Sunteți pe pagina 1din 25

Universitatea Romano-Americana

Facultatea de Informatica Manageriala

PROIECTAREA SI REALIZAREA
UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU GESTIUNEA
ACTIVITATII
S.C. BUSINESS TRAINING ROMANIA S.R.L.

Zinculescu Vlad Cristian


Grupa 635
Anul III
- Bucuresti 2008 -

Curpins

1. ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT ÎN CADRUL S.C.


BUSINESS TRAINING ROMANIA S.R.L........................................3
1.1 PREZENTAREA GENERALĂ A COMPANIEI...............................3
1.2 ORGANIGRAMA COMPANIEI.......................................................3
1.2.1 Departamentul de conducere al S.C. BUSINESS TRAINING ROMANIA S.R.L este
reprezentat de:..................................................................................................................................................3
1.2.2 Structura personalului companiei este influenţată de anumiţi factori, după cum urmează:...................5

1.3 Domeniul de activitate al companiei...............................................5


1.4 Indicatori economici........................................................................6
1.5 Prezentarea sistemului Hardware şi Software existent..................7
1.5.1 Sistemul Hardware..................................................................................................................................7
1.5.2 Sistemul Software(programele relaţionate cu această aplicaţie)............................................................8

1.6. Analiza documentelor folosite şi a fluxurilor de date existente......8


1.6.1 Documentele folosite..............................................................................................................................8
1.6.2 Fluxul documentelor folosite..................................................................................................................8
2. Planificarea şi etapele de execuţie ale aplicaţiei............................12
2.1 Analiza sistemului existent............................................................12
2.2 Obiective stabilite..........................................................................12
2.3 Pregătirea sistemului existent pentru aplicaţia dezvoltată............13
2.4 Prezentarea tehnologiilor folosite.................................................14
2.5 Proiectarea intrărilor.....................................................................15
2.6 Proiectarea ieşirilor.......................................................................18
2.7 Proiectarea structurii bazei de date.............................................21
2.7.1 Structura tabelelor.................................................................................................................................21
2.7.2 Modelul entitate asociere......................................................................................................................23

2.8 Planificarea realizării sistemului...................................................23

2
PROIECTAREA ŞI REALIZAREA
UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU GESTIUNEA
ACTIVITĂŢII
S.C. BUSINESS TRAINING ROMANIA S.R.L.

1. ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT ÎN CADRUL S.C.


BUSINESS TRAINING ROMANIA S.R.L.

1.1 PREZENTAREA GENERALĂ A COMPANIEI


S.C. BUSINESS TRAINING ROMANIA S.R.L a fost infiinţată în anul 2001 în
conformitate cu prevederile Ordonanţelor Guvernului României nr. 26/2000 şi nr.
129/2000 coroborate cu legislaţia românească în vigoare şi normele specifice din
statutul companiei.
S.C. BUSINESS TRAINING ROMANIA S.R.L are atât sediul social cât şi
punctul de lucru în Blvd. Magheru nr. 32-34, sectorul 1, Bucureşti.
Compania este înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J
40/2383/2001, codul unic de înregistrare 17861226. Obiectul principal de activitate
al companiei este acela de Calificări şi Recalificări conform Codului CAEN 8042 şi
8514, aceasta fiind reprezentată legal de către Dna Paula Ion, în calitate de
manager general.
S.C. BUSINESS TRAINING ROMANIA S.R.L are capitalul social in valoare
de 200.000.000 lei, reprezentând 200 părţi sociale în valoare de 1.000.000 lei
fiecare.

