Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN

TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE
Specializarea: Administraţie Publică

TEMĂ DE CASĂ/
REFERAT

ANALIZA NIVELULUI, STRUCTURII ŞI


DINAMICII VENITURILOR ŞI
CHELTUIELILOR PUBLICE ÎN PERIOADA
2006 - 2009

DISCIPLINA: FINANŢE PUBLICE


ANUL III
SEMESTRUL I

COORDONATOR DE DISCIPLINĂ: STUDENT:


UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

2010

CUPRINS

Capitolul I - sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe perioada 2006-


2009 şi indicatorii privind nivelul, structura şi dinamica veniturilor şi cheltuielilor
bugetare…………………………………………………………………………………. 3
1.1. Sinteza cheltuielilor bugetului de stat…………………………………….. 3
1.1.1 Indicatori de nivel ai cheltuielilor bugetului de stat……………… 3
1.1.2. Indicatori privind dinamica cheltuielilor bugetului de stat……….. 3
1.2. Sinteza veniturile bugetului de stat………………………………………. 4
1.2.1.Indicatori de nivel ai veniturilor bugetului de stat……………….. 4
1.2.2.Indicatori privind dinamica veniturilor bugetului de stat………… 5
Capitolul II - sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale la nivel naţional 6
pe perioada 2006-2009 şi indicatorii privind nivelul, structura şi dinamica veniturilor
şi cheltuielilor bugetare………………………………………………………………….
2.1 Sinteza cheltuielilor bugetelor locale la nivel national …………………… 6
2.1.1 Indicatori de nivel ai cheltuielilor bugetelor locale la nivel national 6
2.1.2.Indicatori privind dinamica cheltuielilor bugetelor locale la nivel
national ………………………………………………………………….. 6
2.2.Sinteza veniturilor bugetelor locale la nivel naţional 7
2.2.1 Indicatori de nivel ai veniturilor bugetelor locale la nivel naţional.. 7
2.2.2.Indicatori privind dinamica veniturilor bugetelor locale la nivel
naţional ………………………………………………………………….. 8
Capitolul II - sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat pe
perioada 2006-2009 şi indicatorii privind nivelul, structura şi dinamica veniturilor şi
cheltuielilor bugetare…………………………………………………………………… 8
3.1 Sinteza cheltuielilor bugetului general consolidat 9
3.1.1.Indicatori de nivel ai cheltuielilor bugetului general consolidat…… 9
3.1.2.Indicatori privind dinamica cheltuielilor bugetului general 9
consolidat………………………………………………………………….
3.2. Sinteza veniturile bugetului general consolidat…………………………... 10
3.2.1. Indicatori de nivel ai veniturilor bugetului general consolidat…….. 10
3.2.2. Indicatori privind dinamica veniturilor bugetului general
consolidat…………………………………………………………………. 11

2
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

I. SINTEZA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT PE


PERIOADA 2006-2009 ŞI INDICATORII PRIVIND NIVELUL, STRUCTURA ŞI
DINAMICA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETARE.

1.1. Sinteza cheltuielilor bugetului de stat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetului de stat Milioane 51235.6 64373.6 80889.9 89851.7
RON
P.I.B. Milioane 344650.6 416006. 514654. 491273.7
RON 8 0
Indicele preţurilor de consum % annual 106.56 104.84 107.85 105.59
Cursul de schimb mediu anual RON/EURO 3.5245 3.3373 3.6827 4.2373
Populaţia Milione 21.58 21.54 21.52 21.49
persoane
Sursa: http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=domenii
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2010/bsl_1.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2009/bsl_1.pdf
https://statistici.insse.ro/ipc/?page=ipca1&lang=ro
http://www.bnro.ro/Cursuri-medii-3544.aspx
http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap2.pdf

1.1.1 Indicatori de nivel ai cheltuielilor bugetului de stat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetului de stat în Milioane 51235.6 64373.6 80889.9 89851.7
expresie nominală RON
Indicele preţurilor de consum % 100 104.84 113.07 119.38
2006 =
100%
Cheltuielile bugetului de stat în Milioane 51235 61401. 71539. 75265.
expresie reală RON .6 76 67 29
Ponderea cheltuielilor bugetului de
stat în PIB % 14.9 15.5 15.7 18.3
Cheltuielile bugetului de stat medii
pe locuitor EURO/loc. 673.6 895.5 1020.7 986.7

