Sunteți pe pagina 1din 1

Filosofia greacă – preclasică.

Filozofia greacă cunoscută și sub numele de filozofia elenă, se referă la curentele, inovațiile și metodele de analiză logică folosite de grecii antici.
Filozofia greacă este cel mai important curent filozofic ce a apărut în Europa, din el a evoluat filozofia romană, filozofia arabă, persană și filozofia renașterii și
iluminismului, pavând drumul către modernitate.
În această etapă sunt mai multe şcoli filosofice cum ar fi :
1.şcoala milesiană de la Milet 3.şcoala Eleată
2.şcoala Pythagoriciană 4.şcoala Heraclit din Efes
În Grecia filosofia a apărut mai târziu în cetăţile periferice (Milet, Efes), acestea se găseau pe coastele Mediteraneene, în regiunea numită Ionia. În aceste
cetăţi exista populaţie multă,navigatori, negustori care călătoreau pe mare şi uscat, se întrebau şi încercau să-şi răspundă.
1.Şcoala din Milet – deschizătoare de drumuri în orizontul filosofiei pentru că pentru prima dată reprezentanţii ei î-şi puneau probleme filosofice şi căutau şi
răspunsuri la acestea. Ei se întrebau dacă nu există o natură comună tuturor lucrurilor, dacă nu există un temei.Din acest temei se naşte diversitatea şi î-şi
puneau şi o altă problemă filosofică, dacă nu este şi o unitate în diversitate.Reprezentanţii şcolii din Milet au fost :– Thales din Milet, – Anaximandru,–
Anaximene.
2.Şcoala Pythagoriciană - întemeitorul ei a fost filosoful şi matematicianul Pythagora. Aceasta se mai numeşte şi şcoala italică. .Şcoala filosofică întemeiată
de Pythagora este apreciată ca un moment de seamă al filosofiei, dar nu era numai o şcoală filosofică , ştiinţifică, ci şi o sectă relogioasă şi grupare politică de
orientare filoaristocratică. A avut o evoluţie sinuoasă şi contradictorie. Cu această şcoală avem de a face cu prima formă de învăţământ organizat. Era
organizată după principiile unei organizaţii religioase.Aici se făceau practici complete de intruniri, existau interdicţii severe, disciplină mistică.
3.Şcoala Eleată - Numele şcolii vine de la oraşul Elea la nord de Napoli,şi astăzi se numeşte Velia. Aceasta era o colonie grecească. Intemeietorul şcolii este
considerat XENOFON din COLOPHON, dar alte surse printre care şi DIOGENES LAERTIOS care este un învăţat grec ce a trăit în secolul III d.h. şi
care a cules texte, date, despre filosofii care au trăit în perioada preclasică. În lucrarea “Vieţile şi doctrinele filosofilor” arată că un elev al lui Xenofon pe nume
PARMEIDES este adevăratul fondator al şcolii.