Sunteți pe pagina 1din 2

Tipuri de cercetari in psihologie

1) Tipul de relatie intre cercetator si subiect

a) Cercetari experimentale – cecetatorul manipuleaza o variabila independenta si


provoaca reactii comportamentale(variabila dependenta) – experimentul de
laborator.
b) Cercetari cvasiexperimentale – cercetatorul chestioneaza despre evenimente sau
trairi psihologice,dar nu intervine – ancheta,chestionarul
c) Cercetari observationale – cercetatorul ramane necunoscut pentru subiect.

2) Tipul de metode de cercetare

a)cercetari cantitative – controlul rezultatelor si generalizarea lor


b)cercetari calitative – analiza de profunzime a caracteristicilor unui segment al
relatiilor sociale

3)In functie de scop

a)cercetari descriptive - descrierea evolutiei unor evenimente psihice


b)corelationare – legaturi intre fenomene,care nu sunt de ordin cauzal
c)explicative – explica cauza aparitiei unor evenimete psihice

4)In functie de numarul de subiecti

a)cercetari statistice
b)cercetari cazuistice(studiu de caz)

5)Dupa natura problemei

a)cercetari exploratorii
b)cercetari descriptive
c)cercetari cauzale
Exista doua mari categorii de cercetari in psihologie:

1)Cercetari fundamentale
2)Cercetari aplicative