Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN

TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE
Specializarea: Administraţie Publică

TEMĂ DE CASĂ/
REFERAT

ANALIZA NIVELULUI, STRUCTURII ŞI


DINAMICII VENITURILOR ŞI
CHELTUIELILOR PUBLICE ÎN PERIOADA
2006 - 2009

DISCIPLINA: FINANŢE PUBLICE


ANUL III
SEMESTRUL I

COORDONATOR DE DISCIPLINĂ: STUDENT:

2010
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
F A C U L T A T E A D E Ş T I I N Ţ E J U R I D I C E, S O C I A L E Ş I P O L I T I C E

CUPRINS

Capitolul I - sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe perioada 2006-


2009 şi indicatorii privind nivelul, structura şi dinamica veniturilor şi cheltuielilor
bugetare…………………………………………………………………………………. 3
1.1. Sinteza cheltuielilor bugetului de stat…………………………………….. 3
1.1.1 Indicatori de nivel ai cheltuielilor bugetului de stat……………… 3
1.1.2. Indicatori privind dinamica cheltuielilor bugetului de stat……….. 3
1.2. Sinteza veniturile bugetului de stat………………………………………. 4
1.2.1.Indicatori de nivel ai veniturilor bugetului de stat……………….. 4
1.2.2.Indicatori privind dinamica veniturilor bugetului de stat………… 5
Capitolul II - sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale la nivel naţional 6
pe perioada 2006-2009 şi indicatorii privind nivelul, structura şi dinamica veniturilor
şi cheltuielilor bugetare………………………………………………………………….
2.1 Sinteza cheltuielilor bugetelor locale la nivel national …………………… 6
2.1.1 Indicatori de nivel ai cheltuielilor bugetelor locale la nivel national 6
2.1.2.Indicatori privind dinamica cheltuielilor bugetelor locale la nivel
national ………………………………………………………………….. 6
2.2.Sinteza veniturilor bugetelor locale la nivel naţional 7
2.2.1 Indicatori de nivel ai veniturilor bugetelor locale la nivel naţional.. 7
2.2.2.Indicatori privind dinamica veniturilor bugetelor locale la nivel
naţional ………………………………………………………………….. 8
Capitolul II - sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat pe
perioada 2006-2009 şi indicatorii privind nivelul, structura şi dinamica veniturilor şi
cheltuielilor bugetare…………………………………………………………………… 8
3.1 Sinteza cheltuielilor bugetului general consolidat 9
3.1.1.Indicatori de nivel ai cheltuielilor bugetului general consolidat…… 9
3.1.2.Indicatori privind dinamica cheltuielilor bugetului general 9
consolidat………………………………………………………………….
3.2. Sinteza veniturile bugetului general consolidat…………………………... 10
3.2.1. Indicatori de nivel ai veniturilor bugetului general consolidat…….. 10
3.2.2. Indicatori privind dinamica veniturilor bugetului general
consolidat…………………………………………………………………. 11

2
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
F A C U L T A T E A D E Ş T I I N Ţ E J U R I D I C E, S O C I A L E Ş I P O L I T I C E

I. SINTEZA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT PE


PERIOADA 2006-2009 ŞI INDICATORII PRIVIND NIVELUL, STRUCTURA ŞI
DINAMICA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETARE.

1.1. Sinteza cheltuielilor bugetului de stat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetului de stat Milioane 51235.6 64373.6 80889.9 89851.7
RON
P.I.B. Milioane 344650.6 416006.8 514654.0 491273.7
RON
Indicele preţurilor de consum % annual 106.56 104.84 107.85 105.59
Cursul de schimb mediu anual RON/EURO 3.5245 3.3373 3.6827 4.2373
Populaţia Milione 21.58 21.54 21.52 21.49
persoane
Sursa: http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=domenii
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2010/bsl_1.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2009/bsl_1.pdf
https://statistici.insse.ro/ipc/?page=ipca1&lang=ro
http://www.bnro.ro/Cursuri-medii-3544.aspx
http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap2.pdf

