Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” ARAD

MASTER : ACTIVITĂȚI MOTRICE CURRICULARE ȘI


EXTRACURRICULARE

DISCIPLINA: ELEMENTE DE ORGANIZARE A COMPETIȚIILOR


ATLETICE ÎN ȘCOALA

TITLUL REFERAT : DESCRIEȚI PROBELE DE CONCURS,CONDIȚIILE DE


ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ALE TETRATLONULUI ȘCOLAR ȘI
REALIZAȚI ÎN 6-8 EXERCIȚII METODICA ÎNVĂȚĂRII -ALERGAREA DE
VITEZĂ CU START DIN PICIOARE, SĂRITURA ÎN LINGIME CU ELAN,
ARUNCAREA MINGII DE OINĂ CU ELAN.

MASTERAND: TULEA DANIEL


AN I ; SEM. 2

1
TETRATLONUL

I .PROBELE DE CONCURS:
 Alergare de viteză: 60 metri plat
 se pleacă cu start de jos, la comandă
 se organizează serii pentru băieți și serii pentru fete
 se aleargă pe serii formate din 4-8 elevi/eleve
 se aleargă numai pe suprafețe netede, nealunecoase, culoare marcate, de preferință pistă
de atletism
 se folosesc minimum 2 cronometre pentru fiecare concurent/concurentă
 pentru fiecare concurent/concurentă, timpul obținut se transformă în puncte

Săritura în lungime cu elan


 bătaia se face într-un spațiu de 1/1, delimitat
 măsurarea se face de la locul desprinderii
 se formează grupe de 10 elevi/eleve programate pe ore
 se acordă 3 sărituri pentru fiecare concurent/concurentă, executate prin alternanță
 pentru fiecare concurent/concurentă, cel mai bun rezultat se transformă în puncte

Aruncarea mingii de oină


 se poate arunca de pe loc sau cu elan
 se constituie grupe formate din maximum 10 elevi/eleve, programați pe ore
 se acordă 3 aruncări pentru fiecare concurent/concurentă, executate prin alternanță
 pentru fiecare concurent/concurentă, cel mai bun rezultat se transformă în puncte
- Alergare de rezistență: 800 metri plat
 se pleacă cu start din picioare, la comandă
 se organizează serii pentru băieți și serii pentru fete
 se aleargă numai pe suprafețe netede, nealunecoase, culoare marcate, de preferință pistă
de atletism
 se aleargă în serii de maximum 10 elevi/eleve
 se folosesc, de preferință, cronometre care înregistrează mai mulți timpi

2
 pentru fiecare concurent/concurentă, timpul obținut se transformă în puncte

II. CONDIȚIILE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE:

„TETRATLONULUI ȘCOLAR PE ECHIPE”


DIN CADRUL „ GIMNAZIADEI - OLIMPIADA GIMNAZIILOR
1. Denumirea competiției
- Tetratlonul Școlar pe Echipe
2. Participanți
- Competiția este destinată echipelor mixte ale școlilor gimnaziale (clasele V-
VIII), denumite în continuare „echipe școlare”.
- O echipă școlară este formată din 4 băieți și 4 fete (total 8 elevi/eleve),
legitimați și/sau nelegitimați și un profesor (total componenți echipă
școlară mixtă = 9 pers).
3. Categorii de vârstă
- Competiția se organizează, în format mixt, pe o singură categorie de vârstă,
respectiv elevi și eleve din clasele V-VIII.
4. Probe de concurs, condiții de organizare și desfășurare
- Alergare de viteză: 60 metri plat
 se pleacă cu start de jos, la comandă
 se organizează serii pentru băieți și serii pentru fete
 se aleargă pe serii formate din 4-8 elevi/eleve
 se aleargă numai pe suprafețe netede, nealunecoase, culoare marcate, de
preferință pistă de atletism
 se folosesc minimum 2 cronometre pentru fiecare concurent/concurentă
 pentru fiecare concurent/concurentă, timpul obținut se transformă în puncte
- Săritura în lungime cu elan
 bătaia se face într-un spațiu de 1/1, delimitat
 măsurarea se face de la locul desprinderii
 se formează grupe de 10 elevi/eleve programate pe ore
 se acordă 3 sărituri pentru fiecare concurent/concurentă, executate prin
alternanță
 pentru fiecare concurent/concurentă, cel mai bun rezultat se transformă în
puncte
- Aruncarea mingii de oină
 se poate arunca de pe loc sau cu elan
 se constituie grupe formate din maximum 10 elevi/eleve, programați pe ore

