Sunteți pe pagina 1din 6

Astazi: Primele 36 de probleme ce pregatesc un elev de clasa a VIII-a la algebra pentru o

teza ………………(????)………………….aflata mereu in schimbare………………….


1.Precizaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a) −10 ∈ N
b) 2 √2 ∈ R ¿
c) √ 169∈ Q
0
∉N
d) 10
e) −125 ,521 ∈Q
f) 12,3(21)∈ R
g) −√ 121∈ R ¿
h) −335 ∉ R
52
∈Z
i) −13
j) −√ 36 ∉ R ¿
k) 5π ∈R¿
l) √ (−0 , 25 )2 ∈Q
2. Fie mulţimea:

A=
{√ 5;
84
−4
;0 , 05 ;
−15
−3
98
√ 14 3
;0,0(2 ); ;(−1 )5 ; 2 ; √0 ,(3 ); ; √−49 ;(−13)2 ; √ 0 , 169
7 25 2 }
a) Alegeţi numere naturale din mulţimea A ( A∩N );
b) Alegeţi numere întregi din mulţimea A ( A∩Z );
c) Alegeţi numere raţionale din mulţimea A ( A∩Q );

d) Alegeţi numere iraţionale din mulţimea A ( A∩ ( R ¿ ) ) ;


e) Găsiţi un element care nu este real din mulţimea A.
3) Fie mulţimea:
2 6 −2 25 2 2
{
A= − ;0 , ( 99 ) ; ; 2 √ 2 ; √ ; √ 2−3 ;3 √ 10+ √ 40−√250
5 √6 3 +1 5 √ 8 }
a) Alegeţi numere naturale din mulţimea A ( A∩N );
b) Alegeţi numere întregi din mulţimea A ( A∩Z );
c) Alegeţi numere raţionale din mulţimea A ( A∩Q );

d) Alegeţi numere iraţionale din mulţimea A ( A∩ ( R ¿ ) ) ;


e) Găsiţi un element care nu este real din mulţimea A.

4) Notaţi mulţimile următoare folosind simboluri:


a) interval închis de la -1 la 1 …………..
b) interval de la -7 la 7, închis la stânga şi deschis la dreapta …………..
c) interval închis de la 2 la + ∞ …………..
d) interval deschis de la –5,7 la 7,5 …………..

1
e) interval de la -3 la 3, deschsi la stânga şi închis la dreapta …………..
f) interval deschis de la – ∞; la 10 …………..
5) Notaţi mulţimile următoare folosind simboluri:
a) interval închis de la -1 la 1 …………..
b) interval de la -7 la 7, închis la stânga şi deschis la dreapta …………..
c) interval închis de la 2 la + ∞ …………..
d) interval deschis de la –5,7 la 7,5 …………..
e) interval de la -3 la 3, deschsi la stânga şi închis la dreapta …………..
f) interval deschis de la – ∞; la 10 …………..
6) Transcrieţi sub forma de multime intervalele reprezentate mai jos:
a) A = (5,+ ∞) b) B = (-∞;+4] c) C = [-7,10] d) D = [-3,9)
7) Scrieţi sub formă de interval şi apoi reprezentaţi pe axă, mulţimile:
A={xєR– 8≤ x < 1 }= ………. B={xєR x > 11 }= ……….
C={xєR –6 < x ≤ 12 }=………. D={xєR x ≤- 9}= ……….