1.1.1 Indicatori de nivel ai cheltuielilor bugetului de stat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetului de stat în Milioane 51235.6 64373.6 80889.9 89851.7
expresie nominală RON
Indicele preţurilor de consum % 100 104.84 113.07 119.38
2006 =
100%
Cheltuielile bugetului de stat în Milioane
expresie reală RON 51235.6 61401.76 71539.67 75265.29
Ponderea cheltuielilor bugetului de
stat în PIB % 14.9 15.5 15.7 18.3
Cheltuielile bugetului de stat medii
pe locuitor EURO/loc. 673.6 895.5 1020.7 986.7

1.1.2 Indicatori privind dinamica cheltuielilor bugetului de stat:


Indicatorul UM 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetului de stat în
expresie nominală – spor anual faţă Milioane
de anul precedent RON 13138.0 16516.3 8961.8
Cheltuielile bugetului de stat în
expresie reală – spor anual faţă de Milioane
anul precedent RON 10166.2 10137.9 3725.6
Modificarea relativă a cheltuielilor
bugetului de stat în expresie
nominală (ritm anual) % 25.64 25.66 11.08
Modificarea relativă a cheltuielilor
bugetului de stat în expresie reală
(ritm anual) % 19.84 16.51 5.21
Modificarea absolută a ponderii
cheltuielilor bugetului de stat în Puncte
PIB faţă de anul precedent procentuale 0.6 0.2 2.6

3
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
F A C U L T A T E A D E Ş T I I N Ţ E J U R I D I C E, S O C I A L E Ş I P O L I T I C E

Sporul anual al cheltuielilor


bugetului de stat medii pe locuitor
(faţă de anul precedent) EURO/loc. 221.9 125.2 -33.9
Indicatorul privind corespondenţa
dintre modificarea cheltuielilor
bugetului de stat şi modificarea
PIB   1.04 1.02 1.16
Coeficientul de elasticitate a
cheltuielilor bugetului de stat în
raport cu PIB   1.24 1.08 -2.44

În perioada analizată, cheltuielile bugetului de stat au înregistrat o continuă creştere, de


la un an la altul, atât în termeni nominali cât şi reali.
Se înregistrează o creştere a cheltuielilor bugetului de stat pe locuitor, de la 673,6 euro pe
locuitor, în 2006, la 1020.7 euro pe locuitor, în 2008 . În anul 2009 se înregistrează o scădere a
cheltuielilor de 34 euro pe locuitor făţă de anul 2008 datorită deprecierii monedei naţionale..
Dinamica acestui indicator, în perioada 2006-2009, este influenţată de creşterea
cheltuielilor bugetului general consolidat, de aprecierea sau deprecierea monedei naţionale şi
de o uşoară reducere a populaţiei.
Ponderea cheltuielilor bugetului de stat în PIB creşte de la 14.9 %, în 2006, la 15.7 %, în
2008, atingând cel mai ridicat nivel, de 18.3 %, în 2009.
În 2007 faţă de 2006 şi în 2008 faţă de 2007, ritmul de creştere al cheltuielilor bugetului
de stat devansează ritmul de creştere al PIB, cheltuielile bugetului general consolidat fiind
elastice în raport cu PIB.
În 2009 faţă de 2008, la o modificare (scădere) cu 1% a PIB, cheltuielile bugetului de
stat cresc cu 2,44%; deci, în timp ce cheltuielile bugetului de stat cresc, PIB scade, veniturile
bugetului general consolidat fiind inelastice în raport cu PIB.

1.2. Sinteza veniturile bugetului de stat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Veniturile bugetului de stat Milioane 40698.1 48984.6 61030.2 54678.3
RON
P.I.B. Milioane 344650.6 416006.8 514654.0 491273.7
RON
Indicele preţurilor de consum % annual 106.56 104.84 107.85 105.59
Cursul de schimb mediu anual RON/EURO 3.5245 3.3373 3.6827 4.2373
Populaţia Milione 21.58 21.54 21.52 21.49
persoane
Sursa: http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=domenii
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2010/bsl_1.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2009/bsl_1.pdf
https://statistici.insse.ro/ipc/?page=ipca1&lang=ro
http://www.bnro.ro/Cursuri-medii-3544.aspx
http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap2.pdf

1.2.1.Indicatori de nivel ai veniturilor bugetului de stat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Veniturile bugetului de stat Milioane 40698.1 48984.6 61030.2 54678.3
RON
% 100 104.84 113.07 119.38
2006 =
Indicele preţurilor de consum 100%
Veniturile bugetului de stat în Milioane
expresie reală RON 40698.1 46723.2 53975.59 45801.89