3
 se acordă 3 aruncări pentru fiecare concurent/concurentă, executate prin
alternanță
 pentru fiecare concurent/concurentă, cel mai bun rezultat se transformă în
puncte
- Alergare de rezistență: 800 metri plat
 se pleacă cu start din picioare, la comandă
 se organizează serii pentru băieți și serii pentru fete
 se aleargă numai pe suprafețe netede, nealunecoase, culoare marcate, de
preferință pistă de atletism
 se aleargă în serii de maximum 10 elevi/eleve
 se folosesc, de preferință, cronometre care înregistrează mai mulți timpi
 pentru fiecare concurent/concurentă, timpul obținut se transformă în puncte

. Punctaj, clasamente
- la fiecare probă, echipa primește puncte pentru cele 8 performanțe obținute de
către cei 4 elevi (băieți) și cele 4 eleve (fete)
- punctajul obținut de fiecare echipă se calculează prin însumarea totalului
punctelor obținute la cele patru probe
- transformarea performanțelor în puncte se face conform tabelelor de punctaj,
pentru fiecare probă
6. Sistem de de calificare
a) Pentru județe:
- la faza pe județ se califică echipele ocupante a primelor trei locuri la faza pe
localitate
- la faza pe regiune se califică echipa ocupantă a primului loc la faza pe județ
- la faza națională se califică echipa ocupantă a primului loc la faza pe regiune
b) Pentru mun.București
- la faza pe sector participă toate echipele care se înscriu
- la faza pe regiune se califică echipa ocupantă a primului loc la faza pe sector
- la faza națională se califică echipa ocupantă a primului loc pe regiunea
București-Ilfov

III. EXERCIȚII - METODICA ÎNVĂȚĂRII:

1.ALERGAREA DE VITEZĂ CU START DIN PICIOARE:

4
1. alergare cu accelerare, în linie dreaptă şi cu atingerea vitezei maxime la sfârşitul
accelerării; 4x; 5 linii x 6 elevi, 30m;
1. alergare accelerată, în linie dreaptă pe 20 – 30m, atingerea vitezei maxime, urmată
de o alergare liberă, fără efort; se execută individual, apoi pe grupe mici în linie; 4x;
2. exerciţiul de mai sus este repetat în continuare, fără pauze; accelerare, alergare
liberă, accelerare; 30m; 3x; 5 linii x 6 elevi;
3. alergare cu accelerare, pe 20 - 30m, în linie dreaptă, cu atingerea vitezei indicate şi
menţinerea ei pe o distanţă de 10 – 20m, urmată de încetinirea vitezei şi oprirea
alergării; 3x; 5 linii x 6 elevi,

5. start din picioare, greutatea corpului pe piciorul din faţă, piciorul din spate
sprijinit înapoi la o distanţă mai mate de 2 tălpi; plecarea se face liber şi la
comandă, pe grupe de 4 – 6 elevi, aşezaţi în linie; 10m; 4x,
lansării de la start; 4x; 5 linii x 6 elevi;
6 exerciţiul de mai sus executat în turnantă; 2x; grupe de 4 – 6 elevi;
7 starturi de jos, pe sub o sfoară ori o bară, aşezată transversal pe pistă, la 6 -8m de la
linia de plecare; 4x; 5 linii x 6 elevi;
8. alergare cu pas lansat şi cu aplecarea trunchiului peste linia de sosire, afectuată pe
ultimul pas de alergare; se va continua alergarea în viteză, peste şi după linia de sosire
( 5 -6m ).