1.2 ORGANIGRAMA COMPANIEI


1.2.1 Departamentul de conducere al S.C. BUSINESS TRAINING
ROMANIA S.R.L este reprezentat de:
• Managerul General, având următoarele atribuţii:
- Aprobă semanrea contractelor;
- Reprezintă compania în cadrul întâlnirilor cu potenţiali clienţi;
- Deţine dreptul de semnare a actelor în bancă;
- Aprobă măririle de salariu;
- Aprobă angajările;
- Se află într-o relaţie strânsă cu departamentul financiar;

• Manager Client Liason, având următoarele atribuţii:

3
- Stabileşte întâlnirile cu potenţiali clienţi;
- Participă la întâlniri cu potenţiali clienţi;
- Menţine o legătură benefică cu partenerii de afaceri;
- Participă la întâlniri deschise cu potenţialii cursanţii;

• Directorul Financiar, având următoarele atribuţii:


- Deţine dreptul de semnare a actelor în bancă;
- Aprobă decontările de facturi ale angajaţilor companiei;
- Aprobă plata facturilor;
- Realizează registrele contabile şi de inventar;
- Realizează statele de salarii;

• Director Marketing
- Are în vedere ofertele furnizorilor;
- Stabileşte noi contracte cu furnizorii;
- Realizează ofertele de servicii pentru clienţi;
- Realizează strategia de marketing a companiei;
- Verifică încasările şi căştigurile comerciale pe anumite perioade de
timp;

• Director Resurse Umane


- Stabileşte necesităţile capitalului uman;
- Asigură programele de training profesional ale angajaţilor;
- Verifică performanţele salariaţilor după perioadele de probă;
- Stabileşte şedinţe periodice cu managerul pentru a-l informa cu privire
la desfăşurarea activităţii angajaţilor.

MANAGER GENERAL

DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR


CLIENT LIASON MARKETING RESURSE UMANE FINANCIAR

PROFESSIONAL ACCA FRONT CORP


DEVELOPMENT DEPARTMENT DESK PROFESORAL

FOLLOW-UP
FOLLOW-UP TRAINING
ASSISTANT
ASSISTANT ASSISTANTS

4
1.2.2 Structura personalului companiei este influenţată de anumiţi
factori, după cum urmează:

Personalul S.C. BUSINESS TRAINING ROMANIA S.R.L totalizează un


număr de 24 angajaţi, care ocupă funcţii diferite în departamentele companiei.
Aceştia se află sub conducerea managerilor de departament, fiind supravegheaţi de
către directorul de resurse umane.
• În funcţie de vârstă:
- Între 20 – 30 ani: 11 angajaţi;
- Între 30 – 40 ani: 4 angajaţi;
- Între 40 – 50 ani: 9 angajaţi;
• În funcţie de sex:
- Femei: 15 angajate;
- Bărbaţi: 9 angajaţi;
• În funcţie de pregătirea profesională:
- Studii superioare: 20 angajaţi;
- Fără studii superioare: 4 angajaţi;
• În funcţie de poziţia profesională ocupată în cadrul companiei:
- Manageri: 1 angajat;
- Economişti: 1 angajat;
- Profesori: 6 angajaţi;
- Recepţionişti: 2 angajaţi;
- Serviciu catering: 1 angajat;
- Serviciu pază: 2 angajaţi;
- Client liason: 3 angajaţi;
- Assistant client liason: 4 angajaţi;
- Sofer: 1 angajat;
- Specialist resurse umane: 1 angajat;
- Specialist marketing: 1 angajat;
- Responsabil distribuţia materialelor didactice: 1 angajat;

1.3 Domeniul de activitate al companiei


S.C. BUSINESS TRAINING ROMANIA S.R.L este specializată în training
profesional în domeniul cantabil şi financiar aşa cum a fost stipulat la în contractul
de societate, cu posibilitatea de a aduce unele modificări în conformitate cu legislaţia
în vigoare.
Printre clienţii companiei se numără contabili, avocati, experţi financiari,
specialişti în marketing care participă la aceste cursuri atât pe cont propriu cât şi ca
reprezentanţi ai unor companii de renume.

Printre clienţii companiei se numără:


• Mari companii de audit:
- PriceWaterHouse Coopers
- KPMG
- Deloitte Audit

5
- Deloitte Chişinău
- Erst&Young
• Alte companii recunoscute:
- Deloitte Consultanţă
- Petrom
- Pfizer
- Delamode
- Vodafone
- Cosmote
• Domeniul bancar:
- BCR
- Alpha Bank
- Banc Post
- UniCredit Ţitiac Bank
- Credit Europe Bank
- ING Leasing

Principalii parteneri ai companiei sunt:


- ACCA Romania
- Romtelecom
- Pegasus Curier (Furnizor de servicii de curierat naţional)
- Vector (Furnizor de produse de birotică)
- Cumpana (Furnizor de apă)
- UPS (Furnizori de servicii de curierat internaţional)
- Astral (Furnizor de servicii internet)
- Civis (Furnizor servicii de pază şi securitate)

Printre partenerii companiei se numără şi o parte din furnizorii de servicii si


produse ale acesteia. Aceştia au fost aleşi în urma unor decizii la nivelul
departamentului de management care a analizat ofertele primite din partea firmelor
furnizoare.

