Sunteți pe pagina 1din 5

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.

8 - ZALĂU
ZALĂU, STR. SIMION BĂRNUŢI, H3
gradinita8_zalau@yahoo.com , tel./fax 0260/616890

Nr.............din.................. Director,
Prof. Pop-Ignat Bianca

PROIECT EDUCAŢIONAL
ŞCOALA ALTFEL
21-25 MAI 2018

Coordonator de proiect:
Educ. Veronica Ciocmărean

Membri:
Prof. Bianca Pop-Ignat
Prof. Liana Antal
Prof. Aurora Cubineţ
Prof. Roxana Caba
Educ. Corina Mastan

ARGUMENT :
Jocul nu are vârstă. El este o lume a copiilor şi a oamenilor mari, deoarece tuturor
le place şi le este necesară deconectarea pe care acesta le-o oferă. Practicarea sportului –
prin mijlocirea jocului – înseamnă energie, sănătate şi vitalitate dezvoltând competiţia,
iniţiativa şi disciplina.
Mişcarea şi activităţile sportive ne dau tuturor : copii, părinţi, educatoare sau
bunici o anumită libertate. Şi cum cea mai necesară libertate este jocul, în acest ton ne
propunem să implementăm proiectul educaţional „Sănătate prin mișcare !”.
Sportul şi mişcarea, reprezintă o condiţie esenţială pentru asigurarea echilibrului
dintre efortul intelectual şi cel fizic, între sedentarism şi activitate dinamică. În acest
context am considerat oportună desfăşurarea unor activităţi extraşcolare sportive, ca
modalitate de recreere şi destindere utilă şi plăcută.

SCOP:
Stimularea interesului pentru mişcare în vederea asigurării unei dezvoltări fizice
armonioase.
TIPUL ACTIVITĂŢII:
Jocuri sportive – concurs

OBIECTIVE:
a) privind copiii:
 stimularea copiilor pentru a desfăşura activităţi de mişcare şi sporturi pe
măsura posibilităţilor proprii;
 educarea trăsăturilor de voinţă, a disciplinei colective, a simţului de ordine,
comportamente care să dezvolte respectul de sine;
 dezvoltarea armonioasă a copiilor;
 stimularea iniţiativei şi a interesului pentru performanţă;
 familiarizarea cu unele elemente specifice unor probe şi ramuri sportive.

b) privind educatoarele:
 desfăşurarea unor activităţi care să cultive gustul pentru sport şi mişcare;
 implementarea unui curriculum adecvat cerinţelor proiectului şi a unor
activităţi care să pună în valoare potenţialul fiecărui copil în raport cu
comunitatea din care provine;
 adaptarea strategiilor pentru a răspunde nevoilor de mişcare ale tuturor
copiilor;
 asigurarea unei comunicări eficiente cu părinţii, în toate domeniile şi în
special, în ceea ce priveşte activitatea de educaţie fizică.

c) privind părinţii:
 stimularea implicării părinţilor în activitatea unităţii şi crearea unui mediu
sigur şi sănătos pentru toţi;
 conştientizarea de către părinţi a importanţei pe care o deţin în educaţia
propriilor copii „frumoşi şi buni”;
GRUPUL ŢINTĂ:
 Preşcolari, educatoare, părinţi;

RESURSE:
UMANE:
 preşcolarii din toate grupele;
 educatoare;
 părinţi;

MATERIALE:
 materiale sportive: mingi colorate, jucării de pluş, saci de rafie, ţintă,
biciclete, coşuri pentru mingi, etc.
 casetofon, calculator, DVD-uri, aparat foto, etc.

TEMPORALE:
 25.05.2018

SPAŢIALE:
 curtea grădiniţei;

MONITORIZARE ŞI EVALUARE:
-afişierul grădiniţei;
-mass-media locală;
-diplome;
-premii;
-CD cu fotografii;
FIŞĂ DE ACTIVITATE
ŞCOALA ALTFEL

1. Titlul activităţii: „Sănătate prin mișcare”- concursuri sportive;

2. Coordonator: Educ. Veronica Ciocmărean

3. Membri: Prof. Bianca Pop-Ignat; Prof. Liana Antal; Prof. Roxana Caba
Prof. Aurora Cubineţ; Educ. Corina Mastan

4. Data desfăşurării: 25.05.2018

5. Durata activităţii: 1 zi

6. Grupul ţintă: preşcolarii Grădiniţei cu P.N. Nr.8, Zalău

7. Obiectivele (2, max. 3):


a. Dezvoltarea armonioasă a copiilor prin activităţi sportive;
b. Încurajarea practicării sportului şi mişcării;

8. Resursele:
a. Umane: preşcolari, educatoare, părinţi;
b. Materiale: mingi, coşuri pentru mingi, aparat foto, saci de rafie, etc.

2. Descrierea activităţii (max. 5 fraze):


Preşcolarii împreună cu educatoarele s-au deplasat în curtea grădiniţei. Educatoarea care
a coordonat activitatea a prezentat regulile celor trei jocuri: „Cursa în sac”, „Aruncarea la
ţintă”, „Dansul jucăriilor de pluş” şi a demonstrat executarea mişcărilor. Pe rând, copiii,
ajutaţi de către educatoare au urmat etapele şi regulile fiecărui joc. La finalul activităţii,
fiecare preşcolar a fost premiat şi felicitat.

3. Rezultate aşteptate:
a. Implicarea copiilor în activităţile sportive, cu scopul dezvoltării fizice armonioase a
organismului;
b. Formarea spiritul de echipă şi de fair play;

4. Modalităţi de evaluare a activităţii:


a. Fotografii;
b. Diplome;

5. Rezultate înregistrate:
a. Copiii respectă regulile unui traseu aplicativ;
b. Copiii au participat activ în cadrul echipei din care au făcut parte;

6. Aspecte de îmbunătăţit:
a. Să execute acţiuni motrice cu un grad de complexitate din ce în ce mai mare;
b. Mărirea capacităţii de efort fizic în cadru activităţilor psiho-motrice.

Numele şi prenumele: Semnătura cadrului didactic coordonator:


Veronica Ciocmărean