Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea : Liceul Teoretic Bicaz

Filiera :Tehnologica
Profilul : Servicii
Specializarea : Economic
Calificarea : Tehnician in activitati economice

Data : 11.03.2014
Clasa : a IX-a E,Liceul Teoretic Bicaz
Disciplina : M2- Organizarea unitatii economice
Unitatea de invatare : Capitolul 3: Atributiile si responsabilitatile
personalului in cadrul unitatii economice
Tema : Structura personalului unei unitati economice
Tipul lectiei : lectie de comunicare / insusire de noi
cunostinte( lectie introductiva)

PROFESOR ASISTAT:
Profesor Valeria Balint

AN SCOLAR:2013-2014
Unitatea : Liceul Teoretic Bicaz
Filiera :Tehnologica
Profilul : Servicii
Specializarea : Economic
Calificarea : Tehnician in activitati economice

PROIECT DIDACTIC

1.Data:11.03.2014
2.Clasa:a IX-a E,Liceul Teoretic Bicaz
3.Disciplina:M2- Organizarea unitatii economice
4.Unitatea de invatare:Atributiile si responsabilitatile personalului in
cadrul unitatii economice
5.Tema : Structura personalului unei unitati economice
6.Tipul lectiei:Lectie de comunicare/insusire de noi cunostinte (lectie
introductiva)

7.Competente individuale:
C1:identifica structura personalului unei intreprinderi

8.Obiective operationale:
O1 : sa defineasca resursele umane
O2 : sa clasifice personalul intreprinderii
O3 : sa prezinte rolul resurselor umane
O4: sa identifice structura personalului unei intreprinderi
O5: sa caracterizeze resursele umane

9.Strategia didactica
Metode si procedee didactice:
M1:explicatia
M2:exercitiul
M3:problematizarea
M4:algoritmizarea
M5:studiu de caz
Mijloace de invatamant:
m1:manualul de contabilitate (clasa a IX-a)
m2:videoproiector
m3:fise de lucru
m4:calculator de birou
Forme de organizare:
F1:individuala
F2:frontala
F3:pe grupe

10.Resurse:
Umane:clasa de elevi
Temporale:50 minute
Bibliografice:

Oficiale:
- manual clasa a IX-a Organizarea unitătii economice, autor Daniel
Bădilă, Editura Universitătii ,,Lucian Blaga’’ din Sibiu, 2010
- Organizarea unitatii economice, autor Valentina Capota, Viorica
Dorin, Steliana Nicorici, Editura AkademosArt, Bucuresti, 2010

Didactice:
-,,Fundamente ale didacticii scolare''-Constantin Postelnicu,Editura
Aramis,2000
-,,Pedagogie''-Constantin Cucos,Editura Polirom,1996
-,,Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade
didactice’’-curs elaborat in tehnologia invatamantului deschis la
distanta,Editura Polirom,2005
STRUCTURA LECTIEI

Nr. Etapele lectiei Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului


crt.
1. Moment organizatoric 2 min. -verificarea frecventei -elevii raspund la
-verificarea existentei solicitarile
resurselor materiale: profesorului
creta,burete
2. Pregatirea elevilor pentru 3 min. -verifica cunostintele -elevii raspund la
receptarea noilor cunostinte dobandite in lectiile intrebarile
(Captarea atentiei elevilor) anterioare profesorului
3. Precizarea titlului si a 2 min. -prezinta tema lectiei si -sunt atenti si
obiectivelor obiectivele operationale analizeaza obiectivele
lectiei
4. Comunicarea/insusirea 20 -prezinta lectia in ,,Power -sunt atenti la
noilor cunostinte min. Point’’ cu ajutorul explicatiile
videoproictorului si al profesorului
echipamentelor existente
in sala de clasa.
5. Fixarea si sistematizarea 20 -ofera fisele de lucru -completeaza fisele de
cunostintelor min. -urmareste activitatea lucru conform
elevilor si da indicatii cerintelor
-noteaza elevii care au -sunt atenti la
raspuns in cadrul lectiei aprecierile si
concluziile profesorului
6. Explicatii pentru 3 min. -prezinta continutul temei -elevii isi noteaza tema
continuarea invatarii acasa si raspunde la eventualele si cer lamuriri
si pentru realizarea temei intrebari ale elevilor suplimentare
(Tema pentru acasa)

Proiectul didactic contine trei anexe:


-anexa nr.1 – schema lectiei – prezentarea power -
point
-anexa nr.2 – fisa de lucru
-anexa nr.3 – tema pentru acasa

Anexa nr.1-Schema lectiei sau continutul sistematizat al


lectiei se prezinta elevilor cu ajutorul videoproiectorului in Power Point.
Anexa nr.2- fisa de lucru ce contine itemi cu alegere
multipla.
Anexa nr.3 - tema pentru acasa ce contine notiuni
teoretice privind continuarea invatarii acasa