1.1.2 Indicatori privind dinamica cheltuielilor bugetului de stat:


Indicatorul UM 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetului de stat în
expresie nominală – spor anual faţă Milioane 13138 16516 8961.
de anul precedent RON .0 .3 8
Cheltuielile bugetului de stat în
expresie reală – spor anual faţă de Milioane 10166 10137 3725.
anul precedent RON .2 .9 6
Modificarea relativă a cheltuielilor
bugetului de stat în expresie
nominală (ritm anual) % 25.64 25.66 11.08
Modificarea relativă a cheltuielilor
bugetului de stat în expresie reală
(ritm anual) % 19.84 16.51 5.21

3
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

Modificarea absolută a ponderii Puncte


cheltuielilor bugetului de stat în procentual
PIB faţă de anul precedent e 0.6 0.2 2.6
Sporul anual al cheltuielilor
bugetului de stat medii pe locuitor
(faţă de anul precedent) EURO/loc. 221.9 125.2 -33.9
Indicatorul privind corespondenţa
dintre modificarea cheltuielilor
bugetului de stat şi modificarea
PIB 1.04 1.02 1.16
Coeficientul de elasticitate a
cheltuielilor bugetului de stat în
raport cu PIB 1.24 1.08 -2.44

În perioada analizată, cheltuielile bugetului de stat au înregistrat o continuă creştere, de


la un an la altul, atât în termeni nominali cât şi reali.
Se înregistrează o creştere a cheltuielilor bugetului de stat pe locuitor, de la 673,6 euro pe
locuitor, în 2006, la 1020.7 euro pe locuitor, în 2008 . În anul 2009 se înregistrează o scădere a
cheltuielilor de 34 euro pe locuitor făţă de anul 2008 datorită deprecierii monedei naţionale..
Dinamica acestui indicator, în perioada 2006-2009, este influenţată de creşterea
cheltuielilor bugetului general consolidat, de aprecierea sau deprecierea monedei naţionale şi
de o uşoară reducere a populaţiei.
Ponderea cheltuielilor bugetului de stat în PIB creşte de la 14.9 %, în 2006, la 15.7 %, în
2008, atingând cel mai ridicat nivel, de 18.3 %, în 2009.
În 2007 faţă de 2006 şi în 2008 faţă de 2007, ritmul de creştere al cheltuielilor bugetului
de stat devansează ritmul de creştere al PIB, cheltuielile bugetului general consolidat fiind
elastice în raport cu PIB.
În 2009 faţă de 2008, la o modificare (scădere) cu 1% a PIB, cheltuielile bugetului de
stat cresc cu 2,44%; deci, în timp ce cheltuielile bugetului de stat cresc, PIB scade, veniturile
bugetului general consolidat fiind inelastice în raport cu PIB.

1.2. Sinteza veniturile bugetului de stat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Veniturile bugetului de stat Milioane 40698.1 48984.6 61030.2 54678.3
RON
P.I.B. Milioane 344650.6 416006. 514654. 491273.7
RON 8 0
Indicele preţurilor de consum % annual 106.56 104.84 107.85 105.59
Cursul de schimb mediu anual RON/EURO 3.5245 3.3373 3.6827 4.2373
Populaţia Milione 21.58 21.54 21.52 21.49
persoane
Sursa: http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=domenii
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2010/bsl_1.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2009/bsl_1.pdf
https://statistici.insse.ro/ipc/?page=ipca1&lang=ro
http://www.bnro.ro/Cursuri-medii-3544.aspx
http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap2.pdf

1.2.1.Indicatori de nivel ai veniturilor bugetului de stat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Veniturile bugetului de stat Milioane 40698.1 48984.6 61030.2 54678.3
RON
Indicele preţurilor de consum % 100 104.84 113.07 119.38
2006 =

