Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

PLANUL LUCRĂRII

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE


SECŢIUNEA I
CREAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE…..………………………....4
SECŢIUNEA A II-A
NOŢIUNEA SOCIETĂŢII COMERCIALE………………..…………….…7
1. Societatea civilă şi societatea comercială……….……..……….…7
2. Natura juridică a societăţii comerciale………..…………...……..10

CAPITOLUL II DIZOLVAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE


SECŢIUNEA I
NOŢIUNEA DE DIZOLVARE A SOCIETĂŢII COMERCIALE……..….13
SECŢIUNEA A II-A
CAUZELE GENERALE DE DIZOLVARE
A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE……………..………………………..17
SECŢIUNEA A III-A
CĂILE DIZOLVĂRII SOCIETĂŢII COMERCIALE………..……………23
1. Dizolvarea de drept a societăţii……………………………...…...23
2. Dizolvarea societăţii prin voinţa asociaţilor………………...…...24
3. Dizolvarea societăţii pe cale judecătorească……...……………...25
SECŢIUNEA A IV-A
EFECTELE DIZOLVĂRII SOCIETĂŢII COMERCIALE……..…………26

CAPITOLUL III LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE


SECŢIUNEA I
NOŢIUNEA DE LICHIDARE A SOCIETĂŢII COMERCIALE…….…..29
SECŢIUNEA A II-A
PRINCIPIILE GENERALE ALE LICHIDĂRII
SOCIETĂŢII COMERCIALE………………………………..……………30
1. Personalitatea juridică a societăţii subzidă pentru
nevoile lichidării……………...…………………………………31
2. Lichidarea societăţii se face în interesul asociaţilor……..……...32

3
3. Lichidarea societăţii este obligatorie, iar nu facultativă…..…….33

CAPITOLUL IV PROCEDURA LICHIDĂRII


SECŢIUNEA I
MODIFICĂRILE PRODUSE DE TRECEREA
LA FAZA DE LICHIDARE………………………..……………………...34
1. Modificarea obiectului şi scopului societăţii…………..………..34
2. Înlocuirea administratorilor cu lichidatorii societăţii……...…….35
3. Predarea gestiunii societăţii…………………………...…………35
SECŢIUNEA A II-A
STATUTUL LICHIDATORILOR……………….………………………..37
1. Numirea lichidatorilor……………...……………………………38
2. Puterile lichidatorilor……………...…………………………….40
3. Răspunderea lichidatorilor…………………………...………….41

SECŢIUNEA A III-A
LICHIDAREA PATRIMONIULUI SOCIETĂŢII………………..……….43
1. Lichidarea activului societăţii……………………...……………43
2. Lichidarea pasivului societăţii……………………...……………46
SECŢIUNEA A IV-A
DREPTURILE ASOCIAŢILOR CUVENITE DIN LICHIDAREA
SOCIETĂŢII COMERCIALE…………………..………………………....49
1. Plăţile anticipate în contul părţilor cuvenite
asociaţilor din lichidare………………...………………………..50
2. Întocmirea bilanţului final şi repartizarea
activului net între asociaţi……………………………………….50
3. Partajul bunurilor societăţii între asociaţi…...…………………..53
SECŢIUNEA A V-A
ÎNCHIDEREA LICHIDĂRII SOCIETĂŢII COMERCIALE…………..…54
1. Radierea societăţii din registrul comerţului……………...……...54
2. Depunerea registrelor societăţii pentru păstrare…………..…….56
3. Răspunderea pentru plata creanţelor creditorilor
sociali după lichidarea societăţii……………………...…………56

CAPITOLUL V REGULI SPECIALE APLICABILE FIECĂREI


FORME DE SOCIETATE COMERCIALĂ
1

3
SECŢIUNEA I
SOCIETATEA ÎN NUME COLECTIV ŞI
SOCIETATEA ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ………………………………59
1. Dizolvarea şi lichidarea societăţii în nume colectiv…………….59
2. Dizolvarea şi lichidarea societăţii în comandită simplă…………60

SECŢIUNEA A II-A
SOCIETATEA PE ACŢIUNI ŞI
SOCIETATEA ÎN COMANDITĂ PE ACŢIUNI…………………………61
1. Dizolvarea şi lichidarea societăţii pe acţiuni…………………….61
2. Dizolvarea şi lichidarea societăţii în comandită pe acţiuni……...64
SECŢIUNEA A III-A
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ…………………………...64

CONSIDERAŢII FINALE…….………………………………………………..67
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………...70