4
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
F A C U L T A T E A D E Ş T I I N Ţ E J U R I D I C E, S O C I A L E Ş I P O L I T I C E

Ponderea veniturilor bugetului de


stat în PIB % 11.81 11.77 11.86 11.13
Veniturile bugetului de stat medii
pe locuitor EURO/loc. 535.1 681.4 770.1 600.5

1.2.2.Indicatori privind dinamica veniturilor bugetului de stat:


Indicatorul UM 2007 2008 2009
Veniturile bugetului de stat în
expresie nominală – spor anual faţă Milioane
de anul precedent RON 8286.5 12045.6 -6351.9
Veniturile bugetului de stat în
expresie reală – spor anual faţă de Milioane
anul precedent RON 6025.1 7252.4 -8173.7
Modificarea relativă a veniturilor
bugetului de stat în expresie
nominală (ritm anual) % 20.36 24.59 -10.41
Modificarea relativă a veniturilor
bugetului de stat în expresie reală
(ritm anual) % 14.80 15.52 -15.14
Modificarea absolută a ponderii
veniturilor bugetului de stat în PIB Puncte
faţă de anul precedent procentuale -0.03 0.08 -0.73
Sporul anual al veniturilor bugetului
de stat medii pe locuitor (faţă de
anul precedent) EURO/loc. 146.3 88.7 -169.6
Indicatorul privind corespondenţa
dintre modificarea veniturilor
bugetului de stat şi modificarea
PIB   1.00 1.01 0.94
Coeficientul de elasticitate a
veniturilor bugetului de stat în
raport cu PIB   0.98 1.04 2.29

În perioada 2006 -2008, veniturile bugetului de stat au înregistrat creştere atat în termeni
nominal cât şi în termeni reali. În anul 2009 veniturile bugetului de stat au înregistrat scădere,
atat în termeni nominali cât şi reali.
Se înregistrează o creştere a veniturilor bugetului de stat pe locuitor, de la 535.1 euro pe
locuitor, în 2006, la 770.1 euro pe locuitor, în 2008 . În anul 2009 se înregistrează o scădere a
veniturilor de 169.60 euro pe locuitor făţă de anul 2008.
În perioada 2006 - 2008 ponderea veniturilor bugetului de stat în PIB se pastrează
aproximativ egală. În 2009, ponderea veniturilor bugetului de stat în PIB înregistrează o
scădere faţă de anul 2008.
În 2007 faţă de 2006, ritmul de creştere al veniturilor bugetului de stat este aproximativ
egal cu ritmul de creştere al PIB, coeficientul de elasticitatea a cheltuielilor bugetului general
consolidat în raport cu PIB fiind aproximativ 1.
În 2008 faţă de 2007, ritmul de creştere al veniturile bugetului de stat devansează ritmul
de creştere al PIB, veniturile bugetului de stat fiind elastice în raport cu PIB.
În 2009 faţă de 2008 ritmul de scădere al veniturilor bugetelor locale devansează ritmul
de scădere al PIB veniturile fiind elastice în raport cu PIB

II. SINTEZA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETELOR LOCALE LA


NIVEL NAŢIONAL PE PERIOADA 2006-2009 ŞI INDICATORII PRIVIND

5
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
F A C U L T A T E A D E Ş T I I N Ţ E J U R I D I C E, S O C I A L E Ş I P O L I T I C E

NIVELUL, STRUCTURA ŞI DINAMICA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR


BUGETARE.

2.1 Sinteza cheltuielilor bugetelor locale la nivel national:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetetelor locale Milioane 25360.8 33931.4 49395.6 49088.3
RON
P.I.B. Milioane 344650.6 416006.8 514654.0 491273.7
RON
Indicele preţurilor de consum % annual 106.56 104.84 107.85 105.59
Cursul de schimb mediu anual RON/EURO 3.5245 3.3373 3.6827 4.2373
Populaţia Milione 21.58 21.54 21.52 21.49
persoane