4
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

100%
Veniturile bugetului de stat în Milioane 40698 46723 53975. 45801.
expresie reală RON .1 .2 59 89
Ponderea veniturilor bugetului de
stat în PIB % 11.81 11.77 11.86 11.13
Veniturile bugetului de stat medii
pe locuitor EURO/loc. 535.1 681.4 770.1 600.5

1.2.2.Indicatori privind dinamica veniturilor bugetului de stat:


Indicatorul UM 2007 2008 2009
Veniturile bugetului de stat în -
expresie nominală – spor anual faţă Milioane 8286. 12045 6351.
de anul precedent RON 5 .6 9
Veniturile bugetului de stat în -
expresie reală – spor anual faţă de Milioane 6025. 7252. 8173.
anul precedent RON 1 4 7
Modificarea relativă a veniturilor
bugetului de stat în expresie
nominală (ritm anual) % 20.36 24.59 -10.41
Modificarea relativă a veniturilor
bugetului de stat în expresie reală
(ritm anual) % 14.80 15.52 -15.14
Modificarea absolută a ponderii Puncte
veniturilor bugetului de stat în PIB procentual
faţă de anul precedent e -0.03 0.08 -0.73
Sporul anual al veniturilor bugetului
de stat medii pe locuitor (faţă de
anul precedent) EURO/loc. 146.3 88.7 -169.6
Indicatorul privind corespondenţa
dintre modificarea veniturilor
bugetului de stat şi modificarea
PIB 1.00 1.01 0.94
Coeficientul de elasticitate a
veniturilor bugetului de stat în
raport cu PIB 0.98 1.04 2.29

În perioada 2006 -2008, veniturile bugetului de stat au înregistrat creştere atat în termeni
nominal cât şi în termeni reali. În anul 2009 veniturile bugetului de stat au înregistrat scădere,
atat în termeni nominali cât şi reali.
Se înregistrează o creştere a veniturilor bugetului de stat pe locuitor, de la 535.1 euro pe
locuitor, în 2006, la 770.1 euro pe locuitor, în 2008 . În anul 2009 se înregistrează o scădere a
veniturilor de 169.60 euro pe locuitor făţă de anul 2008.
În perioada 2006 - 2008 ponderea veniturilor bugetului de stat în PIB se pastrează
aproximativ egală. În 2009, ponderea veniturilor bugetului de stat în PIB înregistrează o
scădere faţă de anul 2008.
În 2007 faţă de 2006, ritmul de creştere al veniturilor bugetului de stat este aproximativ
egal cu ritmul de creştere al PIB, coeficientul de elasticitatea a cheltuielilor bugetului general
consolidat în raport cu PIB fiind aproximativ 1.
În 2008 faţă de 2007, ritmul de creştere al veniturile bugetului de stat devansează ritmul
de creştere al PIB, veniturile bugetului de stat fiind elastice în raport cu PIB.
În 2009 faţă de 2008 ritmul de scădere al veniturilor bugetelor locale devansează ritmul
de scădere al PIB veniturile fiind elastice în raport cu PIB

5
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

II. SINTEZA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETELOR LOCALE LA


NIVEL NAŢIONAL PE PERIOADA 2006-2009 ŞI INDICATORII PRIVIND
NIVELUL, STRUCTURA ŞI DINAMICA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
BUGETARE.

2.1 Sinteza cheltuielilor bugetelor locale la nivel national:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetetelor locale Milioane 25360.8 33931.4 49395.6 49088.3
RON
P.I.B. Milioane 344650.6 416006. 514654. 491273.7
RON 8 0
Indicele preţurilor de consum % annual 106.56 104.84 107.85 105.59
Cursul de schimb mediu anual RON/EURO 3.5245 3.3373 3.6827 4.2373
Populaţia Milione 21.58 21.54 21.52 21.49
persoane