1.4 Indicatori economici


În urma unui studiu al indicatorilor economici se poate observa că evoluţia
cifrei de afaceri a companiei S.C. BUSINESS TRAINING ROMANIA S.R.L urmează
o traiectorie ascendentă. Analizând toate veniturile şi cheltuielile firmei prevăzute
pentru acest an ajungem la concluzia că această companiei poate susţine un proiect
de automatizare in valoare de aproximativ 500 Euro.

6
120

100

80
Cifra Afaceri
60
Profit
40 Cheltuieli

20

0
2004 2005 2006 2007

1.5 Prezentarea sistemului Hardware şi Software existent


1.5.1 Sistemul Hardware

1. 8 x Sistem desktop
- procesor AMD Duron 3000+ x64
- placă de bază Gigabyte
- 512 MB DDRAM
- HDD 200 GB SATA II
- Placa video ATI 256 Mb

2. 4 x Sistem desktop
- procesor AMD 2400+
- placă de bază Gigabyte
- 512 MB DDRAM II
- HDD 200 GB SATA II
- Placa video ATI 256 Mb

3. 7 x Laptop Packard-Bell
- procesor Intel Core 2 Duo 1600+
- 512 MB DDRAM II
- HDD 120 GB SATA II
- Placa video ATI 512 Mb

4. 5 x Laptop Toshiba Satellite


- Procesor Intel Celeron M 1,5 GHz
- 512 MB DDRAM II
- Placa video 128 Mb
- HDD 100 GB

5. Sistem server
- Procesor Intel Pentrium 4 3000 MHz
- Placă de bază Gigabyte
- 2 x hard disk Seagate 160 Gb SATA II
- RAID 1

7
- 512 MB DDRAM II

1.5.2 Sistemul Software(programele relaţionate cu această aplicaţie)

1. Mozilla Firefox
2. Internet Explorer
3. Windows XP Home Edition
4. Windows XP Professional Edition

1.6. Analiza documentelor folosite şi a fluxurilor de date


existente

1.6.1 Documentele folosite

• Fişa de înscriere: este un document completat de către cursant şi, dacă este
cazul, de către directorul de resurse umane al companiei angajatoare a
acestuia. Aceasta revine departamentului de Client Liason ca o va pastra
alaturi de celelalte documente aparţinând respectivului student.

• Fişa de evaluare: reprezintă un chestionar completat de către fiecare cursant


la încheierea fiecărui curs la a participat. Acesta conţine date atât despre
calitatea predării cursului şi a serviciilor oferite cât şi despre facilităţile puse la
dispoziţie cursanţilor de către companie. Fişa de evaluare prezintă interes în
evaluarea anuală a profesorilor.

• Foaia matricolă: este eliberată de către departamentele Client Liason şi


Professional Development în momentul în care studentul şi-a încheiat
cursurile şi a promovat toate examenele. Aceasta urmează a fi semnată de
către Managerul General.

1.6.2 Fluxul documentelor folosite

• Fişa de înscriere:
-
Pasul 1: fişa de înscriere este elaborată de către Client Liason
Assistants apoi înmânată pentru aprobare Managerului Client Liason;
-
Pasul 2: fişa de înscriere este oferită clientului care la rand său o
completează cu datele personale şi opţiunile de curs;
-
Pasul 3: fişa revine la Departamentul Client Liason care verifică
corectitudinea completări;

8
-
Pasul 4: aceasta este predată Managerului General care o va semna
şi o va înmâna într-o ultimă instanţă Departamentului Client Liason,
unde va fi păstrată până la absolvirea cursurilor/

