Sunteți pe pagina 1din 2
INGSECRET Exemplar nr. _/2 PATRIARHIA ROMANA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE we_g& B40 din é4042020 ACORD PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI CU OCAZIA SARBATORILOR PASCALE iN ANUL 2020 —————— In perspectiva apropierii celei mai mari sarb&tori a crestinatati, Inviereo Domnulut nostru lisus Hristos, ‘Tindnd cont de Ordonantele militare emise in perioada st&rii de urgent, Ludndu-se in considerare doringa comund de diminuare a infectiel cu noul coronavirus si protejarea sanatatii mirenilor si clericilor, culul raspandirii Avand in vedere dorinta de a se oferi credinciosilor ortodocsi o anumitd consolare, prin distribuirea Pastilor si a Sfintei Luminivenite de la lerusalim, Tntre Patriarhia Romana si Ministerul Afacerilor interne s-au stabilit urmatoarele: 1. Painea binecuvantata, in forma de mici prescuri, stropitd cu agheasma si vin, numita Posti, sfintita anul acesta fn Joia Mare, 16 aprilie, dupa Sfanta Liturghie, va fi distribuit3: ‘credinciosilor in zilele de vineri, 17 aprilie, si simbats, 18 aprilie, in intervalul orar 07.00 — 17.00, in toate parohiile din Patriarhia Romand, in locuri special amenajate, in afara lacagurilor de cult, de cStre personalul angajat al biserici si de cétre voluntari, cu respectarea mésurilor de protecfie (mase’ sanitar3, distans3 social de 2 metri, marcatd in fata locului special ‘amengjat}, similar magazinelor alimentare. mveseCRET Pagina Xin 2 NESECRET 2. Th Deeclavatia pe propria réispundere, la Locul deploséril, credinciasul va face precizarea Pentry Tidicarea Sfintelor Posti de ia Biserica (numele cosulul de cult) din zona de revidents persoanel respective. 3. Reprezentantii Ministerului Afacerilar inteme (Polite, Politie de Frontier’, Jandarmerie,, Pompieri si Polifie Locals) vor asigura ordinea public’ pe toata pericada cistribuirii Pastifor, 4, Angajatii parohiei, membrii Consililor parohiale si voluntaril, in calitate de organizatori, vor asigura respacterea distantei sociale sia reglernentairilor prevazute in Orconantele miltare p= perioacta dlistribuiril Pastilor, avand ca semnn distinctiv 0 banderola alba pe brat. 5. Pentru credinciasi bolnavi si cei peste 65 de ani, Postile wor fi distribuite la domnicilu de etre voluntari, vineri si sdmbit3 (17 si 18 aprile) sau in prima 2i de Past’ (19 aprilie), ncepind cu ra 06.00 diminzata, cu respectarea masurilor de protectie, mascé sanitarS si ménusi. 6, Distribuirea Sffote’ Lumini aduse de la lerusalim in seara zilel de smb, 18 aprilie 2020, fn jurul orelor 19.00; se va face de catre voluntarii parohiilor si de cétre echipajele de ordine pputblicd si patrvlele existente sub coordonarea MAI aflate in misiune (Polite, Poliie de Frontierd, Jandarmerie, Pompieri, Poltialocal8, cit sicadrele MApN), incepand cuorele 20.00. 7. Cretiineiosi vor putea ies in proximitatea casei, in afara curtiisau aimobilului in care locuiesc, respectind regulile de cistantare sociali, astfel incat sé fie evitat’ aglomeratia gi formarea gfupurilor mai mari de trel persoane. in acest sens, doi sau trei locatari dintr-o seara de bloc pot oferi SféintaLumind, primita dela voluntari, tuturor vecinilor. 8. Inzonelecarantinate, Sfénta Lumiad va fi dus cu ajutorul personalului Ministerului Afacerilor Interne de la Gentrele episcopale la parchiile din zonele carantinate. 8. Innoaptea de inviere este permisd circulatia tuturar preofilor care distribuie Sfanto Luming la casele credincicsilor, c&t si a voluntarilor, care vor aves asupra lor Cartea de identitate, ecusonul nominal din partea parchiei, masc’ si manus de protectie. 10, Echipajele care actioneazé in posturite fixe si cele aflate la punctele de frontier’, aflate in misdunl coordonate de etre Ministerul Afacerilor Interne, vor ofsti Sfanta Lumind persoanelor aflatein trafic (in baza exceptilor de circulatie prevzute in Ordonantele miltare anterioare) sau care tranziteazS frontiera. 11. Cadrele existente sub coordonarea Ministerului Afecerilor interne, aflate in misiune in noaptea de fnviere, vor distribui Sfénta Lumind spitalelor, centrelor sociale si centrelor de caranting. Patriarhia Romana Ministerul afacerilor interne NesccneT Pagina 2 din,

S-ar putea să vă placă și