8) Corectaţi următoarele scrieri pentru a fi definite corect ca intervale de numere reale:


a) (3; +∞] …………… b) [100; 5] ……………
c) [– ∞; 5] …………… d) (10; –10) ……………
9) Scrieţi trei numere din intervalul (–6,25; –6,24 ) …………………………………………..
10) Scrieţi trei numere care nu sunt în intervalul [–1001 ; 1001 ] …………………………………………..
Scrieţi cel mai mare număr natural şi cel mai mic din intervalul (–10; 1000] ……
Scrieţi cel mai mic număr întreg şi cel mai miare din intervalul (–100; 95 ) …....
11) Precizaţi valoarea de adevăr (A sau F) a propoziţiilor:
a) 3є (– ∞; 3] …... b) – 5є [– 4,9; 5) …… c) 0є (-1; 1) …… d) 5є (--∞; 0) ……
e) 0,(6) є [ 0,(61); + ∞ ) …… f) 0.(1)є (0,(12)1, 3) …… g) Un interval mărginit conţine un
număr finit de numere întregi. …… h) Un interval nemărginit conţine o infinitate de
numere reale. …....
12) Orice submulţime a lui R este un interval? Analizaţi mulţimea M = {15 ; –32; 17,1; 33}
………………….
13) Reprezentaţi pe axa numerelor, mulţimile:
A = {– 5, 4}
B = {x є N , – 5 ≤ x ≤ 4}
C = {x є Z , – 5 ≤ x ≤ 4}
D = {x єR , – 5 ≤ x ≤ 4}
Care dintre ele reprezintă intervale de numere reale ? …………………………………...
14) Daţi câte un exemplu de interval, în fiecare din situaţiile următoare:
a) intervalul nu conţine nici un număr întreg ……………..
b) intervalul conţine exact un numar natural de numere întregi negative ……………..
15) Folosiţi noţiunea de interval pentru a exprima variaţiile mărimilor următoare:
a) distanţă până la destinaţie, care este de cel mult 100 km. ……………
b) masei unei cutii pe care este scris: 500 g ±5 g. ………………
c) viteza unui automobil care nu depăşeşte 120 km/h. ………………
16) Scrieţi următoarele mulţimi ca intervale :
a) A = {xєR şi -5< x ≤ 4}=
b) B = {xєR şi 0 ≤ x < 1}=
c) C = {xєR şi -5 ≤ x ≤ 0}=
d) D = {xєR şi -1 < x < 3}=
e) determină mulţimile AUB,A ¿ B,A-B, CUB,C ¿ B,D- B

2
17. Completează tabelul de mai jos:
x [x] {x} |x| -x [-x] {-x}
1,23
-43,21
-0,567
27,(72)

√2 +1

18. Sa se calculeza suma s1=[ 1 ]+[ √2 ]+…..+[ 100 ]


√ √
19. Determină toate numerele reale care au: [x]= -1; [x]= 1; [x+1]= 3; [x-1]= -5; [1-x]= 0;
[2-x]= 3
4 3
20. Fie mulţimea:
{
A= − 4,3 ;4 √ 3 ; ;0,4(3 );0 ;−
3 4 } .
Pentru fiecare din elementele mulţimii A scrieţi:
a) inversul;
b) opusul;
c) modulul
d) opusul inversului;
−2
21. Determinaţi opusul şi inversul numărului: [ −(−2)+(−3 ) ] .
22. Determinaţi opusul şi inversul numărului(discutie):

a= (−1 )k + (−1 )k +2
b= (−1 )k + (−1 )k +1 + (−1 )k +2
c= (−1 )k +1 + (−1 )k +2

23. Compară numerele: -2,(13) cu -2,1(3) ; 3,1(2) cu 3,(12); -1,(23) cu -1,2(3);


427
a=−
24. Între ce întregi consecutivi se află numărul 35 ? Calculaţi [ a] şi {a} .

25.Se consideră mulţimea: M = {-2,(7); 2,7; -2,(07); 2,(70); -2,0(7)}


a) Aşezaţi elementele mulţimii M în ordine crescătoare;
b) Scrieţi elementele mulţimii M sub formă de fracţii ordinare;
c) Completati tabelul de mai jos

x [x] {x} |x| -x [-x] {-x}


-2,(7)
2,7
-2,(07)
2,(70)
-2,0(7)
26. Calculaţi:
−2
a) (−1 )7 + {(−1 )8 [ (−3 )2 + (−2 )3 ]+ (−10 ) } (−3 )4 = ...........
1
b)
(
0 , ( 4 ) : (−4 )2 + 2 √ 2−
√2 )
⋅√ 2−2 : 3=
..........
√ 27 + 3 3+ √ 3 −(−1 )7 =
c)
0 , 125:10−3−
3