2.1.1 Indicatori de nivel ai cheltuielilor bugetelor locale la nivel national:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetetelor locale în Milioane 25360.8 33931.4 49395.6 49088.3
expresie nominală RON
Indicele preţurilor de consum % 100 104.84 113.07 119.38
2006 =
100%
Cheltuielile bugetetelor locale în Milioane
expresie reală RON 25360.8 32364.94 43685.86 41119.37
Ponderea cheltuielilor bugetetelor
locale în PIB % 7.4 8.2 9.6 10.0
Cheltuielile bugetetelor locale medii
pe locuitor EURO/loc. 333.4 472.0 623.3 539.1

2.1.2.Indicatori privind dinamica cheltuielilor bugetelor locale la nivel


national :
Indicatorul UM 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetetelor locale în
expresie nominală – spor anual faţă Milioane
de anul precedent RON 8570.6 15464.2 -307.3
Cheltuielile bugetetelor locale în
expresie reală – spor anual faţă de Milioane
anul precedent RON 7004.1 11320.9 -2566.5
Modificarea relativă a cheltuielilor
bugetetelor locale în expresie
nominală (ritm anual) % 33.79 45.57 -0.62
Modificarea relativă a cheltuielilor
bugetetelor locale în expresie reală
(ritm anual) % 27.62 34.98 -5.87
Modificarea absolută a ponderii
cheltuielilor bugetetelor locale în Puncte
PIB faţă de anul precedent procentuale 0.8 1.4 0.4
Sporul anual al cheltuielilor
bugetetelor locale medii pe locuitor
(faţă de anul precedent) EURO/loc. 138.6 151.3 -84.2
Indicatorul privind corespondenţa
dintre modificarea cheltuielilor
bugetetelor locale şi modificarea   1.11 1.18 1.04

6
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
F A C U L T A T E A D E Ş T I I N Ţ E J U R I D I C E, S O C I A L E Ş I P O L I T I C E

PIB
Coeficientul de elasticitate a
cheltuielilor bugetetelor locale în
raport cu PIB   1.63 1.92 0.14

În perioada 2006 -2008, cheltuielile bugetetelor locale au înregistrat creştere atat în


termeni nominal cât şi în termeni reali. În anul 2009 cheltuielile bugetetelor locale au
înregistrat scădere, atat în termeni nominali cât şi reali.
Ponderea cheltuielilor bugetetelor locale în PIB creşte de la un an la altul, de la 7,4% în
2006 la 10% în 2009. Cheltuielile bugetelor locale, cresc mai rapid, în raport cu cresterea PIB
în perioada 2007 faţă de 2006 si 2008 faţă de 2007. În 2009 faţă de 2008 cheltuielile
bugetelor locale scad, aproximativ, în aceiasi măsură cu scăderea produsului intern brut.
În 2007 faţă de 2006 şi în 2008 faţă de 2007, ritmul de creştere al cheltuielilor bugetetelor
locale, devansează ritmul de creştere al PIB, cheltuielile bugetetelor locale fiind elastice în
raport cu PIB
În 2009 faţă de 2008, la o scădere cu 1% a PIB, cheltuielile bugetetelor locale scad cu
0,14%; deci, ritmul de scădere al cheltuielile bugetetelor locale este inferior ritmului de
scădere al PIB, cheltuielile bugetetelor locale fiind inelastice în raport cu PIB.

2.2.Sinteza veniturilor bugetelor locale la nivel naţional:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Veniturile bugetetelor locale Milioane 27693.4 36803.1 45697.7 46767.6
RON
P.I.B. Milioane 344650.6 416006.8 514654.0 491273.7
RON
Indicele preţurilor de consum % annual 106.56 104.84 107.85 105.59
Cursul de schimb mediu anual RON/EURO 3.5245 3.3373 3.6827 4.2373
Populaţia Milione 21.58 21.54 21.52 21.49
persoane

2.2.1 Indicatori de nivel ai veniturilor bugetelor locale la nivel naţional:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Veniturile bugetetelor locale Milioane 27693.4 36803.1 45697.7 46767.6
RON
Indicele preţurilor de consum % 100 104.84 113.07 119.38
2006 =
100%
Veniturile bugetetelor locale în Milioane
expresie reală RON 27693.4 35104.06 40415.41 39175.41
Ponderea bugetetelor locale în PIB

% 8.0 8.8 8.9 9.5


Veniturile bugetetelor locale medii
pe locuitor EURO/loc. 364.1 512.0 576.6 513.6

