Sunteți pe pagina 1din 8

A apărut pe internet şi continuarea la profeţia privind un măcel în România în 2011

30 iunie, 2010

.Pustnici cu vieţuire îngerească din Munţii Rarău şi Giumalău – jud. Suceava

Munţii Rarău şi Giumalău (vârful Muntelui Rarău are o înălţime de 1651m, iar vârful Muntelui
Giumalăul, de I857m) au fost, din străvechi timpuri, aleşi de pustnici, pentru sihăstrie şi desăvârşire,
fiind mai îndepărtaţi de lume.

Pustnicul N. se nevoia mai mult pe Muntele Giumalău. Avea darul lui Dumnezeu, de a se face
nevăzut. În anul 2001, i-a spus fratelui I.:

Peste două săptămâni, o să fie un eveniment important [Este vorba de atacul terorist din 11
septembrie 2001, asupra celor două blocuri turn gemene din New Vork, oare, după cum spunea
preşedintele Bush, au schimbat soarta lumii (în mai rău pentru creştinii ortodocşi)] într-o ţară
îndepărtată. Efectul dăunător în România va fi în anul 2011. Ai să fii în Iaşi, să nu te sperii… Roagă-te
lui Dumnezeu să nu te prindă anul 2011 în oraş, pentru că va fi mare vărsare de sânge. O să
rânduiască Dumnezeu şi o să stai pe Muntele Rarău, în 2011.

Fratele I. avea 60 de ani şi a întrebat:

– Mai este mult până în 2011. O să trăiesc până atunci?

– O să trăieşti. O să mă rog, ca să locuieşti pe Muntele Rarău.

Cu un an mai înainte de a se muta la viaţa cea veşnică (Pustnicul N. s-a mutat la viaţa cea veşnică in
anul 2002, fiind in vârstă de 105 ani), pustnicul N. i-a spus fratelui I. ziua în care să vină şi cum să-l
înmormânteze. În ziua pe care o prorocise, a fost găsit adormit întru Domnul şi îngropat de fratele I.
şi maica T., după obiceiul pustnicesc, pe Muntele Giumalău, în locaşul pe care şi l-a săpat singur.
Pustnicul N. nu a vrut să i să pună cruce pe mormânt, ca să nu ştie nimeni locul unde este îngropat şi
i-a dat canon fratelui I., să nu-i spună nimănui numele.

Pustnicul Zosima
Despre pustnicul Zosima, am aflat că a fost monah la Mănăstirea Rarău. L-a cunoscut pe părintele
Daniil Tudor – Stareţ la Mănăstirea Rarău, între anii 1954 – 1958. A plecat pe Muntele Rarău, fiind
prigonit de autorităţile comuniste.

Fratele I. l-a întrebat în anul 2007 pe Pustnicul Zosima:

– Părinte, ce o să fie în România în anul 2011?

– O să fie mare măcel în oraşe. O să fie mai rău decăt ti-a spus părintele Pustnic N. Roagă-te să te
păzească Dumnezeu, că este greu de scăpat de ce o să fie.

Fratele I. a insistat să afle mai mult:

– Ce o să fie, revoltă, război sau cutremur?

Zosima i-a răspuns:

– O să trăieşti şi o să vezi. Să te rogi lui Dumnezeu neîncetat.

Sihastrul Zosima a spus să nu luăm documentele biometrice şi că este foarte bine că la mănăstirile de
pe Muntele Rarău se slujeşte zilnic Sfânta Liturghie.

Asupra a ceea ce cred eu că o să fie, m-am pronunţat aici.

Sfatul meu prietenesc e să nu vă panicaţi, să vă întăriţi în credinţă, să vă obişnuiţi să trăiţi cu puţin şi


să vă informaţi despre metodele de supravieţuire pe timp de război, pentru că România nu va putea
evita o invazie a vecinilor ei. După cum cred că aţi aflat, Traian Băsescu a implicat ţara noastră în
conflictul dintre SUA-Israel şi Iran, deci România a fost târâtă într-un tot mai probabil război mondial.
În ciuda tuturor profeţilor virtuali care prevestesc numai nenorociri, vă îndemn să vă încredeţi mai
degrabă în cuvintele Maicii Domnului, spuse lui Valeriu Gafencu în temniţa din Tg. Ocna, în noaptea
de Crăciun a anului 1951: “Eu sunt dragostea ta. Să nu te temi. Să nu te îndoieşti. Biruinţa va fi a
Fiului meu. El a sfinţit locul acesta acum pentru cele viitoare. Puterile întunericului cresc şi încă vor
mai înspăimanta lumea, dar vor fi spulberate. Fiul meu asteaptă pe oameni să se întoarcă la credinţă.
Azi sunt mai cutezători fiii intunericului decât fiii luminii. Chiar de vi se va parea că nu mai e credinţă
pe pamânt, să ştiţi că totuşi izbăvirea va veni, dar ca prin foc şi prin pârjol. Lumea mai are de suferit.
Aici însă e multă credinţă şi am venit să va îmbărbătez. Îndrăzniţi, lumea e a lui Hristos!“
http://www.agentia.org/imagini-articole/oprea-vrea-sa-convoace-500-000-de-rezervisti-6016

