Sunteți pe pagina 1din 1

RESPONSABILITĂŢILE MEMBRILOR COMISIEI

Nr. Nume si prenume Responsabilitati


Crt.
1. - Responsabil Comisie metodica ;
- Matematica  : V, VI, VII , VIII B, VIII A;
- Informatica : V, VI ;
- Diriginte clasa a VII a ;
- Elaboreaza impreuna cu colegii de comisie
graficul pregatirilor suplimentare in vederea
sustinerii examenului de bacalaureat;
- Faciliteaza schimbul de experienta;
- Elaboreaza documentele comisiei metodic ;
- Supervizeaza parcurgerea planificarilor
calendaristice ;
- Supravegheaza folosirea dotarilor din laboratorul
de informatica.
2. - Biologie: V,VI,VIII A,VIIIB;VII
- Parcurge tematica de perfectionare si bibliografia
aferenta propuse pentru anul scolar in curs ;
- Participa cu referate si activitati demonstrative la
sedintele de lucru ale comisiei metodice ;
- Supravegheaza folosirea dotarilor din laboratorul
de biologie.
3. - Chimie : VII , VIII B, VIII A;
- Participa cu referate si activitati demonstrative la
sedintele de lucru ale comisiei metodice ;
- Supravegheaza folosirea dotarilor din laboratorul
de fizica.
4. -- Fizica: VI,VII, VIII A,VIIIB ;
-- Participa cu referate si activitati demonstrative la
sedintele de lucru ale comisiei metodice;

5.
- Educatie tehnologica : V, VI, VII , VIII B, VIII A.