4 ( 3 ) ..........
1
d)
[ (−2 )3⋅(−2 )−5⋅
(−2 ) 2
5
⋅(−2 ) ⋅√ 2
] =……………
5 3 1 1
e)
4 √ 6⋅ ( −
√ 2 √3
+ √ 24⋅) −
3 √2 2 √3 ( ) =……….

−1
1 1
f)
(√ √ ) 3 + 10
16 36
27. Scoateti factorii de sub radical:
√ 12 , 125 , 121 , 126 ,
√ √ √ √ 512 , √ 1024 , √ 50 , √ 500
28. Introduceti factorii sub radical:

2 5 , 12 5 ,5 5 ,5 2 ,2 3 ,3
√ √ √ √ √ √5 ,3 √2 ,4 √ 15 ,10 √7 ,5 √ 55 ,
29.Calculaţi scotand factorii de sub radical:

( √ 48−√27 + √ 2+ √75−√ 108 )⋅√8 =


a) 2 ..........

b) 2 √ 242⋅( √ 512− √ 288+ √ 72 )= ..........


c) 15+ √ 72⋅{ 4 √ 2−[ 8 √ 108+2 √ 6⋅( 3 √ 3−√ 12 ) ] }= ..........
30. Rationalizati numitorii urmatoarelor fractii:
2 6 12 √6 20 30 24 21 2 56 2 √ 18
√3, , √3 , √3, √5 √15 , √2 , √7 , √10 , √56 , √32 ;
31. a) Precizati conjugata exresiei:

2+ √5 ;3- √5 ;1+2 √5 ;3-4 √5 ; √5 -1; 3 √ 2 -2; 4 √2 - 2 √3 ; 2 √2 +


3 √3
b) Calculati apoi produsul dintre numarul dat si conjugatul sau.

32. Efectuaţi calculele, raţionalizând numitorii:


2 3 5
+ − + 4 √ 3=
a) √3 2 √ 3 3 √3 ..........
1 √ 18 5 7
b)
− − −
(
√6 √ 12 2 √ 3 3 √ 2
=
..........
)
√ 2+ √ 5 + 2 √ 5−3 √ 2 − 2 √ 2+3 √5 =
c) √ 10 √ 40 2 √ 10 ..........

33.Efectuaţi calculele, raţionalizând numitorii:


3 1 3
− + =
a) √2+ √ 3 √3−√ 2 √ 2 ..........
1 1 1 2
b)
( + + ⋅ =
√5+ √3 √7 + √5 √ 9+ √ 7 3− √3 ..........)
37 15 30
+ + =
c) 3 √ 5+2 √ 2 3 √ 2−√3 5 √ 3+ 3 √ 5 .........
34. Determianti media aritmetica si media geometrica a numerelor
111−√ 11 111+ √11
a= √ b= √
3 √37 şi 3 √ 37 ;

x∈ Q , unde
35. Să se arate că numarul
2−1 √ 3−√ 2 √ 4− √ 3 √5−√ 4 2009−√ 2008
x= √ + + + +. ..+ √
√2 √ 3⋅2 √ 4⋅3 √5⋅4 √ 2009⋅2008 .
36. Să se calculeze:
2 2 2 2
a) √ ( √3−√ 1 ) +√ ( √ 3+1 ) + √( √ 5− √2 ) + √( √5+ √2 ) .
2 2 2 2
b) √ ( 2 √3−√11 ) +√ ( 2 √3+ √11 ) − √( 3 √ 5−5 √3 ) −√ ( 3 √5+5 √3 )
37. Observatie: 1. Am cules si dres, de pe ici de pe colo. Sper sa va fie de folos.
2. Asta nu e tot.
6