Profeţia Părintelui Iosif Vatopedinul într-un interviu (din 26.10.2001)

Auziţi Neamuri şi Popoare din Lumea întreagă şi tu cititorule ia aminte la ceea ce vei citi. Sunt
dureroase şi triste, dar sunt destinate să se întâmple câte în Scripturi sunt scrise. Le-au scris Parinţii
noştri ca lumea să afle ce din acest război urmează să păţească. Ca la Dumnezeu să meargă şi să se
pocăiască dacă doreşte a se salva şi fericit să trăiască.

Focul se va aprinde de la o criză mică, strigare de război din Bulgaria vine. Iar deodată Rusia intră în
Turcia şi ca un torent puternic mătură Persia (Iran). Şi înaintează neîncetat, ajunge-n Palestina
(Antihristul vrea Dumnezeu să devină în această lume). Atunci coboară împreună ţările din Apus. Vai
de Neamurile din Nord, toate devin cenuşă. Cu turbare se apără puternic ursul (Rusia) în Turcia ce a
neîndreptăţit pe Grecia şi toată se aprinde şi arde ca lumânarea. Zadarnic se luptă ursul să menţină
cunoscutele Strâmtori (Suez) (1) până la sfârşit, pentru că de la Răsărit, Koreea, Manciuria intră
America şi cu Japonia şi înaintează cu viteză în Siberia în timp ce-n partea de Apus învinge Germania
şi atunci e imposibil să se ţină Rusia şi părăseşte strâmtorile, Egipt şi Turcia.

Este lovit ursul peste tot şi pleacă cum se risipeşte o turmă dezordonată. Atunci şi Turcia cea
înşelătoare pentru că va înfăptui cu vicleşug mare trădare. Pentru că după ce va fi cucerită toată de
către Rusia se va alia cu ea şi cu Bulgaria. De aceea câţi creştini se află în Cetate şi în împrejurimile ei,
trebuie să plece toţi. Pentru că Cetatea (Constantinopolul) va arde şi niciun locuitor nu va rămâne viu
în interiorul ei. Numai Biserica va rămâne (casa aceasta şi Biserica Înţelepciunii lui Dumnezeu (Sf.
Sofia) încât va rămâne farul pururea luminos al Bisericii Ortodoxe de unde se va răspândi în toată
lumea a Împărăţiei lui Hristos pe care lumea o aşteaptă).

Prima parte a groaznicului război s-a încheiat. Atâtea suferinţe de cinci luni, nu-s suficiente
Dumnezeul meu?
Şi iarăşi nou război va începe să se stârnească, vai de om ce are să tragă! Problema Cetăţii iarăşi va fi
în centru şi lumea se va încurca şi nu se va mai descurca. Imediat discordia intră în Creta şi imediat se
vor aprinde ura şi patimile. Dupa ce puternicii pământului vor fi dezamăgiţi, atunci va fi război ce nu a
fost niciodată. Vai de cei necredincioşi, niciunul nu va scăpa. Atunci Grecia neutră şi mereu
neîndreptaţită îşi va cere dreptatea şi pregătită va aştepta fără să se amestece. Şi va vorbi atunci
când trâmbiţa lui Dumnezeu din cer va trâmbiţa pentru a i se face dreptate. Atunci Neamurile
sălbatic se vor măcelări la marginea Cetăţii pentru Strâmtori(2), în principal. Atunci va înota şi se va
îneca în sânge viţelul, atunci se va curăţa grâul de pleavă. În mare, oriunde se va afla vas nu va
rămâne şi de la sânge marea va deveni roşiatică. Cetatea va fi arsă şi nici urmă nu va exista mai mult
omul materialist pentru că multe a făcut. Singura va rămâne Biserica Înţelepciunii lui Dumnezeu,
podoaba Miresei Lui a Sfintei Lui Biserici.