2. SĂRITURA ÎN LUNGIME CU ELAN:

1. executarea desprinderii din mers, la fiecare al treilea pas; 2 min.; 3 linii x 10 elevi;

5
2. acelaşi exerciţiu efectuat din alergare uşoară; 60m; 15 grupe x 2 elevi; 4x;
3. din mers, api din alergare, sărituri cu avântarea piciorului de atac la scara fixă,
← piciorul de bătaie atârnă liber în jos; 2 min.; 5 linii x 6 elevi;
4. elan de 3 – 5 paşi: desprindere în “ pasul ştrengarului” cu atingerea unui obiect
suspendat; 2 min.;coloană câte doi;
sărituri de pa un obstacol mai înalt, cu elan de 6 paşi; se urmăreşte prelungirea fazei de
zbor; indicaţii: piciorul de bătaie să fie rapid aşezat, trunchiul drept, iar piciorul de
desprindere În timpul zborului să rămână înapoia trunchiului ( ducerea piciorului de
bătaie prea repede în faţă nu permite o extensie suficientă în aer ); 6x, coloană câte 1;
5. sărituri de pe un obstacol, cu desprindere, executarea a doi paşi în aer şi aterizare cu
continuarea alergării; se urmăreşte obişnuirea cu continuarea alergării în timpul
zborului; indicaţii: de regulă începătorii execută paşi în aer mai mult la nivelul
gambelor; pentru a-i învăţa mişcarea corectă (din şold ), îi obligăm să continue
alergarea; 6x, coloană câte 1;
6. saritui în lungime peste o bandă elastică ( sfoară, bandă elastică, baston de
gimnastică ), aşezate la o înălţime de aproximatv 20 cm, în zona de aterizare;săritorul
este obligar să – şi ridice picioarele pentru a putea ateriza dincolo de banda elasică;
indicaţii: să evite căderea pe spate, prin împingerea rapidă a şoldurilor şi a trunchiului
înainte; 4x; coloană câte 2;
7. desprinderi cu piciorul de atac, aterizare pe o grămadă de nisip; 4x;coloană câte 2;
8. sărituri în lungime de pe loc, peste un anumit semn; se recomandă ca aceste
exerciţii să se desfăşoare şi sub formă de concurs, pentru ai stimula pe elvi; 8x;
coloană câte 2;

3 ARUNCAREA MINGII DE OINĂ CU ELAN:

1. apucarea mingii de oină cu degetele, aruncarea ei în sus şi prinderea ei, cu


corectarea modalităţii de prindere;
2. din stând depărtat lateral, cu faţa pe direcţia de aruncare, azvârlirea mingii de oină
după o uşoară răsucire a trunchiului şi o întindere a braţului spre înapoi;
3. acelaşi exerciţiu (nr.2), cu sarcina de a urmări mişcarea de biciuire a antebraţului;
4. din stând depărtat sagital, cu faţa pe direcţia de aruncare, azvârlirea mingii de
oină cu urmărirea mişcării de ducere spre înapoi şi de întindere a braţului;

6
5. acelaşi exerciţiu (nr.5), cu sarcina de a îndoi uşor genunchii şi de a răsuci
trunchiul spre înapoi;
6. din stând depărtat, cu partea neîndemânatică pe direcţia de aruncare, ducerea
braţului înapoi cu deschiderea cotului, urmată de răsucirea cu deplasarea
trunchiului şi tracţiunea braţului spre direcţia de aruncare, cu cotul îndoit, şi
biciuirea antebraţului cu eliberarea mingii;
7 din stând se execută pas încrucişat cu piciorul de aceeaşi parte cu braţul de
aruncare şi ducerea braţului aruncător înapoi, pas cu piciorul opus braţului de
aruncare şi azvârlirea mingii;
8 se execută alergare uşoară până la o linie de control (trasată pe sol), pas cu
piciorul opus braţului de aruncare, pas încrucişat cu piciorul de aceeaşi parte cu
braţul de aruncare şi ducerea braţului aruncător înapoi, pas cu piciorul opus braţului
de aruncare şi azvârlirea mingii. Nu se acceptă depăşirea liniei de aruncare care
separă pista de elan de terenul de recepţie;

7
BIBLIOGRAFIE

1. Cârstea, G., (1999): Educaţia fizică - fundamente teoretice şi


metodice. Casa de editură Petru Maior, Bucureşti,.
2. Cârstea, G., (2000,): Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului,
Ed. AN-DA, Bucureşti,
3. Cerghit, I., (1997): Metode de învăţământ (ediţia a 3-a). Editura
Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti.
4. Cobârzan, H., Prodea, C., (1998): Metodica educaţiei fizice şi
sportive şcolare, curs, U.B.B., Cluj-Napoca.
5. Cobârzan, H., Prodea, C., (2000): Bazele Teoriei Educaţiei Fizice şi
Sportului, curs, U.B.B., Cluj-Napoca.