Sunteți pe pagina 1din 4

MASTER -AMCE,

TULEA DANIEL, AN I, SEM. 2.

TEMA 3

PENTATLONUL

PROBELE DE CONCURS:

1. Alergarea de viteză;

2. Săritura în lungime cu elan;

3. Aruncarea mingii de oină;

1
4. Aruncarea greutății;

5. Alergarea de rezistență.

CONDIȚIILE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ALE PENTATLONULUI:

Se organizează pentru o singură categorie de vârstă: elevi/eleve din clasele IX-


XII/XIII; - o echipă este formată din 5 elevi/eleve;
- la fiecare probă, echipa primește puncte la cele mai bune 4 performanțe obținute de către cei/cele
cinci elevi/eleve;
- punctajul obţinut de fiecare echipă se calculează prin însumarea totalului punctelor obţinute la cele
patru probe;
- transformarea performanţelor în puncte se face conform tabelelor de mai jos;
- la faza pe judeţ/ mun. Bucureşti se califică echipele ocupante a primelor trei locuri la faza pe
localitate/sector; la faza pe zonă se califică echipa ocupantă a primului loc la faza pe judeţ/ mun.
Bucureşti; la faza naţională se califică echipa ocupantă a primului loc la faza pe zonă.

2
METODICA ÎNVĂȚĂRII ARUNCARII GREUTĂȚII:

3
BIBLIOGRAFIE

1. Săvescu,I și colaboratorii-”1001” de exerciții pentru formarea deprinderilor motrice


în lecția de educație fizică și sportivă școlară-Editura Policrom, 2000.