Clientul solicita o
rezervare

Formular de rezervare

Departamentul receptie
Preia documentul
Departamentul receptie
completeaza formularul
de inregistrare cu datele
Verifica informatiile
clientului

Documentele arhivate

Documentele sunt preluate


de directorul de hotel

Verificarea documentelor

Directorul economic

Directorul general verificare

9
• Formularul de evaluare:
-
Pasul 1: formularul de evaluare este realizată de către Client Liason
Assistants, după care va fii dată spre aprobare Managerului General şi
Managerului de Resurse Umane;
-
Pasul 2: aceasta va trece la Departamentul Client Liason unde va fi
pastrată până în momentul în care va fii necesară clientului;
-
Pasul 3: în momentul în care studentul a completat formularul acesta
va trece la Departamentul Front Desk unde vor fii procesate datele
înscrise în ea;
-
Pasul 4: atunci când datele au fost centralizate vor fii arhivate pentru
evaluarea anuală a calităţii serviciilor oferite.

Client Liaison Assistant

Manager General Elaboreaza Formularul de Evaluare Manager Resurse Umane

Aproba Formularul de Evaluare


Aproba Formularul de Evaluare

Departamentul Client Liaison

Pastreaza formularul pana la terminarea cursului

Client

Completeaza formularul

Departament Front Desk

Centralizeaza si arhiveaza datele din formular

• Foaia matricolă:
-
Pasul 1: fişa matricolă este concepută de către Departamentul
Professional Development în colaborare cu Departamentul Client
Liason;
-
Pasul 2: aceasta este completată de la caz la caz cu rezultatele
fiecărui absolvent în parte;

10
-
Pasul 3: după ce a fost finalizată este predată Managerului Client
Liason care o va verifica şi o va înmâna mai departe Managerului
General;
-
Pasul 4: Managerul General va semna fişa matricolă şi o va înmâna
studentului absolvent, păstrând o copie a acesteia în sistemul social al
companiei.

11
Departament Client Liaison Departament Professional Development

Elaboreaza Foaia Matricola

Manager Client Liaison

Completeaza Foaia Matricola

General Manager

Semneaza foaia matricola

Client

2. Planificarea şi etapele de execuţie ale aplicaţiei

2.1 Analiza sistemului existent


Sistemul existent nu cuprinde într-o manieră coerentă toate fluxurile de date.
În baza de date existentă informaţia nu este structurată corespunzător:
• aceeaşi informaţie apare de mai multe ori rezultând în pierdere de spaţiu de
stocare şi timp pentru a filtra informaţia
• unele informaţii sunt păstrate în fişiere Excel
• gestiunea şi arhivarea documentelor se face manual
• fişele de evaluare nu pot oferi un rezultat coerent deoarece sunt vagi, şi este
nevoie de foarte mult timp pentru ca ele să fie parcurse manual
• nu există o evidenţă clară a cursanţilor şi a cursurilor urmate de aceştia

2.2 Obiective stabilite

Se doreşte în primul rând automatizarea completă a fluxului de documente


din cadrul S.C. Business Training Romania S.R.L. într-un mod eficient şi coerent. În
acest scop se vor realiza module individuale pentru fiecare departament în parte.
Formularele de evaluare vor fi restructurate deoarece informaţia oferită de
cursant este vagă. Se va concepe o nouă structură astfel încât un număr mare de
răspunsuri să se încadreze în tipare prestabilite.

12
Foaia matricolă se va genera automat astfel încât să nu poată apărea greşeli
sau omisiuni.
Fişele de înscriere vor fi arhivate în baza de date pentru acces rapid la
informatii.
Se vor pune la dispozitie module statistice precum: Punctajul Profesorului,
Punctajul Cursului, Rata de promovare, Rata de abandon etc.