2.1.1 Indicatori de nivel ai cheltuielilor bugetelor locale la nivel national:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetetelor locale în Milioane 25360.8 33931.4 49395.6 49088.3
expresie nominală RON
Indicele preţurilor de consum % 100 104.84 113.07 119.38
2006 =
100%
Cheltuielile bugetetelor locale în Milioane 25360 32364. 43685. 41119.
expresie reală RON .8 94 86 37
Ponderea cheltuielilor bugetetelor
locale în PIB % 7.4 8.2 9.6 10.0
Cheltuielile bugetetelor locale medii
pe locuitor EURO/loc. 333.4 472.0 623.3 539.1

2.1.2.Indicatori privind dinamica cheltuielilor bugetelor locale la nivel


national :
Indicatorul UM 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetetelor locale în
expresie nominală – spor anual faţă Milioane 8570. 15464
de anul precedent RON 6 .2 -307.3
Cheltuielile bugetetelor locale în -
expresie reală – spor anual faţă de Milioane 7004. 11320 2566.
anul precedent RON 1 .9 5
Modificarea relativă a cheltuielilor
bugetetelor locale în expresie
nominală (ritm anual) % 33.79 45.57 -0.62
Modificarea relativă a cheltuielilor
bugetetelor locale în expresie reală
(ritm anual) % 27.62 34.98 -5.87
Modificarea absolută a ponderii Puncte
cheltuielilor bugetetelor locale în procentual
PIB faţă de anul precedent e 0.8 1.4 0.4

6
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

Sporul anual al cheltuielilor


bugetetelor locale medii pe locuitor
(faţă de anul precedent) EURO/loc. 138.6 151.3 -84.2
Indicatorul privind corespondenţa
dintre modificarea cheltuielilor
bugetetelor locale şi modificarea
PIB 1.11 1.18 1.04
Coeficientul de elasticitate a
cheltuielilor bugetetelor locale în
raport cu PIB 1.63 1.92 0.14

În perioada 2006 -2008, cheltuielile bugetetelor locale au înregistrat creştere atat în


termeni nominal cât şi în termeni reali. În anul 2009 cheltuielile bugetetelor locale au
înregistrat scădere, atat în termeni nominali cât şi reali.
Ponderea cheltuielilor bugetetelor locale în PIB creşte de la un an la altul, de la 7,4% în
2006 la 10% în 2009. Cheltuielile bugetelor locale, cresc mai rapid, în raport cu cresterea PIB
în perioada 2007 faţă de 2006 si 2008 faţă de 2007. În 2009 faţă de 2008 cheltuielile
bugetelor locale scad, aproximativ, în aceiasi măsură cu scăderea produsului intern brut.
În 2007 faţă de 2006 şi în 2008 faţă de 2007, ritmul de creştere al cheltuielilor bugetetelor
locale, devansează ritmul de creştere al PIB, cheltuielile bugetetelor locale fiind elastice în
raport cu PIB
În 2009 faţă de 2008, la o scădere cu 1% a PIB, cheltuielile bugetetelor locale scad cu
0,14%; deci, ritmul de scădere al cheltuielile bugetetelor locale este inferior ritmului de
scădere al PIB, cheltuielile bugetetelor locale fiind inelastice în raport cu PIB.

2.2.Sinteza veniturilor bugetelor locale la nivel naţional:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Veniturile bugetetelor locale Milioane 27693.4 36803.1 45697.7 46767.6
RON
P.I.B. Milioane 344650.6 416006. 514654. 491273.7
RON 8 0
Indicele preţurilor de consum % annual 106.56 104.84 107.85 105.59
Cursul de schimb mediu anual RON/EURO 3.5245 3.3373 3.6827 4.2373
Populaţia Milione 21.58 21.54 21.52 21.49
persoane

2.2.1 Indicatori de nivel ai veniturilor bugetelor locale la nivel naţional:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Veniturile bugetetelor locale Milioane 27693.4 36803.1 45697.7 46767.6
RON
Indicele preţurilor de consum % 100 104.84 113.07 119.38
2006 =
100%
Veniturile bugetetelor locale în Milioane 27693 35104. 40415. 39175.
expresie reală RON .4 06 41 41
Ponderea bugetetelor locale în PIB

% 8.0 8.8 8.9 9.5


Veniturile bugetetelor locale medii
pe locuitor EURO/loc. 364.1 512.0 576.6 513.6

