Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala cu clasele I-VIII Danila ………………..

Numele şi prenumele elevului


Judeţul Suceava ……………………...……….
Anul şcolar 2011-2012, Semestrul II Data ………………………

TEST DE EVALUARE la MATEMATICĂ Clasa a VIII-a


Unitatea de învăţare: FUNCŢII
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I. (30 puncte)


1. Reprezentați grafic funcțiile :
a. f : R  R, f(x) = -x – 2
b. f : (-∞,-2)  R, f(x)=3x+6
c. f : {2, 3, 4}  {1,2, 3, 4}, f(x) = x – 1

SUBIECTUL II. (25 puncte)


2. a. Fie f : R  R, f(x) = x -5. Calculaţi f (3) şi f (0).
b. Fie funcţia ¦:R®R, f ( x )  4  x şi punctele: A(1; 4), B(2; 3), C(3; 1), D(4; 0),
(5; 1). Punctul ce aparţine graficului funcţiei f , este …….
c. Considerăm funcția f : R  R, f(x) =ax+b. Știind că punctele A(0,3) și B(-4,-5)
sunt situate pe graficul funcției f, calculați f(-1).
d. Determinați punctul M situate pe graficul funcției f : R  R, f(x) =-3x+4, ce are
abcisa egală cu 2.
SUBIECTUL III. (35 puncte):
1. Considerăm funcția f : R  R, f(x)=(2a+3)x-3a+2. Știind că graficul lui f conține
punctual A(-1,-6) se cere :
a. Arătați că a=1.
b. Reprezentați grafic funcția obținută.
c. Determinați punctul de pe graficul lui f care are abcisa egală cu un sfert din
ordonată.
d. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale, inecuaţia

e. Să calculeze aria triunghiului determinat de graficul funcţiei f şi axele de


coordonate .
Fie f:R→R , f(x)= - 3x+2
Aflați x R pentru care + f(-1)=f(-x) +f( )