Sunteți pe pagina 1din 1

Către Conducerea Şcolii Gimnaziale

“Bălcescu-Petofi” Satu Mare

Subsemnatul (a)……………………………………………….., în calitate de părinte/


tutore al elevului (ei)……………………………………………………………. din clasa …………… vă
rog să aprobaţi acestuia evaluare adaptată la Evaluarea Naţională 2019, în baza
Certificatului de orientare şcolară şi profesională numărul ………. din data de
……………………………………… eliberat de CJRAE Satu Mare.

Vă mulţumesc!

Data: Semnătura:

Director:

Profesor Fechete Carmen