2.2.2.Indicatori privind dinamica veniturilor bugetelor locale la nivel


naţional :
Indicatorul UM 2007 2008 2009
Veniturile bugetetelor locale în
expresie nominală – spor anual faţă Milioane
de anul precedent RON 9109.7 8894.6 1069.9

7
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
F A C U L T A T E A D E Ş T I I N Ţ E J U R I D I C E, S O C I A L E Ş I P O L I T I C E

Veniturile bugetetelor locale în


expresie reală – spor anual faţă de Milioane
anul precedent RON 7410.7 5311.3 -1240.0
Modificarea relativă a veniturilor
bugetetelor locale în expresie
nominală (ritm anual) % 32.89 24.17 2.34
Modificarea relativă a veniturilor
bugetetelor locale în expresie reală
(ritm anual) % 26.76 15.13 -3.07
Modificarea absolută a ponderii
veniturilor bugetetelor locale în Puncte
PIB faţă de anul precedent procentuale 0.81 0.03 0.64
Sporul anual al veniturilor
bugetetelor locale medii pe locuitor
(faţă de anul precedent) EURO/loc. 147.9 64.6 -63.0
Indicatorul privind corespondenţa
dintre modificarea veniturilor
bugetetelor locale şi modificarea
PIB   1.10 1.00 1.07
Coeficientul de elasticitate a
veniturilor bugetetelor locale în
raport cu PIB   1.59 1.02 -0.52

În perioada 2006 -2008, veniturile bugetelor locale au înregistrat creştere atat în termeni
nominal cât şi în termeni reali. În anul 2009 veniturile bugetelor locale au înregistrat creştere
în termini nominali şi scădere în termini reali.
Ponderea veniturile bugetelor locale în PIB creşte de la un an la altul, de la 8% în 2006 la
9.5% în 2009.
Se înregistrează o creştere a veniturilor bugetelor locale pe locuitor, de la 364.1 euro pe
locuitor, în 2006, la 576.6 euro pe locuitor, în 2008. În anul 2009, se înregistrează o scădere a
veniturilor bugetelor locale pe locuitor, de 63 euro, făţă de anul 2008.
În 2007 faţă de 2006 ritmul de creştere al veniturile bugetelor locale devansează ritmul
anual de crestere al PIB, veniturile sunt elastic în raport cu PIB .
În 2008 faţă de 2007 ritmul de creştere a veniturilor bugetelor locale este aproximativ
egal cu ritmul de crestere a BIB .
În anul 2009 faţă de anul 2008 la o modificare (scădere) cu 1% a PIB, veniturile
bugetelor locale cresc cu 0,52%; deci, în timp ce veniturile bugetelor locale cresc, PIB scade,
veniturile bugetelor locale fiind inelastice în raport cu PIB.

III. SINTEZA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETULUI GENERAL


CONSOLIDAT PE PERIOADA 2006-2009 ŞI INDICATORII PRIVIND NIVELUL,
STRUCTURA ŞI DINAMICA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETARE.

3.1 Sinteza cheltuielilor bugetului general consolidat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetului general Milioane 111984.9 136556.5 189121.7 193025.4
consolidat RON
P.I.B. Milioane 344650.6 416006.8 514654.0 491273.7
RON
Indicele preţurilor de consum % annual 106.56 104.84 107.85 105.59
Cursul de schimb mediu anual RON/EURO 3.5245 3.3373 3.6827 4.2373

8
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
F A C U L T A T E A D E Ş T I I N Ţ E J U R I D I C E, S O C I A L E Ş I P O L I T I C E

Populaţia Milione 21.58 21.54 21.52 21.49


persoane
Sursa: http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=domenii
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2010/bsl_1.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2009/bsl_1.pdf
https://statistici.insse.ro/ipc/?page=ipca1&lang=ro
http://www.bnro.ro/Cursuri-medii-3544.aspx
http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap2.pdf

3.1.1.Indicatori de nivel ai cheltuielilor bugetului general consolidat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetului general Milioane 111984.9 136556.5 189121.7 193025.4
consolidat în expresie nominală RON
% 100 104.84 113.07 119.38
2006 =
Indicele preţurilor de consum 100%
Cheltuielile bugetului general Milioane
consolidat în expresie reală RON 111984.9 130252.3 167260.7 161689.9
Ponderea cheltuielilor bugetului
general consolidat în PIB % 32.5 32.8 36.7 39.3
Cheltuielile bugetului general
consolidat medii pe locuitor EURO/loc. 1472.3 1899.6 2386.3 2119.8

