilor, a serviciilor prestate
şi executare a lucrărilor;
c) prin depunerea mijloacelor băneşti în numerar din achitarea cu deţinătorul
contului pentru vânzarea mărfurilor, a serviciilor prestate şi executare a lucrărilor, din
vânzarea/cumpărarea valutei străine/leilor moldoveneşti contra altă valută străine/
leilor moldoveneşti de la Bancă;
d) prin transfer din alt cont al organizaţiei, din vânzarea/cumpărarea valutei
străine/leilor moldoveneşti contra altă valută străine/leilor moldoveneşti de la
Bancă,din operaţiunile de reversare a operaţiunilor efectuate cu cardurile, din
depunerea mijloacelor băneşti a numerarului nefolosit, care anterior a fost ridicat prin
intermediului cardului bancar şi din sumele aferente dobânzii calculate la soldul
contului de card corporativ.
8. Tranzacţiile efectuate prin intermediul cardurilor emise din contul curent al
persoanei juridice ce necesită a fi justificate sunt:
a) tranzacţiile efectuate de persoana juridică rezidentă şi nerezidentă prin intermediul
cardurilor bancare pentru achitarea importului de mărfuri şi servicii, pentru
numerarul extras de la bancomate şi terminale POS amplasate la ghişeele băncilor din
străinătate;
b) tranzacţiile efectuate de persoana juridică rezidentă şi nerezidentă prin intermediul
cardurilor bancare pe teritoriul Republicii Moldova;
c) tranzacţiile efectuate de persoana juridică rezidentă prin intermediul cardurilor
bancare pentru achitarea importului de mărfuri şi servicii sau achitarea unor
impozite, taxe , amenzi în favoarea nerezidenţilor, pentru retragerea numerarului în
vederea achitării salariului şi retragerea numerarului în străinătate pentru deplasări,
pentru retragerea numerarului la terminalele POS din conturile de card deschise
persoanelor juridice nerezidente;
d) tranzacţiile efectuate de persoana juridică rezidentă şi nerezidentă prin intermediul
cardurilor bancare pentru achitarea cheltuielilor de deplasare şi a numerarului retras
în străinătate, precum şi pentru tranzacţiile de achitare a importului de mărfuri şi
servicii sau achitarea unor impozite, taxe , amenzi în favoarea nerezidenţilor, pentru
retragerea numerarului la bancomate din conturile de card deschise persoanelor
juridice nerezidente.
9. Operaţiunile interzise de a fi efectuate prin intermediul cardurilor bancare emise
din contul persoanei juridice sunt:
a) nu este permisă eliberarea numerarului de valută străină prin intermediul
cardurilor din conturile în lei moldoveneşti şi conturile în valută străină ale persoanei
juridice rezidente;

23
C-3 Uz Intern
P-Public

b) nu se permite retragerea de numerar prin intermediul cardurilor pentru efectuarea


plăţilor în cadrul operaţiunilor curente internaţionale ce ţin de achitarea importului de
mărfuri / servicii sau achitarea unor impozite taxe amenzi în favoarea nerezidenţilor;
c) nu se permite retragerea de numerar de la ghişeele băncilor, peste limitele
prevăzute de actele normative în vigoare;
d) nu se admite eliberarea pe teritoriul Republicii Moldova a numerarului de valută
străină şi de lei moldoveneşti prin intermediul cardurilor emise din conturile în valută
străină şi în lei moldoveneşti ale Reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale,
acreditate în Republica Moldova pentru cheltuieli ce ţin de remunerarea salariaţilor
nerezidenţi, care muncesc în Republica Moldova.
10. Modalitatea de calculare şi contabilizare a surplusului/neajunsului depistat la
retragerea numerarului obţinut la descărcarea casetelor retrase la reîncărcarea
bancomatelor:
a) din suma încărcată se scade suma retrasă prin intermediul cardurilor (obţinută din
auditul eliberat de bancomat) şi suma retrasă din casete, surplusul este contabilizat la
contul 2805, iar neajunsul la contul 5916 gestionate de filială;
b) din suma încărcată se scade suma retrasă prin intermediul cardurilor şi suma retrasă
din casete, surplusul este contabilizat la contul 4901 gestionat de Banca Centrală, iar
neajunsul la contul 5916 gestionat de filială;
c) din suma încărcată se scade suma retrasă prin intermediul cardurilor în ciclul anterior
şi suma retrasă din casete, surplusul este contabilizat la contul 2805, iar neajunsul la
contul 5916 gestionate de Banca Centrală;
d) din suma încărcată se scade suma retrasă prin intermediul cardurilor (obţinută din
acoperirea înregistrată în creditul contului 1005 în ziua următoare zilei efectuării
operaţiunii de descărcare) şi suma retrasă din casete, surplusul este contabilizat la
contul 2805, iar neajunsul la contul 5916 gestionate de filială.