2.3 Pregătirea sistemului existent pentru aplicaţia dezvoltată

Pentru a rula apliacaţia creată este necesar un upgrade hardware. Acesta


constă în mărirea memoriei RAM a tuturor sistemelor de calcul, după cum urmează:

• 8 DDR
Memorie KINGMAX 1024 MB DDR 400 MHz
Model: MPXD4-DDR1G400
Tip Memorie: DDR
Capacitate Memorie: 1 GB
Frecvenţă Memorie: 400 MHz
CAS Latency Time: 2.5
Producător: KINGMAX
Preţ: 164 Lei

• 4 DDR2
Memorie KINGMAX 1024MB DDR2 667MHz
Model: KLCD4-DDR2-1G667
Tip Memorie: DDR2
Capacitate Memorie: 1 GB
Frecventa Memorie: 667 MHz
CAS Latency Time: 5
Producator: KINGMAX
Preţ: 194 Lei

• 12 DDR2 SO-DIMM
Memorie notebook SYCRON DDR2 256 MB 533 MHz
Model: SY-SD2-256M533
Tip Memorie: DDR 2
Capacitate Memorie: 256 MB
Frecventa Memorie: 533 MHz
CAS Latency Time: 4
Producator: SYCRON
Preţ: 179 Lei

Total: 4236 Lei

13
De asemenea, aplicaţia Marcomedia Flash Player 10, cu licenţă Freeware
trebuie instalată acolo unde nu a este prezentă.

2.4 Prezentarea tehnologiilor folosite


Deoarece proiectul IMH vrea sa mulţumească o gamă variată de clienţi, a
îmbinat mai multe tehnologii precum: HTML, CSS, PHP, JAVASCRIPT, MySQL,
FLASH.

HTML
Hyper Text Markup Language

Acesta este cel mai simplu mediu de programare, folosit pentru îmbinarea
celorlaltor tehnologii.

Poate avea extensia htm sau html. Este un mediu de programare client-side,
ce se încarcă pe computerul utilizatorului. De regulă, un site ce nu beneficiază de un
modul de administrator, sau de versiuni în diferite limbi străine ar putea fi facut doar
în HTML, cu ajutorul cosmetizării CSS.

Principalul avantaj îl constituie faptul că respectivul cod html poate fi scris în


orice editor de text ( chiar si banalul Notepad ), iar menirea lui propriu-zisă este de a
comunica browserului de web cum să afişeze pagina cerută de utilizator.

Majoritatea problemelor apar de la browser la browser, deoarece fiecare


interpretează tag-urile HTML într-un mod puţin diferit, chiar dacă acestea sunt
valide.

Este un mediu de programare ce nu face distincţie între caracterele mici şi


cele mari.

PHP
Hypertext Preprocessor

PHP-ul este un limbaj server-side, ceea ce înseamnă faptul că scripturile sunt


executate pe server.

Marele avantaj al acestui limbaj de programare este că poate lucra cu mai


multe tipuri de baze de date MySQL, Oracle, Sybase, PostgreSQL, Generic ODBC.

În afară de faptul că este un preprocesor, poate crea imagini, pdf-uri, rtf-uri.

Este open-source şi poate avea extensiile .php si .phtml. Dupa ce rulează


scripturile php, browserul returneaza un rezultat pur html.

14
MySQL
Structured Query Language

MySQL este pe scurt o bază de date ce funcţionează pe multe platforme, şi


interacţionează destul de rapid cu php-ul.

Marele avantaj al folosirii acestei baze de date este că informaţia din ea poate
fi adaugata-modificatăl-ştearsă cu uşurinţă, deci este fundaţia modulelor de
administrare.

Flash

Macromedia Flash sau mai pe scurt Flash este o aplicaţie utilizată pentru
dezvoltarea obiectelor-aplet de tip Flash disponibile în cadrul unor pagini WEB.
Foloseşte elemente grafice vectoriale: dimensiuni mici şi scalabil: Pentru a
memora imaginile un calculator poate recurge la două metode: prima este reţinerea
pixel cu pixel a imaginii, cea de-a doua este memorarea unor puncte critice cu
ajutorul cărora imaginea poate fi refăcută.
Independenţa de platformă: nu contează de către ce browser este rulat şi nici
de către ce sistem de operare.
Interacţionează într-un mod plăcut cu utilizatorul şi însufleţeşte partea vizuală
a unui site.