Trei zile şi trei nopţi lupta va ţine. Oricine iese viu, mare noroc va avea. Optsprezece ţări furioase cu
încăpăţânare se vor măcelări ieşite din minţi, în sânge afundate. Exact a treia zi toţi istoviţii de luptă
vor vedea surprinşi acolo sus pe cer în partea dreaptă că străluceşte mai mult decât soarele o mare
stea. Şi de la stea dedesubt o cruce ce fulgeră mai roşu decât focul şi surprinse Ţările vor auzi din cer
o voce ca de tunet a îngerului neaşteptat căruia vor sta la picioare.

Vom arunca armele la pământ şi speriaţi, vom privi steaua ca înmărmuriţi fiind. Staţi, se va auzi voce.
Staţi pe loc pentru că mult s-a rugat sângele omului. Alergaţi acolo în partea dreaptă, urmaţi arcul ce
iese din stea. Şi acolo veţi găsi om sfânt de-al meu. Păstor pe acesta am ales pentru a mea turmă. Pe
acesta şi voi aţi ales păstor să păstorească oile mele, ce colindă pustiuri fără stână. Noaptea se va auzi
vocea mea şi lumea speriată din sunetul trâmbiţei va rămâne dezorientată. Şi direct arcul se va
întoarce spre sud spre Grecia, ce din lumina cea cerească luminează ca lumânarea. Atunci vor veni
Ambasadori în Grecia. Grecia cea plină de har, cu violenţă şi rapiditate. Atunci prima se va ridica
Grecia cu armata ei să împlinească sfânt scopul ei. Va ocupa neînvinsă teritoriile ei ce i le-au luat
duşmanii ei, ce lumea-ntreagă ştie. Atunci refugiaţi împreună de bucurie sărind vor alerga la glia lor
ca vulturi zburând. Atunci Regele grec, alesul Domnului, în toate va fi excelent şi de sus va stăpâni şi
conduce cu dreptate, şi pământul se va bucura de pace îndelungată.

Armele de luptă vor deveni unelte şi pluguri agricole şi pace şi fericire. Va împărăţi peste tot şi ca
fraţii vor trăi oamenii pe pământ fără să întrebe unul pe altul dacă nu cumva este străin, ci se va numi
frate şi din neamul lui Adam.

Greci treziţi-vă, ăsta-i adevărul! Să nu vă înşele necredincioşii cum că sunt poveşti. Toate acestea se
vor întâmpla. Timpul vine, pământul se cutremură şi pe voi nu vă sperie nenorocirea ce vine, pe
necredincioşi să rănească şi de pe pământ fără milă să-i şteargă. Luaţi hotărârea şi raţional gândiţi,
toţi pocăiţi-vă, întorceţi-vă la cele sfinte, pentru că în niciuna din astea nu este mântuire. Războiul ce
vine niciodată nu a fost atât de mare şi groaznic, şi pace nu va fi. Dacă nu se va curăţa grâul de pleavă
şi neghină, nu va arde ca iarba uscată.
Vezi şi Profeţia Părintelui Iosif Vatopedinul într-un interviu (din 26.10.2001)

Părintele Iosif: Ne bucuram sa va primim. Aveti respectul nostru profund si cele mai bune urari din
partea noastra.

Un pelerin: Multumim, parinte, ca ne-ati primit. Vremurile in Rusia, acum, sunt pe de o parte teribile
si pe de alta parte complexe.

Părintele Iosif: Noi ne rugam ca poporul rus sa se intoarca la starea sa naturala, care a existat inaintea
distrugerii, pentru ca avem radacini comune si punem la inima situatia in care se afla poporul rus.

Un pelerin: Exista multe suferinte, desigur. Dependenta de droguri este agresiva. Exista o stare de
degenerare a natiunii noastre.

Părintele Iosif: Lucrurile sunt acum intr-o stare de deteriorare – conditie care in momentul de fata
este comuna pentru lumea intreaga. Si ca urmare a acestei conditii va incepe mania lui Dumnezeu.
Am atins limita. Si acum se va intampla ceea ce Dumnezeu, in mila Sa, a indurat. El acum va pedepsi
aspru, datorita dreptatii sale, pentru ca a venit timpul pentru aceasta.