Capitolul XIV. Evidenţa resurselor intrabancare

1.Contabilizarea sumelor plasate în filiale de către sediul central al Băncii :

a) Dt 1842 – Banca Centrala


Ct 2841 - Filiala

b) Dt 1842 – Filiala
Ct 2841- Banca Centrala

2. Calcularea dobânzii în cadrul filialei pentru resursele intrabancare:

a) Dt 5842 – Filiala
Ct 2741 - Filiala

b) Dt 5842 – Banca Centrala


Ct 2741- Filiala

c) Dt 5841- Filiala
Ct 2741- Filiala

24
C-3 Uz Intern
P-Public

Capitolul XV. Respectarea Codului de etica şi conduită

1.Numiţi principiile, care guvernează conduita profesională a salariatului Băncii ?


A
 Legalitatea
 Profesionalismul
 Transparenţa
 Imparţialitatea
 Asigurarea egalităţii
 Integritatea morală
B
 Profesionalismul
 Ilegalitatea
 Imparţialitatea
 Integritatea morală
 Confidenţialitatea
 Integritatea morală
C
 Integritatea morală
 Confidenţialitatea
 Asigurarea egalităţii
 Profesionalismul
2.Expuneţi axiomele pentru deservirea excelentă a clientului?
A
 Clientul este cea mai importantă persoană
 Clientul nu depinde de Dvs., ci Dvs. depindeţi de client
 Clientul nu este o întrerupere a muncii Dvs., clientul este scopul muncii Dvs.
 Clientul este totdeauna corect
 Clientul este o cifră în statistică. Clientul este o persoană cu sentimente şi emoţii ca
şi Dvs.
 Clientul nu este cineva cu care vă certaţi sau vă contraziceţi
 Este datoria Dvs. să satisfaceţi nevoile, dorinţele şi aşteptările clienţilor şi, de cîte
ori este necesar, să rezolvaţi reclamaţiile lor
 Clientul merită tratamentul cel mai curtenitor şi profesionist
B
 Clientul este cea mai importantă persoană
 Clientul nu depinde de Dvs., ci Dvs. depindeţi de client
 Clientul nu este o întrerupere a muncii Dvs., clientul este scopul muncii Dvs.
 Clientul vă face o favoare vizitându-vă sau telefonând
 Clientul nu este o simplă cifră în statistică. Clientul este o persoană cu sentimente şi
emoţii ca şi Dvs.
 Clientul nu este cineva cu care vă certaţi sau vă contraziceţi
 Este datoria Dvs. să satisfaceţi nevoile, dorinţele şi aşteptările clienţilor şi, de cîte
ori este necesar, să rezolvaţi reclamaţiile lor

25
C-3 Uz Intern
P-Public

 Clientul merită tratamentul cel mai curtenitor şi profesionist


C
 Clientul este persoană importantă la fel ca Dvs.
 Clientul depinde de Dvs., şi Dvs. depindeţi de client
 Clientul nu este o întrerupere a muncii Dvs., clientul este scopul muncii Dvs.
 Clientul vă face o favoare vizitându-vă sau telefonând
 Clientul nu este o simplă cifră în statistică. Clientul este o persoană cu sentimente şi
emoţii ca şi Dvs.
 Clientul nu este cineva cu care vă certaţi sau vă contraziceţi
 Este datoria Dvs. să satisfaceţi nevoile, dorinţele şi aşteptările clienţilor şi, de câte
ori este necesar, să rezolvaţi reclamaţiile lor
 Clientul merită tratamentul cel mai curtenitor şi profesionist

3.Care sunt cuvintele pe care nu le veţi utiliza niciodată în procesul de deservire a
clienţilor?
A
 Nu
 Nu pot
 Este politica noastră
 Banca a decis
B
 Nu mă ocup cu asta
 Nu pot
 Este politica noastră
 Banca a decis
C
 Nu este în competenţa mea
 Sunt ocupat (ă)
 Este politica noastră
 Banca a decis

4.Obligaţiile angajatului cu privire la confidenţialitatea informaţiei ce prezintă secret


comercial.
A.
 Să nu divulgaţi aceste informaţii altor angajaţi decăt în contextul necesităţii
acestora dea şti sau de a folosi respectivele informaţii
 Să nu divulgaţi informaţiile unor persoane din afara Băncii
 Să folosiţi informaţiile în beneficiul propriu sau a altor persoane
B
 Să divulgaţi aceste informaţii altor angajaţi
 Să nu divulgaţi informaţiile unor persoane din afara Băncii
 Să nu folosiţi informaţiile în beneficiul propriu sau a altor persoane
C
 Să nu divulgaţi aceste informaţii altor angajaţi decăt în contextul necesităţii
acestora dea şti sau de a folosi respectivele informaţii

26
C-3 Uz Intern
P-Public

 Să nu divulgaţi informaţiile unor persoane din afara Băncii


 Să nu folosiţi informaţiile în beneficiul propriu sau a altor persoane

5.Frauda, apeluri frauduloase,comportamentul angajatului în asemenea cazuri.