2.5 Proiectarea intrărilor


Prin intrările unui sistem informatic se înţelege totalitatea datelor primare
necesare obţinerii situaţiilor de ieşire ale sistemului informatic. Datele primare sunt
foarte importante în crearea şi actualizarea bazei de date, dar şi pentru a oferi
rapoarte statistice.
În aplicaţia creată pentru S.C. BUSINESS TRAINING ROMANIA S.R.L
modulele ce alcătuiesc intrările sistemului sunt:

15
• Înregistrare Cursant:

• Formular de evaluare:

16
• Identificare cursant

• Detalii cursant

17
• Note cursant

2.6 Proiectarea ieşirilor


Ieşirile trebuie să însumeze exact informaţiile necesare conducerii societăţii
pe fiecare nivel ierarhic.

Pentru a realiza aceasta vor fi realizate următoarele module:

• Raport general cursanti

18
• Raport cursant

• Raport companie

19
• Raport privind calitatea cursurilor

• Raport profesori

20
2.7 Proiectarea structurii bazei de date
2.7.1 Structura tabelelor
Cursanti_detalii
Id_cursant Autoincrement Cheie primara
Nume Text
Prenume Text
Telefon Number
Mobil Number
E-mail Text
Data_nastere Date
Titulatura Text
Cod_fiscal Number Cheie externa la
Companii
Detalii_curs Boolean

Cursanti_note
Id_cursant Number Cheie primara
C1 Number
C2 Number
C3 Number
F Number
Semestru Text

Cursanti_respinsi
Id_cursant Number Cheie primara
Motiv Text

Companii
Cod_fiscal Number Cheie primara
Nume Text
Adresa Text
Telefon Number
Registru Text
Banca Text
Iban Text

21
Profesori
Id_profesor Autoincrement Cheie primara
Nume Text
Prenume Text

Cursuri
Id_curs Autoincrement Cheie primara
Titlu curs Text
Perioada Number

Formular_inscriere
Id_formular Autoincrement Cheie primara
Id_cursant Number Cheie externa la
Cursanti
Data Date

Evaluare
Id_formular Autoincrement Cheie primara
Id_profesor Number Cheie externa la
Profesori
Id_curs Number Cheie externa la
Cursuri
Data Date
Calificativ Number
Tutor Number
prezentare Number
Prezenta Number
Explica Number
Disponibilitate Number
Ordine Number
Metode Number

22
2.7.2 Modelul entitate asociere

Formular
Oameni evaluare
Profesori

Complet Complet
Predau
eaza eaza

Formular Devin
inscriere Cursanti Frecvente Cursuri
aza

Obtin

Note

Iau note Iau note


bune proaste

Iau note Restantieri


Promovati bune
Iau note
proaste

Respinsi

2.8 Planificarea realizării sistemului


În procesul de planificare al realizării sistemului informatic ne vom axa pe
acele aspecte ale fluxului de informaţii legat de activitatea educaţională ce nu sunt
automatizare corect sau chiar de loc, pentru a continua cu automatizarea celorlalte
fluxuri de informaţii ce au loc la parametri acceptabili. Astfel modulele se vor realiza
în următoarea ordine:
• Înregistrare Cursant:

Timp: 1 zi

Cost 40 Euro

• Formular de evaluare

Timp: 6 ore

Cost 40 Euro

• Identificare cursant

23

Timp: 2 ore

Cost 10 Euro

• Detalii cursant

Timp: 1 zi

Cost 50 Euro

• Note cursant

Timp: 1 zi

Cost 40 Euro

• Raport Cursant

Timp: 1 zi

Cost 40 Euro

• Raport general cursantiTimp: 1 zi

Cost 40 Euro

• Raport cursuri

Timp: 1 zi

Cost 40 Euro

• Raport profesori

Timp: 1 zi

Cost 40 Euro

• Raport promovati

Timp: 1 zi

Cost 40 Euro

24
• Raport restantieri

Timp: 1 zi

Cost 40 Euro

• Raport respinsi

Timp: 1 zi

Cost 40 Euro

Timp total de execuţie: 11 zile


Preţ Total: 460 Euro

Preţurile nu includ TVA (19%). Preţurile vor fi calculate la cursul BNR al zilei
în care se emite factura.

25