7
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

2.2.2.Indicatori privind dinamica veniturilor bugetelor locale la nivel


naţional :
Indicatorul UM 2007 2008 2009
Veniturile bugetetelor locale în
expresie nominală – spor anual faţă Milioane 9109. 8894. 1069.
de anul precedent RON 7 6 9
Veniturile bugetetelor locale în -
expresie reală – spor anual faţă de Milioane 7410. 5311. 1240.
anul precedent RON 7 3 0
Modificarea relativă a veniturilor
bugetetelor locale în expresie
nominală (ritm anual) % 32.89 24.17 2.34
Modificarea relativă a veniturilor
bugetetelor locale în expresie reală
(ritm anual) % 26.76 15.13 -3.07
Modificarea absolută a ponderii Puncte
veniturilor bugetetelor locale în procentual
PIB faţă de anul precedent e 0.81 0.03 0.64
Sporul anual al veniturilor
bugetetelor locale medii pe locuitor
(faţă de anul precedent) EURO/loc. 147.9 64.6 -63.0
Indicatorul privind corespondenţa
dintre modificarea veniturilor
bugetetelor locale şi modificarea
PIB 1.10 1.00 1.07
Coeficientul de elasticitate a
veniturilor bugetetelor locale în
raport cu PIB 1.59 1.02 -0.52

În perioada 2006 -2008, veniturile bugetelor locale au înregistrat creştere atat în termeni
nominal cât şi în termeni reali. În anul 2009 veniturile bugetelor locale au înregistrat creştere
în termini nominali şi scădere în termini reali.
Ponderea veniturile bugetelor locale în PIB creşte de la un an la altul, de la 8% în 2006 la
9.5% în 2009.
Se înregistrează o creştere a veniturilor bugetelor locale pe locuitor, de la 364.1 euro pe
locuitor, în 2006, la 576.6 euro pe locuitor, în 2008. În anul 2009, se înregistrează o scădere a
veniturilor bugetelor locale pe locuitor, de 63 euro, făţă de anul 2008.
În 2007 faţă de 2006 ritmul de creştere al veniturile bugetelor locale devansează ritmul
anual de crestere al PIB, veniturile sunt elastic în raport cu PIB .
În 2008 faţă de 2007 ritmul de creştere a veniturilor bugetelor locale este aproximativ
egal cu ritmul de crestere a BIB .
În anul 2009 faţă de anul 2008 la o modificare (scădere) cu 1% a PIB, veniturile
bugetelor locale cresc cu 0,52%; deci, în timp ce veniturile bugetelor locale cresc, PIB scade,
veniturile bugetelor locale fiind inelastice în raport cu PIB.

III. SINTEZA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETULUI GENERAL


CONSOLIDAT PE PERIOADA 2006-2009 ŞI INDICATORII PRIVIND NIVELUL,
STRUCTURA ŞI DINAMICA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETARE.

3.1 Sinteza cheltuielilor bugetului general consolidat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009

8
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

Cheltuielile bugetului general Milioane 111984.9 136556. 189121. 193025.4


consolidat RON 5 7
P.I.B. Milioane 344650.6 416006. 514654. 491273.7
RON 8 0
Indicele preţurilor de consum % annual 106.56 104.84 107.85 105.59
Cursul de schimb mediu anual RON/EURO 3.5245 3.3373 3.6827 4.2373
Populaţia Milione 21.58 21.54 21.52 21.49
persoane
Sursa: http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=domenii
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2010/bsl_1.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2009/bsl_1.pdf
https://statistici.insse.ro/ipc/?page=ipca1&lang=ro
http://www.bnro.ro/Cursuri-medii-3544.aspx
http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap2.pdf

3.1.1.Indicatori de nivel ai cheltuielilor bugetului general consolidat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetului general Milioane 111984.9 136556.5 189121.7 193025.4
consolidat în expresie nominală RON
% 100 104.84 113.07 119.38
2006 =
Indicele preţurilor de consum 100%
Cheltuielile bugetului general Milioane 11198 13025 16726 161689
consolidat în expresie reală RON 4.9 2.3 0.7 .9
Ponderea cheltuielilor bugetului
general consolidat în PIB % 32.5 32.8 36.7 39.3
Cheltuielile bugetului general
consolidat medii pe locuitor EURO/loc. 1472.3 1899.6 2386.3 2119.8

