Sunteți pe pagina 1din 4

INTRODUCERE

Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. este cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica
Moldova.

Întreprinderea deservește peste 900 de mii de consumatori în centrul și sudul țării.

Satisfacția clientului este prioritară, de aceea, întreprinderea implementează tehnologii eficiente


pentru a oferi servicii şi soluţii noi, ce îndeplinesc cerințele legale și sunt adaptate la necesitățile
consumatorilor pentru confortul și bunăstarea lor.

Printr-un dialog activ, compania tinde continuu să ofere clienţilor săi o deservire calitativă prin
optimizarea proceselor de interacțiune şi utilizarea unor canale de comunicare accesibile și
diversificate.

Asumându-și angajamente de responsabilitate socială, Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L.


promovează inițiative proprii și politici sociale privind consumul responsabil de energie electrică
pentru a contribui astfel la ameliorarea problemei globale privind emisiile de CO2 și a efectelor
colaterale producerii în exces de energie electrică asupra mediului.

STUDIU ANALITIC

Potrivit datelor raportului anual al ÎCS “PREMIER ENERGY” SRL și a datelor prezentate de
Bursa de Valori a Moldovei pentru anul 2018 întreprinderea a înregistrat :

 Profit net – 380 228 093 lei ;


 Volumul emisiunii – 8 730 597 acțiuni ;
 Valoarea nominală - 35 lei;
 Dividende achitate - 776 586 603 lei;
 Active nete - 3 750 988 795 lei;
 Curs – 45 lei
 Profitul pentru o acțiune :

PN
PPA= , unde : PN- profitul net ; N- numărul de acțiuni.
N

380 228 093


PPA= =43,55 lei
8 730 597

profitul pe o acțiune a ÎCS “PREMIER ENERGY” SRL este de 43,55 lei.


 Valoarea intrinsecă a acțiunii :

An
BV =
N
, unde : An – valoarea totală a activelor nete; N - numărul de acțiuni.

3 750 988 795


BV = =429,64 lei
8 730 597

acționarii ÎCS “PREMIER ENERGY” SRL vor încasa 429,64 lei de pe urma onorării
datoriilor către creditori

 Valoarea pe care piaţa o dă capitalurilor firmei :

C
P/ BV =
BV
, unde : C – cursul acțiunii; BV – valoarea intrinsecă a acțiuni.

45
P/ BV = =0,10
429,64

așa cum P/BV este 0,10 mai mic decât 1 putem susține că acțiunile întreprinderii sunt
puternic subevaluate.

 Dividendul pentru o acțiune :

D
DPA=
N
, unde : D – valoarea totală a dividendelor (profit net repartizat sub formă de

dividend); N - numărul de acțiuni.

776 586 603


DPA= =88,95 lei
8 730597

dividendul pe o acțiune a ÎCS “PREMIER ENERGY” SRL este de 88,95 lei.

 Rata de distribuire a dividendului :

D
d= ∗100 % , unde : D – valoarea totală a dividendelor (profit net repartizat sub formă de
PN
dividend); PN – profit net .

776 586 603


d= ∗100 %=¿ 204,2 % 
380 228 093

la fiecare 1 leu profit se distribuie dividende de 2 lei ;


Curs
 Valoarea coeficientului multiplicator al capitalizării : P ER=
PPA

45
PER= =1,03
43,55

valoarea coeficientului PER a constituit 1,03 (PER sub 10) fiind specific acțiunilor ieftine,
puternic subevaluate și se recomandă cumpărarea lor ;

 Capitalizarea bursieră: CB = Curs * N

CB = 45 * 8 730 597 = 392 876 865 lei

capitalizarea bursieră a ÎCS “PREMIER ENERGY” SRL constituie 392 876 865 lei.

DPA
 Rentabilitatea capitalului investit: RCI= ∗100 %
VN
88,95
RCI = ∗100 %=¿ 254,1 %
35

în condițiile unei rentabilități mai înalte decât rata medie a dobânzii pe piață, este mai
rațional să se investească în acțiunile ÎCS “PREMIER ENERGY” SRL

DPA
 Randamentul dividendului: ɳ÷¿ ∗100 %
Curs

88,95
ɳdiv = ∗100% = 197,6 %
45

randamentul dividendului a ÎCS “PREMIER ENERGY” SRL este de 197,6 % respectiv


pentru fiecare leu investit se va obține profit de 1,976 lei.

CONCLUZIE

În urma studiului efectuat am constat că acțiunile ÎCS “PREMIER ENERGY” SRL sunt
puternic subevaluate și sunt caracterizate ca niște acțiuni ieftine, care se recomandă de cumpărat.
Profitul pentru o acțiune fiind de circa 43,55 lei, un venit destul de mare în comparație cu
veniturile pentru acțiuni deținute de alte societăți. Rata preţ pe acţiune/profit net pe acţiune –
PER ne arată o stare foarte bună, deoarece în cazul investiției în acțiunile întreprinderii se vor
recupera într-o perioadă scurtă de timp. Totodată, pentru fiecare acțiune întreprinderea
repartizează dividend în sumă de 88,95 lei și la fiecare 1 leu profit întreprinderea a disribuit
dividende de circa 2 lei pentru anul 2018. Astfel, putem presupune că, în acest an de gestiune
ÎCS “PREMIER ENERGY” SRL a optat pentru atragerea investitorilor prin distribuirea
dividendelor atractive. Totuși, continuând în așa tempouri, poate conduce în viitor la diminuarea
potenţialului investiţional al firmei.