Sunteți pe pagina 1din 3

Algoritmul de activitate în cazul infectării sau suspecției infectării cu COVID-19

1. Persoanele vizate: studenții și rezidenții care activează în serviciu medical cu risc sporit de
contaminare (Serviciu medical de urgență prespitalicească, IMSP IMU, Clinica 2 a
Ministerului Sănătății și protecției Sociale, Spitalul de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă” și
alte instituții medicale vizate în context).
2. Reducerea deplasărilor fără necesitate vitală prin odăi, spații comune ale căminului.
3. În cazul identificării persoanelor suspecte (cu simptome de răceală: tuse, febră, rinoree,
injectarea sclerelor, dispnee, astenie) anunțați administratorul căminului și urmați
instrucțiunile acstuia, sau adresați-vă desinestătător imediat la punctul medical.
4. Toți locatarii sunt obligați să denunțe colegii suspecți la prezența simptomelor enumerate
anterior.
5. Persoanele care au intrat în contact cu pacienți suspecți sau infectați cu COVID-19 sunt
plasate în regim de CARANTINĂ, prin autoizolare în odaia căminului pentru o
perioadă de minim 14 zile. Persoana este obligată să anunțe administrația căminului
despre apartenența la grupul de risc.
6. Izolarea perosanelor suspecte se face în oadaia în care locuiește, cu izolarea concomitentă
a persoanelor cu care s-a aflat în contact.
NOTĂ! Pentru căminul nr. 4 izolarea se face în blocul locativ, concomitent cu locatarii
odăii vecine, pentru căminle nr. 5,6 și 16 cu scop de carantină, se face sigilarea blocului în
întregime cu toți locatarii existenți la moment, pentru căminele tip ”coridor” (căminele nr.
1,2,3,7,10,11), carantina se va instala pentru căminul în întregime.
7. Pe perioada aflării în carantină, persoanele suspectate vor fi monitorizate zilnic de către
medic. La necesitate se va apela serviciul 112 cu transportarea pacienților în staționar.
8. Pentru asigurarea regimului antiepidemic se va efectua zilnic dezinfecția suprafețelor ce
vin în contact habitual și pot fi contaminate cu eliminările căilor aeriene superioare.
9. Pentru asigurarea regimului antiepidemic se va spăla la temperatura mai mare de 60C a
lengeriei de pat și a lengeriei de corp.
10. Pentru a asigura regimul antiepidemic și monitorizarea subiectivă a fiecărei persoane aflate
în carantină, se va organiza o echipă de voluntari care vor fi instruiți, echipați conform
recomandărilor OMS pentru a accesa spațiul delimitat.
Nr. Nume Prenume Data Semnătura