3.1.2.Indicatori privind dinamica cheltuielilor bugetului general


consolidat:
Indicatorul UM 2007 2008 2009
Cheltuielile bugetului general
consolidat în expresie nominală – Milioane
spor anual faţă de anul precedent RON 24571.6 52565.2 3903.7
Cheltuielile bugetului general
consolidat în expresie reală – spor Milioane
anual faţă de anul precedent RON 18267.4 37008.4 -5570.8
Modificarea relativă a cheltuielilor
bugetului general consolidat în
expresie nominală (ritm anual) % 21.94 38.49 2.06
Modificarea relativă a cheltuielilor
bugetului general consolidat în
expresie reală (ritm anual) % 16.31 28.41 -3.33
Modificarea absolută a ponderii
cheltuielilor bugetului general
consolidat în PIB faţă de anul Puncte
precedent procentuale 0.3 3.9 2.5
Sporul anual al cheltuielilor
bugetului general consolidat medii
pe locuitor (faţă de anul precedent) EURO/loc. 427.3 486.7 -266.6
Indicatorul privind corespondenţa
dintre modificarea cheltuielilor
bugetului general consolidat şi
modificarea PIB   1.01 1.12 1.07
Coeficientul de elasticitate a
cheltuielilor bugetului general
consolidat în raport cu PIB   1.06 1.62 -0.45

9
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
F A C U L T A T E A D E Ş T I I N Ţ E J U R I D I C E, S O C I A L E Ş I P O L I T I C E

În perioada analizată, în termeni nominali, cheltuielile bugetului general consolidat au


înregistrat o continuă creştere, de la un an la altul. În termeni reali cheltuielile au înregistrat
creştere în perioada 2006 – 2008 şi o uşoară descreştere în anul 2009.
Se înregistrează o creştere a cheltuielilor bugetului general consolidat pe locuitor, de la
1472,3 euro pe locuitor, în 2006, la 2386.3 euro pe locuitor, în 2008 . În anul 2009 se
înregistrează o scădere de 266,5 euro pe locuitor făţă de anul 2008.
Dinamica acestui indicator, în perioada 2006-2009, este influenţată de creşterea sau
descreşterea cheltuielilor bugetului general consolidat, de aprecierea sau deprecierea monedei
naţionale şi de o uşoară reducere a populaţiei.
Ponderea cheltuielilor bugetului general consolidat în PIB creşte de la 32.5 %, în 2006, la
36.7 %, în 2008, atingând cel mai ridicat nivel, de 39.3 %, în 2009.
În 2007 faţă de 2006, ritmul de creştere al cheltuielilor bugetului general consolidat este
aproximativ egal cu ritmul de creştere al PIB, coeficientul de elasticitatea a cheltuielilor
bugetului general consolidat în raport cu PIB fiind aproximativ 1.
În 2008 faţă de 2007 ritmul de creştere al cheltuielilor bugetului general consolidat
devansează ritmul de creştere al PIB, cheltuielile bugetului general consolidat fiind elastice în
raport cu PIB.
În 2009 faţă de 2008, la o modificare (scădere) cu 1% a PIB, cheltuielilor bugetului
general consolidat cresc cu 0,45%; deci, în timp ce cheltuielilor bugetului general consolidat
cresc, PIB scade, cheltuielilor bugetului general consolidat fiind inelastice în raport cu PIB.

3.2. Sinteza veniturile bugetului general consolidat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Veniturile bugetului general Milioane 106975.3 127108.2 164466.8 156624.9
consolidat RON
P.I.B. Milioane 344650.6 416006.8 514654.0 491273.7
RON
Indicele preţurilor de consum % annual 106.56 104.84 107.85 105.59
Cursul de schimb mediu anual RON/EURO 3.5245 3.3373 3.6827 4.2373
Populaţia Milione 21.58 21.54 21.52 21.49
persoane
Sursa: http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=domenii
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2010/bsl_1.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2009/bsl_1.pdf
https://statistici.insse.ro/ipc/?page=ipca1&lang=ro
http://www.bnro.ro/Cursuri-medii-3544.aspx
http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap2.pdf