3.1.2.Indicatori privind dinamica cheltuielilor bugetului general


consolidat:
Indicatorul UM 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetului general
consolidat în expresie nominală – Milioane 24571 52565 3903.
spor anual faţă de anul precedent RON .6 .2 7
Cheltuielile bugetului general -
consolidat în expresie reală – spor Milioane 18267 37008 5570.
anual faţă de anul precedent RON .4 .4 8
Modificarea relativă a cheltuielilor
bugetului general consolidat în
expresie nominală (ritm anual) % 21.94 38.49 2.06
Modificarea relativă a cheltuielilor
bugetului general consolidat în
expresie reală (ritm anual) % 16.31 28.41 -3.33
Modificarea absolută a ponderii
cheltuielilor bugetului general Puncte
consolidat în PIB faţă de anul procentual
precedent e 0.3 3.9 2.5
Sporul anual al cheltuielilor
bugetului general consolidat medii
pe locuitor (faţă de anul precedent) EURO/loc. 427.3 486.7 -266.6
Indicatorul privind corespondenţa
dintre modificarea cheltuielilor
bugetului general consolidat şi
modificarea PIB 1.01 1.12 1.07

9
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

Coeficientul de elasticitate a
cheltuielilor bugetului general
consolidat în raport cu PIB 1.06 1.62 -0.45

În perioada analizată, în termeni nominali, cheltuielile bugetului general consolidat au


înregistrat o continuă creştere, de la un an la altul. În termeni reali cheltuielile au înregistrat
creştere în perioada 2006 – 2008 şi o uşoară descreştere în anul 2009.
Se înregistrează o creştere a cheltuielilor bugetului general consolidat pe locuitor, de la
1472,3 euro pe locuitor, în 2006, la 2386.3 euro pe locuitor, în 2008 . În anul 2009 se
înregistrează o scădere de 266,5 euro pe locuitor făţă de anul 2008.
Dinamica acestui indicator, în perioada 2006-2009, este influenţată de creşterea sau
descreşterea cheltuielilor bugetului general consolidat, de aprecierea sau deprecierea monedei
naţionale şi de o uşoară reducere a populaţiei.
Ponderea cheltuielilor bugetului general consolidat în PIB creşte de la 32.5 %, în 2006,
la 36.7 %, în 2008, atingând cel mai ridicat nivel, de 39.3 %, în 2009.
În 2007 faţă de 2006, ritmul de creştere al cheltuielilor bugetului general consolidat este
aproximativ egal cu ritmul de creştere al PIB, coeficientul de elasticitatea a cheltuielilor
bugetului general consolidat în raport cu PIB fiind aproximativ 1.
În 2008 faţă de 2007 ritmul de creştere al cheltuielilor bugetului general consolidat
devansează ritmul de creştere al PIB, cheltuielile bugetului general consolidat fiind elastice în
raport cu PIB.
În 2009 faţă de 2008, la o modificare (scădere) cu 1% a PIB, cheltuielilor bugetului
general consolidat cresc cu 0,45%; deci, în timp ce cheltuielilor bugetului general consolidat
cresc, PIB scade, cheltuielilor bugetului general consolidat fiind inelastice în raport cu PIB.

