Sunteți pe pagina 1din 3

Reguli pentru

pietoni
Orice persoană care se deplasează pe jos, pe un
drum public este PIETON.
Reguli pentru pietoni:
– Pietonii trebuie să circule numai pe trotuare. Dacă
trotuarele lipsesc, să meargă pe potecile laterale
sau pe acostamentul drumurilor publice.
– acostament (partea de pietriș de lângă asfalt)
– Când lipsesc și potecile și trotuarele, pietonii
trebuie să circule pe partea stângă , în direcția de
mers, cât mai aproape de marginea drumului. Dacă
se circulă în grup, să meargă în șir indian.
– Pietonii nu trebuie să staționeze pe carosabil sau
să se deplaseze în fugă
– Traversarea se va face numai prin locurile special
amenajate (ex.zebra, indicatoare) sau cu
semnalizări (semafoare)
– Traversarea se face în pas vioi (repede),
perpendicular pe axul drumului, adică pe cel mai
scurt drum, numai pe marcajul pietonal, prin
dreptul indicatorului “trecere de pietoni”, pe lumina
verde a semaforului, sau la semnalul agentului de
circulație, cu semnificația de “liber”.
La intersectiile fă ră “zebră ” sau agent de circulatie ,
etc. traversarea se va face pe la coltul intersectiei ,
numai după ce fiecare pieton s-a asigurat (s-a uitat)
din ambele părti, lă sând să treacă vehiculele care se
apropie în acel moment.
– Pietonii pot traversa drumul cu marcaje (zebra)
numai pe lă țimea acestor marcaje ! (nu pe langa
zebra)
Se interzice pietonilor :
– Este interzis ca pietonii să circule pe autostrăzi;
– Dacă există amenajă ri speciale pentru pietoni,
este interzis ca ei să circule pe carosabil.
– Este interzis ca pietonii să traverseze  drumul
public prin alt loc decât cel permis. Chiar dacă este
un loc de traversare, este interzis ca pietonii să
traverseze fără să se asigure.
– Este interzis ca pietonii să prelungească timpul de
traversare, să întârzie sau să se oprească fară
motiv;
– Dacă se apropie mașina salvă rii, a pompierilor, a
politiei (cu atenționare acustica sau luminoasa) sau
coloana oficială, atunci e interzis ca pietonii să
traverseze.
– Este interzis ca pietonii să traverseze drumul
public prin spatele sau prin fata unui autovehicul
sau tramvai, care staționează.
– Este interzis ca pietonii să traverseze,
strecurându-se printre autovehicule parcate în
apropierea bordurii sau trotuarului.
– Este interzis ca pietonii să traverseze prin locuri
cu insuficientă vizibilitate (curbe, vârfuri de panta)
– Este interzis ca pietonii să traverseze peste calea
ferată , când semnalul luminos sau pozitia barierei
sau semibarierei interzice trecerea;
– Dacă există locuri unde sunt instalate dispozitive
de protecție a pietonilor (ex. gă rduleț) este interzis
ca ei să sară peste ele și să traverseze.