Va fi un razboi, si mai multe razboaie, si vom trece prin mari dificultati. Puterea lumii a fost preluata
acum de evrei, iar scopul lor este de a anihila Crestinismul. Mania lui Dumnezeu va face astfel incat
toti dusmanii secreti care au condus la aceasta stare sa se autodistruga. Mai ales de aceea este
trimisa mania lui Dumnezeu peste noi: pentru a-i distruge, intr-un fel sau altul. Dar acest lucru nu
trebuie deloc sa ne inspaimanteze, pentru ca trebuie sa avem mereu nadejde in Dumnezeu. Pentru
ca mii si milioane de martiri, inclusiv Noii Martiri, au suferit exact in acelasi mod, si trebuie sa fim
pregatiti pentru aceasta si sa nu ne inspaimantam. Trebuie sa existe rabdare, rugaciune si nadejde in
pronia Divina, din partea noastra. Sa ne rugam pentru renasterea Crestinismului dupa acest razboi,
dupa tot ceea ce ne asteapta, pentru ca Domnul sa ne dea cu adevarat puterea sa restauram toate
acestea. Dar acest rau (razboiul) trebuie indurat.

Un pelerin: Si cat de repede va renaste Rusia dupa aceasta?

Părintele Iosif: Totul a inceput acum, acum va fi o mare explozie. Dupa aceasta va urma renasterea.
Un pelerin: Acum multe icoane izvorasc mir. Noi avem o icoana a Mantuitorului din care curge sange.

Părintele Iosif: Si aici in Grecia de asemenea, multe izvorasc mir. Aceasta simbolizeaza ca Mantuitorul
plange, si Maica Domnului plange, si icoanele plang.

Un pelerin: Au dus o icoana pe hartie cu o urma de sange pe ea sa fie analizata si s-a descoperit ca
era plasma.

Părintele Iosif: Acesta este inceputul acestor evenimente, evenimente tulburatoare, evenimente
militare. Cei care pun in miscare acest rau sunt evreii. Ei sunt indemnati de catre diavol sa faca
aceasta, pentru a distruge samanta ortodoxiei in Grecia si in Rusia. Acesta va fi principalul lor
obstacol in dominarea lumii. Si fara indoiala ei ii vor obliga pe turci sa vina aici, in Grecia, pentru a-si
incepe lucrarea lor; iar Grecia, desi are teoretic un guvern, nu are un guvern cu adevarat. Ii lipseste
puterea, iar turcii vor veni aici. Acesta va fi momentul cand Rusia de asemenea isi va pune in miscare
fortele sale pentru a se impotrivi turcilor. Evenimentele se vor desfasura astfel: cand Rusia vine in
ajutorul Greciei, americanii si NATO vor incerca sa previna aceasta, pentru a nu se forma nici o alianta
intre doua tari ortodoxe. De asemenea ei vor provoca la lupta alte puteri, cum ar fi Japonia si altele.
Va fi mare sacrificiu pe teritoriul fostului Imperiu Bizantin. Vor pieri 600 de milioane de oameni (La
ora actuală, UE plus Turcia, Rusia, Caucazul şi Balcanii au aproximativ 800 de milioane de locuitori –
notă bătăiosu). Vaticanul de asemenea se va implica mult, pentru a impiedica rolul crescand al
ortodoxiei si pentru a preveni o alianta intre tarile ortodoxe. Astfel se va implini pronia Divina.

Un pelerin: Desigur. Toate premizele pentru aceste evenimente sunt create. Dar trebuie luat in
considerare si faptul ca exista o opozitie in mass-media. Cat timp va mentine presedintele Rusiei
calea pe care merge acum? Este buna calea pe care merge?

Părintele Iosif: Dumnezeu va permite distrugerea tuturor celor care seamana aceste tentatii,
pornografia si dependenta de droguri. Iar Domnul le va intuneca mintile astfel incat sa se distruga
unii pe altii fara nici o satisfactie. Domnul va permite aceasta special pentru a putea aduce o mare
“epurare”. In ceea ce-l priveste pe Putin, nu va fi mult la putere, si apoi va urma un razboi, iar el nu va
rezista mult. Dar dupa aceasta “epurare” va urma o mare renastere a ortodoxiei, nu numai in Rusia,
ci peste tot in lume. Dumnezeu isi va arata binecuvantarea Sa, ca si in primele secole de crestinism.
Atunci oamenii se duceau la Dumnezeu cu inima deschisa. Aceasta va dura pentru 3-4 decade
(decenii) [notă bătăiosu - eu am aproximat că vor trece cam 5 decenii până la venirea Antihristului. În
orice caz, eu voi muri în jurul vârstei de 80 de ani, de bătrâneţe, şi nu voi apuca scurta lui domnie!]
apoi dictatura lui Antihrist va incepe brusc. Acestea sunt evenimentele teribile pe care trebuie sa le
induram, sa nu le permitem sa ne sperie, pentru ca Dumnezeu ne va adaposti. Da, cu siguranta vom
trece prin dificultati, foame, si chiar persecutii, si multe altele, dar Dumnezeu nu ne va abandona. Iar
cei care sunt la putere ar trebui sa-i indemne pe subordonatii lor sa fie cu Dumnezeu, sa respecte
rugaciunea, iar Dumnezeu ne va adaposti. Starea care va urma “epurarii” va fi una de mare
renastere.