A
 Continuaţi discuţia
 Nu răspundeţi la întrebări
 Nu efectuaţi nici o tranzacţie de test
 Nu efectuaţi nici o tranzacţie prin telefon
B
 Nu continuaţi discuţia
 Nu răspundeţi la întrebări
 Nu efectuaţi nici o tranzacţie de test
 Nu efectuaţi nici o tranzacţie prin telefon
C
 Continuaţi discuţia
 Răspundeţi la întrebări
 Nu efectuaţi nici o tranzacţie de test
 Nu efectuaţi nici o tranzacţie prin telefon

6.Limitele de competenţă în relaţiile cu mass-media şi privind declaraţiile publice.


A
 Salariatul nu trebuie să furnizeze mass-media, să publice ori să facă declaraţii
publice cu referire la politicile şi activităţile BC”Moldindconbank” S.A. sau orice
altă informaţie fără autorizarea conducerii Băncii în acest sens
B
 Salariatul furnizează mass-media, face declaraţii publice cu referire la politicile
procentuale şi activităţile BC”Moldindconbank” S.A. sau orice altă informaţie
fără autorizarea conducerii Băncii în acest sens
C
 Salariatul trebuie să furnizeze mass-media informaţii cu referire la politicile şi
activităţile BC”Moldindconbank” S.A. la solicitarea acestora

7.Formele de adresare între colaboratorii Băncii.


A
 Domnule, Doamnă
 Dumneavoastră
B
 Coleg, colegă
 Nume, prenume
C
 Domnule manager(funcţia), Doamnă contabil(funcţia)
 Dumneavoastră

8.Restricţiile privind comportamentul angajatului în incinta şi în afara Băncii.

27
C-3 Uz Intern
P-Public

A
 Venirea la serviciu sub acţiunea drogurilor sau alcoolului, consumarea lor la locul
de muncă se permite cu acordul conducerii
 Insultarea, emiterea mesajelor agresive sau purtarea îmbrăcămintei cu caracter
provocator
 Ameninţarea sau înjurarea unui coleg de serviciu sau client
 Agresivitatea fizică sau psihologică asupra unui coleg de serviciu
 Falsificarea informaţiei privind orele lucrate, sarcinile îndeplinite sau falsificarea
vreunui document
 Posedarea în incinta Băncii a armelor sau materialelor explozibile
 Furtul banilor sau echipamentului din incinta Băncii

B
 Venirea la serviciu sub acţiunea drogurilor sau alcoolului, precum şi consumarea
lor la locul de muncă
 Insultarea, emiterea mesajelor agresive sau purtarea îmbrăcămintei cu caracter
provocator
 Ameninţarea sau înjurarea unui coleg de serviciu sau client
 Agresivitatea fizică sau psihologică asupra unui coleg de serviciu
 Falsificarea informaţiei privind orele lucrate, sarcinile îndeplinite sau falsificarea
vreunui document
 Posedarea în incinta Băncii a armelor sau materialelor explozibile
 Furtul banilor sau echipamentului din incinta Băncii

C
 Venirea la serviciu sub acţiunea drogurilor sau alcoolului, precum şi consumarea
lor la locul de muncă
 Insultarea, emiterea mesajelor agresive sau purtarea îmbrăcămintei cu caracter
provocator
 Ameninţarea sau înjurarea unui coleg de serviciu sau client se admite în afara
Băncii
 Agresivitatea fizică sau psihologică asupra unui coleg de serviciu, client sau
personal auxiliar
 Falsificarea informaţiei privind orele lucrate, sarcinile îndeplinite sau falsificarea
vreunui document
 Posedarea în incinta Băncii a armelor sau materialelor explozibile
 Furtul banilor sau echipamentului din incinta Băncii

28
C-3 Uz Intern
P-Public

COORDONAT:

Departamentul gestiune financiară


şi metodologie bancară Nadejda Cuharschi

Departamentul operaţiuni Alla Gaşcenco

Departamentul RDR Daniela Sandu

Direcţia relaţii externe Liliana Boţorovschi

Secţia prevenirea şi combaterea


spălării banilor Veronica Mereacre

Departamentul resurse umane Alla Ţurcan

29