Sunteți pe pagina 1din 3

Biblia pentru copii

prezentatĉ

Iosua
devine
lider

Scrisă de: Edward Hughes Tradusă de: Tatiana Simion


Ilustraţii: Janie Forest Adaptată după: Ruth Klassen

Poveste 13 de 60
www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada
Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri dar nu comercializarea acesteia.
Română Romanian

Moise era mort. Iosua a stiut Oamenii Israelului au promis sĉ-l


ca Dumnezeu l-a ales sa conduca urmeze pe Iosua üi sa respecte
Israelul. Înainte de a pregĉti întotdeauna Cuvântul lui
armata, Iosua a trebuit sĉ se Dumnezeu.
pregĉteascĉ pe sine insusi. Inteligent, noul
Dumnezeu a promis lui Iosua lider a trimis
victorie üi prosperitate în spioni în Canaan
Ɉara Fĉgĉduinɉei, pentru a studia
dacĉ oamenii sistemul de apĉrare
vor asculta al oraüului Ierihon.
întotdeauna. Prima bĉtĉlie a
Israelului va avea
loc in Ierihon.

1 2
Cand soldatii au plecat,
Rahab a folosit o
franghie rosie sa
coboare oamenii in
siguranta in afara
peretilor orasului.
De ce oare i-a ajutat
Rahab pe soldati?
Pentru ca ea a
Cineva a spus regelui din Ierihon ca spioni se aflau stiut ca Dumnezeu ii
în oraü. El a trimis soldaɉii sĉ ii gĉseascĉ. Cĉutare veghea. Si a vrut ca
a început la casa lui Rahab, unde oamenii erau Dumnezeu sa ii crute
gĉzduiɉi. Soldaɉii au ciocanit cu putere la usa viata. Spionii i-au promis
casei. Rapid, Rahab a ascuns oamenii lui Rahab sa o salveze pe
sub un maldar de in. ea si pe familia ei.
3 4
Inainte sa ajunga in orasul Ierihon, israelitii au Dumnezeu i-a spus lui Iosua ca preotul sa conduca
trebuit sa treaca Iordanul in Canaan, Tara soldatii si sa tina in mana pergamentul cu cele 10
Fagaduintei. Dar nu era nici un pod care sa ii ajute Comenzi. Cand picioarele preotului au atins malul
sa treaca raul. Cum aveau sa ajunga oamenii in raului, Dumnezeu a facut un miracol. Dumnezeu a
partea cealalta a raului. facut o poteca in mijlocul raului.

5 6

Dupa ce toti Orasul Ierihon era inconjurat


oamenii au trecut de pereti grosi si inalti. In
raul, ei au pus 12 timp ce Iosua facea planuri
stanci in rau si alte pentru atac, Dumnezeu a
12 stanci pe malul trimis Capitanul Armatei
raului Canaan. Sale din Rai sa
Aceste stanci vor aminteasca noului
aminti oamenilor Lider al Israelului
de dragostea ca Dumnezeu
nemarginita a lui intotdeauna castiga
Dumnezeu si luptele pentru
puterea suprema pe poporul sau.
care El o detine.

7 8
Iosua si armata sa au facut asa cum Dumnezeu
a poruncit. Poate oamenii din Ierihon
au ras. Dar, dupa al saptelea ocol in
a saptea zi preotul a suflat hornul si
asa cum a promis
Dumnezeu… PERETII
ORASULUI S-AU
PRABUSIT.

Dumnezeui i-a spus lui Iosua cum sa atace orasul.


Un plan foarte ciudat. Oamenii Domnului trebuiau
sa ocoleasca orasul o data pe zi timp de sase
zile, si de sapte ori in a saptea zi. Apoi sa
sufle in trompete si sa tipe cu putere
si asa peretii orasului se vor prabusi. 9 10

Iosua a oferit tot aurul, argintul

Numai casa lui Rahab nu s-a si bogatiile Ierihonului


prabusit. Ea a lasat frangia rosie in slujba Domnului. Apoi a
agatat de fereastra. Repede oamenii aruncat un blestem asupra acelora care
lui Joshua au salvat-o pe ea si pe aveau sa reconstruiasca acel oras otravit.
familia acesteia. Apoi orasul Curand toata lumea in Canaan stia cum
Ierihon a fost distrus asa Iosua a distrus Ierihonul. Au stiut
cum Dumnezeu a poruncit. 11 ca Dumnezeu isi apara Poporul. 12

'XPQH]HXúWLHFă QRLDPIăFXWOXFUXULUHOHDFHVWHOXFUXUL
Iosua devine lider UHOHVXQWQXPLWHGH(OSăFDWH 3HGHDSVDSHQWUXSăFDW
HVWHPRDUWHD
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, 'XPQH]HXQHDLXELWDúDGHPXOWvQFkWDWULPLVSH
)LXO6ăX,VXVVă PRDUă SHRFUXFHúLVă SOăWHDVFă
se gĉseüte în SUHĠXOSHQWUXYLQDQRDVWUă 'DU,VXVDvQYLDWúLVD
vQWRUVvQ&HU $FXP'XPQH]HXSRDWHLHUWD
Joshua 1-6 SăFDWHOHQRDVWUH
'DFă YUHLVă WHvQWRUFLGHODSăFDWURDJăWHOXL
'XPQH]HXDVWIHO'RDPQHFUHGFă ,VXVDPXULWSHQWUX
PLQHúLDFXP(OHVWHYLX 7HURJYLQRvQYLDĠDPHDúL
LDUWăPLSăFDWHOHFDVă SRWDYHDRYLDĠă QRXă DFXPúLVă
ILXFX7LQHSHQWUXYHúQLFLH $MXWăPă Vă WUăLHVFFDúL
„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” FRSLODOWăX $PLQ ,RDQ
Psalmi 119:130 &LWHúWH%LEOLDúLYRUEHúWHFX'XPQH]HXvQILHFDUH]L