Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Ingineria Software și Automatică

Lucrare de laborator nr 3
La disciplina SOMIPP
Tema : Bazele utilizării consolei a SO GNU/Linux

A realizat : Florea Cristina ,st.gr.TI-171 f/r


A verificat :prof.univ. V.Colesnic

Chișinău 2020
Scopul lucrării: utilizarea consolei, structurilor de control, crearea script-urilor în bash
1. Creați catalogul propriu în directorul /home/user/. user în cazul dat este numele
utilizatorului. Toate script-urile și fișierele pentru extragerea rezultatelor le veți crea în acest
catalog (mkdir lab3).

2. Scrieți script-uri, care vor rezolva următoarele probleme


a. De la tastatură, ca parametri, script-ului se transmit două șiruri de caractere. Afișați un mesaj
despre egalitatea sau inegalitatea șirurilor introduse.
b. De la tastatură, ca parametri, script-ului se transmit trei numere întregi. Afișați cel mai mare
număr.

c. De la tastatură introduceți caractere până când este introdus caracterul "q". Imprimați șirul
introdus pe o singură linie.
d. Introduceți numere întregi de la tastatură, ultimul caracter introdus - un număr par. Afișați
numărul de cifre introduse.

e. Creați un meniu textual din patru elemente. La introducerea numărului elementului din meniu,
va fi lansat editorul nano, editorul xed, browser-ul Firefox, sau ieșirea din meniu.
f. Dacă scriptul este lansat din directorul Home, afișați calea spre directorul Home și ieșiți cu
codul 0. În caz contrar, ieșiți cu codul 1 și afișați un mesaj de eroare.

S-ar putea să vă placă și