3.2.1. Indicatori de nivel ai veniturilor bugetului general consolidat:


Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009
Veniturile bugetului general Milioane 106975.3 127108.2 164466.8 156624.9
consolidat RON
% 100 104.84 113.07 119.38
2006 =
Indicele preţurilor de consum 100%
Veniturile bugetului general Milioane
consolidat în expresie reală RON 106975.3 121240.2 145455.7 131198.6
Ponderea veniturilor bugetului
general
consolidat în PIB % 31.0 30.6 32.0 31.9
Veniturile bugetului general
consolidat medii pe locuitor EURO/loc. 1406.5 1768.2 2075.2 1720.0

10
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
F A C U L T A T E A D E Ş T I I N Ţ E J U R I D I C E, S O C I A L E Ş I P O L I T I C E

3.2.2. Indicatori privind dinamica veniturilor bugetului general


consolidat:
Indicatorul UM 2007 2008 2009
Veniturile bugetului general
consolidat în expresie nominală – Milioane
spor anual faţă de anul precedent RON 20132.9 37358.6 -7841.9
Veniturile bugetului general
consolidat în expresie reală – spor Milioane
anual faţă de anul precedent RON 14264.9 24215.6 -14257.1
Modificarea relativă a veniturilor
bugetului general consolidat în
expresie nominală (ritm anual) % 18.82 29.39 -4.77
Modificarea relativă a veniturilor
bugetului general consolidat în
expresie reală (ritm anual) % 13.33 19.97 -9.80
Modificarea absolută a ponderii
veniturilor bugetului general
consolidat în PIB faţă de anul Puncte
precedent procentuale -0.5 1.4 -0.1
Sporul anual al veniturilor bugetului
general consolidat medii pe locuitor
(faţă de anul precedent) EURO/loc. 361.7 307.0 -355.2
Indicatorul privind corespondenţa
dintre modificarea veniturilor
bugetului general consolidat şi
modificarea PIB   0.98 1.05 1.00
Coeficientul de elasticitate a
veniturilor bugetului general
consolidat în raport cu PIB   0.91 1.24 1.05

În perioada 2006 - 2008, veniturile bugetului general consolidat au înregistrat o continuă


creştere , de la un an la altul, atât în termeni nominali cât şi în valori reale. În anul 2009
veniturile bugetului general consolidat au înregistrat o scădere faţă de anul 2008 atât în
termeni nominali cât şi în valori reale
Se înregistrează creşterea veniturilor bugetului general consolidat pe locuitor, de la
1406.5 euro pe locuitor, în 2006, la 2075.2 euro pe locuitor, în 2008. În anul 2009 se
înregistrează o scădere de 355,2 euro pe locuitor făţă de anul 2008.
Dinamica acestui indicator, în perioada 2006-2009, este influenţată de creşterea sau
descreşterea veniturile bugetului general consolidat, de aprecierea sau deprecierea monedei
naţionale şi de o uşoară reducere a populaţiei.
Ponderea veniturilor bugetului general consolidat în PIB, care exprimă partea din
produsul intern brut realizat într-un an care se alocă pentru acoperirea nevoilor colective ale
societăţii, rămâne aproximativ constantă, fiind cuprinsă între 31% şi 31,9%.
În 2007 faţă de 2006, la o creştere cu 1% a PIB, veniturile bugetului general consolidat
cresc cu 0,91%; deci, ritmul de creştere al veniturile bugetului general consolidat este inferior
ritmului de creştere al PIB, veniturile bugetului general consolidat fiind inelastice în raport cu
PIB.
În 2008 faţă de 2007, ritmul de creştere al veniturile bugetului general consolidat
devansează ritmul de creştere al PIB, veniturile bugetului general consolidat fiind elastice în
raport cu PIB.

11
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
F A C U L T A T E A D E Ş T I I N Ţ E J U R I D I C E, S O C I A L E Ş I P O L I T I C E

În 2009 faţă de 2008, ritmul de scădere al veniturile bugetului general consolidat este
aproximativ egal cu ritmul de scădere al PIB, coeficientul de elasticitatea a veniturile
bugetului general consolidat în raport cu PIB fiind aproximativ 1.

12

S-ar putea să vă placă și