Sunteți pe pagina 1din 2

ÎN ATENŢIA MEDICILOR REZIDENŢI PROMOŢIA 2019

ACTELE NECESARE LA ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ


PENTRU MEDICII REZIDENŢI
LA SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ
CRAIOVA

• Ordinul de repartiţie (original);


• Diploma/adeverinţă de absolvire (copie);
• Certificat de naştere (copie) –1 exemplar;
• Certificat de căsătorie (copie) – 1 exemplar;
• Buletin/carte identitate (copie) – 2 exemplare;
• Cazier judiciar (original);
• Fişă de aptitudini (original) – fişă medicală eliberată de cabinetul de medicina
muncii din cadrul Spitalului clinic judeţean de urgenţă Craiova;
• Copie carte de muncă / adeverinţă vechime + notă de lichidare (dacă a mai
fost încadrat);
• Carnetele de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă (dacă a mai
fost încadrat);
• Extras de cont – la una din băncile afişate mai jos;
• Dosar plic – 2 buc.;

!!!! Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele


originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul. !!!!

Unitatea a încheiat convenţii pentru virarea salariilor cu următoarele bănci:

1. BANC POST
2. B.C.R.
3. B.R.D.
4. RAIFFEISEN BANK
5. UNICREDIT ŢIRIAC
6. I.N.G. BANK
7. TRANSILVANIA
8. C.E.C.
9. GARANTI BANK
ANALIZE NECESARE PENTRU FIŞA DE APTITUDINI (MEDICINA
MUNCII):

- Antigeni pentru Hepatita B şi C (HBS+HCV);


- HIV;
- Adeverinţă de la medicul de familie.