Noi păstorii trebuie, atat cat ne sta in putinta, sa-i facem pe oameni sa renunte la pacatele lor, pentru
ca gratia Divina sa nu se indeparteze de la noi. Pentru a fi cat mai aproape posibil de Dumnezeu, in
rugaciune. Atunci Dumnezeu va fi intotdeauna cu noi, indiferent de cat de grele vor fi circumstantele.
Dumnezeu nu ne va abandona.

[NOTǍ vestitorul]

Dintr-o altă mărturie a unei monahii care l-a cunoscut pe Părintele Efrem Filotheitul ucenic al lui
Gheronda Iosif am înţeles că în momentul în care Rusia va cuceri Turcia, aceasta va fi aliatul S.U.A.
Redau aici textul integral în engleză:

I’m new to this site. I have been Orthodox for ten years, almost to the day. I live in the United States.
In case you don’t know (I don’t know were your from?) Elder Ephreim, one Elder Joesph’s fellow
novice monks under Elder Joesph the Hesychast, is here in the United States. He has built 17
monasteries, and his last monastery is only 2 hrs. away from my home (in Texas, 2 hrs. means right
next door)! Anyways, the monks say there has been a cry for Orthodoxy in the United States, and
God has sent Elder Ephreim from Mount Athos. I have been forunate to be one his spirtual childern.
And, I believe, if I remeber correctly, a nun told a friend of mine that when Russia takes Turkey U.S.
will be her ally (at the time). I just read recently that the U.S. wants to move military bases from
Germany to Bulgaria. [textul l-am preluat de aici]

(1)În textul grec acolo unde se face referire la strâmtori este menţionat în paranteză canalul (Suez)
din Egipt.

Nu ştiu dacă această paranteză a fost adăugată de altcineva sau dacă în primă fază poezia Părintelui
Iosif includea şi această paranteză. Oricum am lăsat textul cu tot cu paranteza respectivă unde apare
(Suez).

Este foarte posibil însă, să fie vorba despre Strâmtorile Bosfor şi Dardanele deoarece în poezie apare
cuvântul “strâmtori” deci la plural ci nu “strâmtoare” la singular. Iar canalul Suez fiind unul singur
personal cred ca nu poate fi vorba despre el. Tot în poezie Părintele Iosif face referire la bătălia de la
marginea cetăţii (adică Constantinopol/Istanbul) care se va da pentru strâmtori în special [a se vedea
punctul(2)]. La marginea Constantinopolului nu există alte strâmtori decât Bosfor care traversează
oraşul Istanbul (Constantinopol) şi puţin mai departe strâmtoarea Dardanele.
Strâmtorile Bosfor şi Dardanele leagă Marea Neagră prin Marea Marmara cu Marea Mediterană.
Pentru aceste strâmtori s-au dus lupte sângeroase, începând cu renumitul Război Troian. Mai târziu
au urmat războaiele dintre turci şi Imperiul Bizantin şi războaiele dintre Imperiul Otoman şi Veneţia.
Marile descoperiri geografice au fost determinate, între altele, de blocarea drumului maritim spre est
de către Imperiul Otoman care stăpânea aceste strâmtori.

Marea Neagră prin sistemul de strâmtori Bosfor-Marea Marmara-Dardanele comunică cu Marea


Mediterană. Strâmtoarea Bosfor (cunoscută şi ca Strâmtoarea Istanbul) o leagă de Marea Neagră, iar
Strâmtoarea Dardanele de cea Egee. Strâmtoarea Bosfor separă totodată Istanbulul în partea sa
asiatică şi cea europeană.

Pentru mai multe informatii vezi si Wikipedia: (Despre Strâmtorea Bosfor şi Despre Strâmtorea
Dardanele)

Pentru cei care nu sunt la curent, Părintele Iosif este un monah cu viaţă sfântă şi un mare isihast
(practicant al Rugăciunii lui Iisus) care a vieţuit în Sf. Munte Athos la Mânăstirea Vatoped. Anul trecut
pe 1 iulie când ar fi trebuit să împlinească vârsta de 88 de ani Pârintele Iosif s-a mutat în veşnicie de
unde ne zâmbeşte

S-ar putea să vă placă și