Anexa nr.2

Fisa de lucru

Fisa de lucru tipologia personalului unei intreprinderi

I. Incercuiti varianta corecta:


1. Personalul din telecomunicatii face parte din categoria:
a) Functionarilor;
b) Personalului operativ
c) Muncitorilor
d) Personalului cu functii de executie
e) Liber-intreprinzatorilor

2. Angajatii cu timp partial (part-time):


a) Sunt angajati in cercetare-dezvoltare, informatica, marketing, comunicare;
b) Sunt angajati pentru obiective sau perioade de timp limitate
c) Sunt angajati pentru acoperirea unor nevoi permanente de munca, dar care nu necesita
angajarea unei personae cu norma intreaga
d) Sunt cooptati prin sub-contracte cu intreprinderi specializate pe ntru a raspunde unor
nevoi permanente;
e) Au functii de executie sau sunt policalificati in mai multe meserii

3. Totalitatea resurselor umane dintr-o unitate economica formeaza:


a) Personalul operativ
b) Muncitorii
c) Personalul intreprinderii
d) Personalul cu functii de executie si conducere

4. Lucratorii temporari (sezonieri)


a) Sunt folositi pentru acoperirea unor nevoi permanente de munca dar care nu necesita
angajarea unei persoane cu norma intreaga
b) Raspund unor nevoi specifice, fiind angajati pentru obiective sau perioade de timp
limitate
c) Cuprind angajati prin subcontracte cu intreprinderi specializate pentru a raspunde unor
nevoi permanente sau ocazionale
d) Sunt angajati in domenii de specialitate cum ar fi cercetare-dezvoltare, informatica,
marketing
e) Formeaza categoria cea mai numeroasa de salariati din intreprindere

5. Sefii de laboratoare fac parte din categoria:


a) Muncitorilor
b) Personalului operativ
c) Personalului cu functii de executie
d) Personalului cu functii de conducere a intreprinderii
e) Personalului cu functii de conducere a compartimentelor.

II. Asociati cifrele din coloana A cu literele din coloana B daca intre expresiile
respective exista o legatura
A. Tipul de salariati B. exemplificare categorie de salariati
1. Muncitorii a) sefi de birou, sefi de sectii, director general
2. Personalul operativ b) secretar, maistru, inginer, chimist, contabili, paza,
3. Personalul cu functii de conducere c) lacatusi, strungari, soferi, personalul de la receptie
4. Personalul cu functii de executie d) factori postal, piloti, telefonisti, vanzatori

III. Notati cu A (adevarat) sau F (fals) urmatoarele enunturi:


1. Muncitorii direct si indirect productivi apartin personalului operativ.
2. Salariatii care isi completeaza studiile intr-o forma de invatamant recunoscuta nu fac
parte din personalul intreprinderii
3. Muncitorii direct productive actioneaza indirect asupra produselor, deplasandu-le in
vederea conservarii, prelucrarii sau livrarii.
4. Personalul cu functii de executie formeaza categoria cea mai numeroasa de salariati din
intreprindere.
5. Resursele umane sunt singurele creatoare de inovatii
6. Resursele umane, sunt o categorie a resurselor economice care cuprinde potentialul sau
forta de munca a intreprinderii.
7. Personalul intreprinderii cuprinde salariati incadrati permanent sau temporar, prezenti
la lucru, aflati in concediu de odihna, concediu de boala sau concediu de studii.
8. Personalul intreprinderii nu cuprinde salariatii absenti motivat sau nemotivat , cei care
au ziua libera, cei ce lucreaza in afara intreprinderii, cei aflati in deplasare.
9. Muncitorii direct producatori sunt cei care se implica direct in transformarea
produselor, cu ajutorul uneltelor, masinilor, instalatiilor de care dispun.
10. Directorul adjunct face parte din categoria personalului cu functii de conducere a
compartimentelor.

IV. Scrieti in spatiile libere cuvantul potrivit:


1. Salariatii sunt … incadrate pe un loc de …. In cadrul unei organizatii, care desfasoara
activitati…, pornind de la… si … personale..
2. …….formeaza categoria cea mai numeroasa…..de salariati din….
3. Muncitorii…productivi sunt cei care se implica direct in transformarea produselor cu
ajutorul…, …, … de care dispun.
4. Angajatii… sunt folositi pentru acoperirea unor nevoi permanente de munca dar care nu
necesita angajarea unei persoane cu norma intreaga.
5. …sunt angajati pe perioade de timp limitate.

Anexa nr.3

Tema pentru acasa

Alcatuiti un eseu de o pagina cu titlul ‘’Personalul intreprinderii-factor de progres


la nivelul firmei’’ dupa urmatoarea structura de idei:
a) Conceptul de resurse umane – definire
b) Rolul resurselor umane in cadrul unitatii economice

S-ar putea să vă placă și