3.2. Sinteza veniturile bugetului general consolidat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Veniturile bugetului general Milioane 106975.3 127108. 164466. 156624.9
consolidat RON 2 8
P.I.B. Milioane 344650.6 416006. 514654. 491273.7
RON 8 0
Indicele preţurilor de consum % annual 106.56 104.84 107.85 105.59
Cursul de schimb mediu anual RON/EURO 3.5245 3.3373 3.6827 4.2373
Populaţia Milione 21.58 21.54 21.52 21.49
persoane
Sursa: http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=domenii
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2010/bsl_1.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2009/bsl_1.pdf
https://statistici.insse.ro/ipc/?page=ipca1&lang=ro
http://www.bnro.ro/Cursuri-medii-3544.aspx
http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap2.pdf

3.2.1. Indicatori de nivel ai veniturilor bugetului general consolidat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Veniturile bugetului general Milioane 106975.3 127108.2 164466.8 156624.9
consolidat RON
% 100 104.84 113.07 119.38
2006 =
Indicele preţurilor de consum 100%
Veniturile bugetului general Milioane 10697 12124 14545 131198
consolidat în expresie reală RON 5.3 0.2 5.7 .6

10
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

Ponderea veniturilor bugetului


general
consolidat în PIB % 31.0 30.6 32.0 31.9
Veniturile bugetului general
consolidat medii pe locuitor EURO/loc. 1406.5 1768.2 2075.2 1720.0

3.2.2. Indicatori privind dinamica veniturilor bugetului general


consolidat:
Indicatorul UM 2007 2008 2009
Veniturile bugetului general
consolidat în expresie nominală – Milioane 20132 37358
spor anual faţă de anul precedent RON .9 .6 -7841.9
Veniturile bugetului general -
consolidat în expresie reală – spor Milioane 14264 24215 14257.
anual faţă de anul precedent RON .9 .6 1
Modificarea relativă a veniturilor
bugetului general consolidat în
expresie nominală (ritm anual) % 18.82 29.39 -4.77
Modificarea relativă a veniturilor
bugetului general consolidat în
expresie reală (ritm anual) % 13.33 19.97 -9.80
Modificarea absolută a ponderii
veniturilor bugetului general Puncte
consolidat în PIB faţă de anul procentual
precedent e -0.5 1.4 -0.1
Sporul anual al veniturilor bugetului
general consolidat medii pe locuitor
(faţă de anul precedent) EURO/loc. 361.7 307.0 -355.2
Indicatorul privind corespondenţa
dintre modificarea veniturilor
bugetului general consolidat şi
modificarea PIB 0.98 1.05 1.00
Coeficientul de elasticitate a
veniturilor bugetului general
consolidat în raport cu PIB 0.91 1.24 1.05

În perioada 2006 - 2008, veniturile bugetului general consolidat au înregistrat o continuă


creştere , de la un an la altul, atât în termeni nominali cât şi în valori reale. În anul 2009
veniturile bugetului general consolidat au înregistrat o scădere faţă de anul 2008 atât în
termeni nominali cât şi în valori reale
Se înregistrează creşterea veniturilor bugetului general consolidat pe locuitor, de la
1406.5 euro pe locuitor, în 2006, la 2075.2 euro pe locuitor, în 2008. În anul 2009 se
înregistrează o scădere de 355,2 euro pe locuitor făţă de anul 2008.
Dinamica acestui indicator, în perioada 2006-2009, este influenţată de creşterea sau
descreşterea veniturile bugetului general consolidat, de aprecierea sau deprecierea monedei
naţionale şi de o uşoară reducere a populaţiei.
Ponderea veniturilor bugetului general consolidat în PIB, care exprimă partea din
produsul intern brut realizat într-un an care se alocă pentru acoperirea nevoilor colective ale
societăţii, rămâne aproximativ constantă, fiind cuprinsă între 31% şi 31,9%.
În 2007 faţă de 2006, la o creştere cu 1% a PIB, veniturile bugetului general consolidat
cresc cu 0,91%; deci, ritmul de creştere al veniturile bugetului general consolidat este inferior

11
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

ritmului de creştere al PIB, veniturile bugetului general consolidat fiind inelastice în raport cu
PIB.
În 2008 faţă de 2007, ritmul de creştere al veniturile bugetului general consolidat
devansează ritmul de creştere al PIB, veniturile bugetului general consolidat fiind elastice în
raport cu PIB.
În 2009 faţă de 2008, ritmul de scădere al veniturile bugetului general consolidat este
aproximativ egal cu ritmul de scădere al PIB, coeficientul de elasticitatea a veniturile
bugetului general consolidat în raport cu PIB fiind aproximativ 1.

12