Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU

Creaţi o bazǎ de date cu numele “SCOLI” conţinând:

 Tabela “CLASE” cu urmǎtoarele câmpuri:


 id (Autonumber)
 clasa (de tip Lookup Wizard (Expert cautare)– alegem opţiunea de
tastare a unor valori şi introducem urmǎtoarea listǎ de valori: 10A, 10B,
10C, 10D, 10E, 10F, 10G)
 nr_elevi
 diriginte
 sala
 profil (cu urmǎtoarea listǎ: mate-info, stiintele naturii, filologie).
Cerinţe:
 Impuneţi urmǎtoarele condiţii:
 Câmpul “nr_elevi” sǎ conţinǎ valori mai mari decât 20 şi mai mici
decat 30. In cazul introducerii unei valori gresite sǎ se afişeze un
mesaj de eroare.
 Câmpul “sala” sǎ conţinǎ valori mai mari decât 1 şi mai mici decât
25. In cazul introducerii unei valori greşite sǎ se afişeze un mesaj de
eroare.

 Tabela ”DIRIGINTI” cu urmǎtoarele câmpuri:


 cod_diriginte (Autonumber)
 nume si prenume de tip Lookup Wizard (Expert cautare)– alegem
opţiunea de extragere a valorilor din tabela “CLASE”, câmpul
“diriginte”)
 catedra (matematica, informatica, istorie, chimie, fizica, etc)
 vechime.
Cerinţǎ:
 Adǎugaţi câte 5 înregistrǎri în fiecare tabelǎ.
 Vizualizaţi relaţiile dintre tabele.
 Creati o interogare care pastreaza clasele si dirigintii fiecarei clase
 Creati o interogare care pastreaza clasele si dirigintii si vechimea la
catedra a fiecarui diriginte in parte.
 Creati o interogare care pastreaza dirigintele, sala si profilul clasei a 10 a G