Sunteți pe pagina 1din 3

Întocmirea documentelor de evidență vizând livrarea

Conţinutul documentelor contabile variază în funcţie de caracterul operaţiilor consemnate, concretizat în


anumite elemente obligatorii, care trebuie să asigure reflectarea clară şi completă a operaţiilor
economice pentru care se întocmesc. Dintre aceste elemente, unele sunt comune tuturor categoriilor de
documente economice, iar altele sunt specifice anumitor documente.
Elementele comune se referă la:
• denumirea documentului;
• denumirea unităţii emitente şi adresa sau compartimentul şi sectorul, dupăcaz, care a întocmit
documentul;
• numărul şi data documentului;
• părţile participante la efectuarea operaţiei economice consemnată îndocument;
• conţinutul operaţiei economice reflectată în document şi justificareaefectuării ei;
• datele cantitative şi/sau valorice aferente operaţiei economice efectuate;
• semnăturile persoanelor participante la efectuarea operaţiilor economice consemnate în document, a
celor care au întocmit şi a persoanelor care răspund pentru executarea, conţinutul, legalitatea,
oportunitatea, necesitateaşi realitatea operaţiei economice respective;
• alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiilor îndocumentele justificative.
Societatea comercialĂ –S.C. CONUS S.R.L. COMANDA
CUI -1210008864 Către S.C.Style&Class.S.R.L
Adresa - Ungheni, strada Decebal, nr. 38, Cod postal: 804207. Localitatea Chișinău
Nr. Reg. Com.-28/4/2017

Rugăm a expedia la adresa : Localitatea Ungheni , strada Decebal


Cod postal 804207
Prin transport rutier
Plata se va face : Nr cont RO52ROCT1110231210008850, banca virtuala ROCT
Recepția se va face la primire .
Vă rugăm sa transmiteţi contractul sau confirmarea comenzii.

Cod Produs UM COD UM Cantitate Preț Valoare Termen


produs livrare
D01 Dormitor 1 1 1800 Lei 1800 Lei 30.04.2017
B02 Bucătărie 1 1 2350 Lei 2350 Lei 30.04.2017
L02 Living 1 2 60 Lei 120 Lei 30.04.2017
A01 Lampada 1 3 400 Lei 1200 Lei 30.04.2017
r
P01 Plafonieră 1 7 130 Lei 910 Lei 30.04.2017
H01 Mobilier 1 1 1300 Lei 1300 Lei 30.04.2017
HOL

ADMINISTRATOR CONTABIL ȘEF


Roman Vasile